Debreceni - Dzsobek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Demeter István

Mérhetetlen tájdalomtól lesulytott szivvel tudatjuk, hogy a felejthetetlen drága jó férj, testvér, vő, sógor és áldott emlékű jó rokon DEMETER ISTVÁN áldásos munkás életének 44-ik, boldog házasságának 18-ik évében, rövid szenvedés után Budapesten elhunyt, Istenben boldogult kedves halottunkat Debreczenbe hazaszállítván, temetése 1911 november hó 26-án, vasárnap d. u. 2 órakor lesz a Kigvó-üLcza 3-ik számú házunktól, a görög katholikus egyház szertartása szerint tartandó ima után a Szent-Anna-utczai sirkertbe, örökre gyászolt, imádott gyermeke hamvai mellé fogjuk örök nyugalomra helyezni. / Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki üdvéért folyó év november hó 27-én, hétfőn reggel 7 órakor fog a görög katholikus templomban az egek Lírának bemutattatni. Mely végtisztességtételre rokonainkat, barátainkat, ösmerőseinket és a n. é. közönséget fájdalmas szivvel meghívjuk. Debreczen, 1911 november 24-én. Sógorai és sógornői: ifj. Bozóky István nejével és gyermekei. Bozóky Erzsébet férjével. Bozóky Károly nejével. Bozóky Lajos nejével és gyermekei. Bozóky Sándor és Bozóky Lajos. Valamint számos közeli és távoli rokonok nevében is. Nagvbátyjai : Demeter György nejével. Jakab József nejével és gyermekei. Nagynénje: Szilágyi Miklósné férjével és gyermekei. Bánatos neje: özv. Demeter Istvánné szül. Bozóky Róza. Testvérei: Demeter Anna férj. Mojzsik Jánossal és gyermekei. Demeter Juliánná férj. Szliuka Jánossal és gyermekei. Apósa: id. Bozóky István. Anyósa : id. Bozóky Istvánné szül. Sarkadi Zsuzsánna. A temetést Csurka Jánosáé,-Kegyelet- temetk. int rendezi. Kossuth-u 19. ’ti uz Int varn konyvnyomda-vallala-la 1911—2655

Next

/
Oldalképek
Tartalom