Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dr. Dabasi Halász Mihály

„Kinyílik a szabad ég feletted: Szálljon, akit szállni teremtettek ...” Dr. Halász Mihályné szül. Szánthó Erzsébet a soha nem pótolható veszteségtől lesújtva tudatja, hogy rajongva szeretett férje, gyermekkora óta eszményképe, földi életének tartalma és célja Dr. Da hasi Halász Mihály a volt Johannita Lovagrend lovagja, a Gyóni Református Egyház volt főgondnoka, a MAVAD Vállalat nyug. vadászati előadója f. hó 16-án, reggel 6 órakor, 70 éves korában hirtelen befejezte földi életét. Karjaim között költözött az örök vadászmezőkre. Kristálytiszta jelleme, becsületes.helytállása, az élet minden területén, mindenkor példamutató volt. Széleskörű tudása, derűs életszemlélete és hozzám való szeretete felejthetetlen. Hamvait f. hó 31-én, szombaton du. 2 órakor a Református Egyház szertartása szerint helyezzük örök nyugalomra Dabason, szülőfalujában, ahová nem szűnt meg hazavágyni. Velem együtt gyászolják és szeretettel őrzik emlékét: Testvére: Sógornője: Halász Miklós és felesége Nágel Erzsébet Szánthó Zsuzsanna és családja a kiterjedt rokonság és mindazok, akik egyéniségének varázskörébe jutottak. „És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.” Máté 7, 25. Emlékére gyászmisét mutatunk be a Krisztus Király Plébániatemplomban (VIII. Reviczky u. 9.) január 31-én, este 3/47 órakor Budapest, 1976. január havában. 1092 Budapest, Erkel u. 11. fnyv ÍJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom