Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Büchler József

n szilágysomlyói kir. járásbíróság bírói, segéd- és kezelő sze­mélyzete mély fájdalommal tudatja, hogy szeretett tisztviselőtársuk Büehler József kir. járásbirósági irodatiszt Csizéren, 1916. évi szeptember hó 7-én, munkás és küzdelemteljes életének 54-ik évében, autószerencsétlenség következtében elhalt. Emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni I c ■ölöni bÁNDOR, szilAqybomlyó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom