Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Bozóky István

A legmélyebb fájdalom lesújtó érzetével tudatjuk felejthetetlen jó testvér, sógor, nagybácsi és jó rokon NÉHAI Polgár BOZÓKY ISTVÁNNAK folyó hó 15-én, d. u. 3 órakor életének 62-ik évében hosszas szenvedés után bekö­vetkezett elhunytát. Kedves halottunk földi részei folyó hó 17-én, délután 3 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint Loránlffy-utcza 42-ik számú háztól az ujtemplomban tar­tandó gyászszertartás után a Czegléd-utczai temetőben nyugalomra helyeztetni. Végtiszlességtételére rokonainkat, ösmeröseinket, úgyszintén az elhunytnak jóbarátait szomorodotţ szivvel meghivjuk. Debreczen, 1902. április hó 16. Elhalt testvére gyermekei: Boldizsár Zsuzsánna, Boldizsár Inliánna férjével Polgár Székely Sándorral és gyerrnekök. Számos közeli és távoli rokonok nevében is. Bánatos testvérei : Bozóky Juliánná özv Polgár Csóka Imréné, Bozóky Sára özv. Polgár Piros Istvánné és gyermekei, Polgár Bozóky Mihály nejével Lakatos Zsuzsánnával és gyermekeik. Béke lengjen porai felett! Bankó M. tem. int. 4nFriMNN .8 KRONnviTZ KÖ. VNvOUDAJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom