Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Bozóky István

özv. Bozóky Istvánná szül. Sellyey Ilona feleség, István, Kálmán és László gyermekei, Sellyey Emánuel apósa, úgy a maguk, valamint az összes rokonok nevében is szo­morú szívvel jelentik, hogy a legjobb férj, édesapa, vö és rokon Bozóky István kir. postamester folvó hó 12-én este fél 8 órakor, életének 59-ik, bollog házasságának 32-ik évében hirtelen elhunyt. Drága halottunk hűit tetemét folyó hó 14-én délután 3 órakor fogjuk a Poroszlay ut 20. számú gyászháztól, a rel. egyház szertartása szerint tartandó ima után, a Péterfia uccai temetőben örök nyugalomra helyezni. Debrecen, 1928 február hó 12. Béke poraira! JBMBtn / QMiaaar tamatkaaési vállalat, Debreoen Tiszántúli Hírlap könyvnyomda vállalat, Debrtwe/;

Next

/
Oldalképek
Tartalom