Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Borsos Károly

„Én dicsőítettelek Téged e földön: elvégez­tem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most Te dicsőíts meg engem, Atyám, temagadnál.“ (János ev. XVII: 4—5.) Özvegy Borsos Károlyné Perlaky Ella úgy a maga, mint nevelt fiuk Dr. Borsos Dezső és a kiterjedt nagy család nevében fájdalomtól megtört szivvel jelenti, hogy a forrón szeretett férj, szerető apa, szerető testvér, áldozatkész rokon nyug. főgimn. igazgató, e. tankerületi főigazgató, a tiszántúli ref. egyházkerület középiskolai felügyelője stb. életének 62-ik és példás házasságának 36-ik évében rövid és súlyos szenvedés után folyó hó 2-án éjjel 1 órakor az Urban csendesen elhunyt. Drága halottunk hült tetemeit folyó hó 3-án délután 3 órakor fogjuk a Nagytemp­lomban tartantandó gyászszertartás után Mezőtúrra szállíttatni és ott folyó hó 4-én délután a főgimnázium csarnokából örök pihenőre a felsőrészi temetőbe kisérni. Debrecen, 1933. október hó 2. Lakás; Arany János ucca 1. I. em. Munkás életedet befejezted, de lelked mindörökké közöttünk él, kik téged szerettünk! Sógornői: özv. Borsos Istvánné gyermekeivel, özv. Borsos Béláné gyermekeivel, Borsos Kálmánná férjével és gyermekeivel. Sógorai: Bossányi Iván, Mohácsy Bálint, Tóth József. Testvérei: Dr. Borsos Endre feleségével és gyermekeivel, Borsos Borcsa, Borsos Lenke férjezett Mohácsy Bálintné gyermekeivel, Borsos Ilonka férjezett Bossányi Ivánné gyermekeivel, Borsos Irma férjezett Tóth Józsefné.

Next

/
Oldalképek
Tartalom