Baán - Balogh (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Pánczél Balogh Gábor

oi C\> Mélyen szomorodott szivvel tudatjuk egyetlen jó testvérem, nagybátyánk, unokaöcsénk és jó rokonunk Pánczél BALOGH GÁBOR hentes mester fáradhatatlan munkás életének 47. évében hosszas és súlyos betegség után folyó hó 18-án délelőtt 2 órakor történt elhunvtát. Kedves halottunk földi részeit folyó szeplember hó 20-án, hétfőn délután 3 órakor fogjuk Szent-Anna-ulcza 47. számú hazunktól, a nagytemplomban tartandó ima után a Péterfia-utczai teme­tőben örök nyugalomra helyezni. Végtisztességtételére rokonainkat, ismerőseinket s az elhunyt pályatársait szomorú szívvel meghívjuk. Debreczen, 1915 szeptember hó 18-án. Áldás és bébe poraira! Nagynénjei és nagybátvjai: özv. Pomor Jánosné Szilágyi Erzsébet. Pomor István, özv. Kóbor Károlyné. Unokatestvére: Debreczeni Lajosné Knczik Erzsiké férjével és gyermekeivel Számos közeli és távoli rokon nevében is. Szerető bátyja: Pánczél Balogh József. Unokahuga és öccse: Pánczél Balogh Mariska férjével Neubauer Jánossal és gyermekeik : Janika és Józsika. Pánczél Balogh Gábor. Mankó temetkezési vállalat Kossuth-utcza 6. Debreczen ez leír. váron Könv vnyorcitla vAilaiat* 19 lő

Next

/
Oldalképek
Tartalom