Barta - Berezel (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Bavlicza Pál

í> 'zv. Bavlicza Pálné született Schäffer Anna mint neje, továbbá leánya Gertrud férjével Bozóky Lászlóval és egyetlen unokája Annuska, valamint édes atyja Bavlicza Béla, testvérei Oszkár és Béla neje és gyermekeikkel a legmélyebb fájdalomtól lesújtva tudatjuk, hogy a rajongva szeretett férj, a legjobb apa és önfeláldozó nagyapa BAVLICZA PÁL A BORSOD-MISKOLCZ1 ÉS DEBRECZEN1 ISTVÁN-GŐZMALOM RÉSZVÉNYTÁRSASÁG DEBRECZENI TELEPÉNEK FŐGÉPÉSZE folyó hó 4-én életének 55-ik, boldog házasságának 32-ik évében jobblétre szenderült Feledhetlen drága halottunk földi maradványait folyó hó 6-án d. e. 10 órakor fogjuk az István-malom telepén tartandó ág. ev. gyászszertartás után a Szent-Anna-utczai róm. kath. sirkert- ben örök nyugalomra elhelyezni. Debreczen, 1918 deczember 4-én. Emlékét szeretettel őrizzük! Danko temetkezési vállalat Kossuth-u. 6. sz. Debreczeu szana«: királyi varos es a Tiszántúli református “aryházkerület köcvvnYomda-váBalaU

Next

/
Oldalképek
Tartalom