Hegedüs Zoltán - Szabó Zoltán: Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési jegyzőkönyveinek regesztái VI. 1676-1690 (Győr, 2015)

Dokumentumok

1683. május 5. (szerda) megyei közgyűlés 261. (72.) 132. p. Tisztelendő Kuzmics Péter és egregius Boronkay Gábor, mint követek a rájuk bízott ügyről jelentést tettek, majd ezen összeg további kieszközlésére az említett főhadbiztoshoz ismét őket nevezték ki követeknek. 262. (73.) 132. p. Mivel az általános szemle Köpcsényben még nem lett megtartva, a nádor korábbi kérése szerint úgy határoztak, hogy a vármegye, tekintettel az idő rövidségére, minél nagyobb számban küld embereket az erről készült limitáció szerint. Azután Kőszegi Zsigmond jelentése után úgy határoztak, hogy a köpcsényi seregszemlére minél nagyobb létszámban menjenek, és az idő rövidsége miatt az alábbi lovasok fognak menni: Sz: martoni Apatur Ur(am) eő N(agysá)gha 12 Győri nemes Cáptalan 6 Fő Prépost Ur(am) eő N(agysá)gha 6 Pater Jesuiták Ur(aim) 3 Börcsrül 8 Eszterhazy Janos Ur(am) eö N(agysá)gha 3 Viczai Adam Ur(am) eö N(agysá)gha 6 Szecheny Mártony Ur(am) 4 Mattyas deák 2 Déli Ferencz 2 Farkas Mihály Ur(am) 2 Comaromi István Ur(am) 2 Karosai István Ur(am) 2 Langh Peter maradeki 1 Langh János 2 Király János Ur(am) 2 89

Next

/
Oldalképek
Tartalom