Szalay Balázs: Csorna az 1956-os forradalom idején - Kisalföldi Szemle 4/2. (Győr, 2012)

6. Bizonytalan hetek

Csornáról sokan busszal érkeztek a határ előtti utolsó nagyobb településre, Acsalagra. A falu közepére valaki felszerelt egy útjelző táblát, rajta Wien felirattal.504 A kiszálló idegenek persze nem tudták pontosan, hogy merre van az államhatár, ezért a falubeliek segítségét, hogy kísérjék őket ki a határra. Az elcsigázott embereket megvendégelték az acsalagiak is, és a családoknál megpihenhettek a nagy út előtt. A falutól hozzávetőleg tíz km-re lévő andaui hídig lovaskocsival, vagy gyalog kísérték ki a jórészt fővárosiakból és fiatalokból álló csoportokat a határra.505 A nyugatra menekülés legismertebb jelképe az andaui híd, egy kis fahíd volt az osztrák­magyar államhatárt képező Hanság-főcsatornán. A hét méter hosszú és két méter széles hídon több tízezren lépték át a határt - köztük Csorna leendő díszpolgára, Horváth Elemér is506 - november 21-ig, ameddig a szovjetek fel nem robbantották. A fő útvonalakat ekkor már állandóan őrizték, így csak titkos utakon lehetett sikerrel átjutni a határon. A határszél lakosai és erdészeti dolgozói közül nagyon sokan segítették a menekülőket.507 Előfordult, hogy az országot elhagyók forinttal vagy egyéb ajándékokkal viszonozták a szívességet, de voltak csoportok, amelyek előre kialkudott fejpénz fejében segítettek átjutni a határon. Mivel a szovjetek a csatorna mellett őrjáratoztak, ezért általában éjjel próbálkoztak az átkeléssel. A menekülők csónakokkal is próbáltak átkelni, de más utakat is kerestek, és az átjutás reményében még az életveszélyt is vállalták. Mivel a főcsatornán, közismertebb nevén a Feketemetszés csatornán már nem volt átjárható híd, ezért sokan annak átúszásával próbálkoztak. így jutott ki az országból 1950 nyarán hat premontrei szerzetes is - Gelencsér Pál, Haigli Szilárd, Horváth Ellák, Keresztesy Parker László, Mihályi Gilbert, Radnóczy Kelemen -, akikhez csatlakozott az 1948-ban emigrált Szántó Hubert is.508 Nem volt mindenki ilyen szerencsés.509 1957. januárban egy nő a befagyott csatornán akart átmenni, de a jég beszakadt alatta. Mivel a kísérői nem mertek utána menni, a fiatal nő belefulladt a vízbe.510 Talán meglepőnek hangzik, arról is van adatunk, hogy egy szovjet katona mentette ki a vízből a fuldokló anyát és gyermekét.511 Az idő hidegre fordulásával, sajnos halottakat is hoztak be a hányból, akik vagy eltévedtek, vagy magukra hagytak a lelketlen kísérőik.512 November 19-én, egyetlen nap alatt Csorna és Mosonmagyaróvár vidékéről háromszáz személy indult nyugatra, akik közül százat fogtak el a rendőrök. A Győr-Sopron megyei rendőrség napi jelentései a pontos számok közlése nélkül a folyamatosan erősödő „disszidálási 504 Az acsalagiak segítettek a határig. In: Kisalföld, 2002. október 22. 505 Dr. Nagy Miklós (1935) visszaemlékezése, 2011. augusztus 11. 506 Horváth Elemér (1933) visszaemlékezése, 2006. november 18. 507 Balsay Endre - Varga András: Menekülés a Hazából. Kapuvár, 2011. p. 26-50. 508 Ők heten együtt mentek az USA-ba, és 1961. június 7-én alapították California állam Orange megyéjében a „Csornai Apátság Orange-i noviciátusát”, melyet a Szerzetesi Kongregáció 1975-ben perjelséggé nyilvánított, a generális apát pedig 1984-ben apátsági rangra emelt. Első apátjuk az egyik ekkor kiszökött Keresztesy Parker László lett, aki az utolsó csornai apát, Simonffy Jenő titkára volt. Keresztesy és egy másik társa, Szántó Hubert atya 2010-ben távoztak az élők sorából. Heiter Róbert Gottfried OPraem szíves közlése. 509 Balsay Endre - Varga András: Menekülés a Hazából. Kapuvár, 2011. p. 50-52. 510 Dr. Nagy Miklós (1935) visszaemlékezése, 2011. augusztus 11. 511 Életmentés. In: Hazánk, 1956. november 27. 512 Szőke Antal (1928) visszaemlékezése, 2006. október 29. 93

Next

/
Oldalképek
Tartalom