Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 21/1998 (Győr, 1998)

GYŐR MÚLTJA - Lővei Pál: A győri Liszt Ferenc utca

gyámos, egyenes záródású kapukeret párhuzamai számos helyen eló'fordulnak Győr­ben, többségüket ugyancsak vörös márványból faragták.) Az északi házrész földszinti bolthelyiségeiben fekete színű festések kerültek elő. Egy helyiségben még az 1803-as átalakítás előtt készült a fekete alapszínű, csillagos festés, amelynek analógiái Sopron­ban, Budán ismertek. Az emeleti folyosó déli szakaszán a hátfal a 19. század folyamán kváderrakást utánzó festést kapott, amelyet többször megújítottak. A legalsó, barnászöld (valószínűleg elszíneződött) alapon vékony fehér és vörösbarna csíkkal kereteit fekete vonalakból alakították ki a kvádereket, a sorokat egy­más fölött elcsúsztatták. A homlokzati oldal árkádívek közti oszlopainak meg­felelően a hátfalon a kváderes mezőket vörös színű, festett oszlopok választot­ták el, két oldalukon szürke (árnyékoló?) sávval. A következő festésrétegen a kváderezést barnásvörös csíkokkal, az előbbinél sokkal hevenyészettebb mó­don újrafestették, efölött pedig egy harmadik, rózsaszín alapon lilásrózsaszín vonalak alkotta kváderfestés húzódott. A legalsó kváderes felületen 19. századi jellegű, ceruzával írt, gót betűs felirat nyomai mutatkoztak. A19. század második felében elbontották az északi házrész boltozatainak jórész­ét, a falak repedései és a sok vonóvas alapján statikai problémák jelentkezhettek, első­sorban az emeleti boltozatok oldalnyomása miatt A tetőszerkezet súlya miatt válhatott szükségessé az udvari árkádok befalazása. A korábbi barokk utcai homlokzatot eklekti­kus stílusban átalakították. Ekkor az ablakszerkezetek is újonnan készültek. A zárt erkély kő szárak közötti nyílásait beszűkítették. A zárt erkélyes szobában, az erkély nyílásait beszűkítő falazatokon is festett vörös márványozás húzódott a vakolatréteg alapozó fehér festése fölött, a 19. század végi újravakolás során készülhetett. A 19. szá­zad végén vagy már a 20. században önálló lakásokra osztották a házat, bár a tulajdo­nos és családján kívül a 18-19. században már nagyjából rendszeresen laktak benne bérlők. JEGYZETEK ~ A helyreállítási terveket Szó'ts Sándor készítette. A falkutatással párhuzamosan és azt követően a győri levéltárban folytatott kutatá­saim során számos adatot, ötletet és sok segítséget kaptam Gecsényi Lajos és Sáry István levéltárosoktól, szívességüket ezúton is köszönöm. Az egyszerűség kedvéért észak-déli irányúnak vesszük az alábbiakban az épületet, vagyis a Gyógyszertár közre néző homlokzat az északi, a Széchenyi térre néző a nyugati, a Liszt Ferenc utcai a déli. Varga István: Műemléki lakóházak helyreállítása Győrött 1950-1980. In: Győri Ta­nulmányok 7. Győr 1986. 8. Lővei Pál: Adatok Győr középkori topográfiájához. Arrabona 26-30 . Győr 1991. 11.; 4-5. kép, 1/1, II/3-4. tábla. Villányi Szaniszló: Győr vár és város helyrajza, erődítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. században. Győr 1882. 130.; Győr legkorábbi telek­könyvének a mai állapotra való rávetítése, az utcák azonosítása - ellentétben a későbbi telekösszeírásokkal - hosszú ideig megoldatlan volt. Éppen a Széchenyi tér vizsgálata vezette rá Kalmár Miklóst [Győr barokk tere. Arrabona 18 (1976) 182-183.] arra, hogy az egyes telkek teljes körbejárása útján vették számba az

Next

/
Oldalképek
Tartalom