Zechmeister Károly emlékszám II. 1910–2010 - Győri Tanulmányok. Tudományos Szemle 31/2010 (Győr, 2010)

Tóth Tászló: „A magyar közgazdaságtudományt bekapcsolta az európai eszmemozgalomba”. Kautz Gyula halálának centenáriumára

Tóth László 16. Németh-család: dr. Németh Karolj, ügyvéd, földbirtokos, országgyűlési képviselő. Járt a győri jogakadémián. Rendszeres kapcsolatot tartott Kautz Gyulával: neki írt szomorú, sajnálkozó, elhárító levelet Kautz Gusztáv temetésének távolmaradásáról. Egyébiránt jogi-közigazgatási természetű ügyek miatt alakult ki közeli kapcsolat közte és Kautz Gusztáv között.38 17. Ott-család: Tekintélyes győri nemesi család, az „ősapa”, Ott János 1651-ben kapott nemességet katonai érdemeiért. Késői leszármazottjai Ott Ernő és Ott Tivadar gabona nagykereskedők, a Győr városi bizottság tagjai. Innét van a barátság és ismertség Kautz Gusztávval.39 18. dr. Fischer Gyula (Hegyeshalmi): győri királyi főügyész. Felesége: Matkovich Erzsébet Az ügyészi munkában alakult ki barátság közte a Kautz Gusztáv között. Lá­nyuk Hegyeshalmi Fischer Olga, ifj dr. Győri Dr. Kautz Gyula felesége Budapesti rokonság: 19. Püspöki-család: Kautz Gyula leányának, Kaut^ Máriának férje Püspöki Emil fővá­rosi ügyvéd. Kautz Gyula halála után hamvait eredetileg a Kerepesi temető 4. parcellá­ba temették (közel a Deák-mauzóleumhoz), majd temetői átszervezés folytán hamvait a Püspöki család sírhelyén helyezték örök nyugalomra a Nemzeti Sírkertben (Nemzeti Panteon Fiumei úti Sírkertje (Kerepesi Temető) térképe,l990.). 20. Somssich-család: Kautz Gyula kedves unokájának Püspöki Margitnak a férje a somogyi családi gyökerekkel rendelkező Somssich (Saárdi) család egy fővárosba sza­kadt leszármazottja Somssich Miklós volt. Gyermekeik: Somssich Andor és Somssich Gyula. III. Kautz Gyula politikusi kvalitásai Már a pesti egyetem jeles tanára és ünnepelt professzora, midőn kezdett politikai köz­életi kérdések iránt érdeklődni. Mristotelés nyomdokain haladva felismerte ugyanis a politika tudományos jelentőségét és társadalmi szerepét. Pártválasztását Deák Ferenc személyéhez kötötte. A „Jellemrajgok” zimxx cédula-gyűjteményében írta: „Deákot sokszor figyelembe kell venni!”. Máshol: „Deák a^ óvatos reformok híve!”.40 A „haza bölcséhez” való vonzódásának oka: becsülte nyugodt természetét, egyszerű, szélsőségektől mentes gondolkodását; meggyőző, racionális jogi, politikai érvelését és magyarázatait. 38 GYÉL. 2003. 236., GYMPGYM 1929. 66. 39 Borovszky, 1910. 440. 40 MTA KK Ms 1221/a. 120

Next

/
Oldalképek
Tartalom