Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén - A Győri Egyházmegye Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 14. (Győr, 2012)

Függelék

524 Függelék gyerekei: Erdődy Éva Borbála (1639-1673 előtt158 159 160 161); Mária Terézia (1640. febr.-?162) OSD (Tulln, Alsó-Ausztria); I. Sándor (1644-1681) = Csáky Krisztina; Mária Ágnes OSD (Studenitz/Studenice, Stájerország); Er­zsébet OSD (Studenitz/Studenice, Stájerország)163 apósa: Erdődy Kristóf (1584-1621. aug. 27.) = (Biccse, 1612. nov. 30.) Thurzó Borbála (1595. márc. 15.-1651?)164 anyósa második férje: (1629. jan. 21.) Draskovich János (fl648. aug. 5.) nádor (1646-1648) sógorai, sógornői: Erdődy Gábor (1615-1650. júl. 12.) = 1. Pálffy Mária (fl643. márc. 19.), = 2. (1646 után) Arnádé Judit (fl678. szept. 23.); Imre (jT690) Forgách Éva; Erzsébet = (1639. márc. 6., 1642-ben érvénytelenítve) Keglevich Ferenc165 K6. Borbála [Báberlij (1620/1625-1680. máj. 8.) = (Rohonc, 1642. máj. 18.166) Forgách III. Zsigmond (1605-Brünn, 1645. aug. 4.)167 gyerekei: Ádám [Adamko] (1643/1644-1650 előtt), Mária Erzsébet (1644/1645—?)168 apósa: Forgách Zsigmond (1559-1621) nádor 1618-1621 = 1. Losonczy Kata, = 2. Thurzó Zsuzsanna, = 3. Pálffy Kata sógorai, sógornői: Forgách Éva (7-1639) = Csáky István; Ádám (1601- 1681) = 1. Széchy Borbála, = 2. Révay Judit, = 3. Rechberg Katalin K7. Dorottya (Szalónak, 1620. május 10. előtt halva született169) K8. GÁBOR (1624. jan.170-1624. dec. 27.171) K9. Miklós (1625. szept. 13. után-1625?172) 158Harrach: Diarien II. 297. - A lakodalmi meghívó P. É. által készített fogalmazványa (Pozsony, 1638. jan. 27.) szerint febr. 14-re tervezték a lakodalmat: MOL P 1313. Major. Lad. 35. n° 19. Vő. Lobkovicz Poppel Éva levelezése 74. 62. jegyzet. - A rokonság miatt szükséges királyi engedély, 1636. dec. 12.: MOL A 57. 8. köt., pp. 162-163. 159Czobor Erzsébet levele Thurzó Györgynek, Biccse, 1613. aug. 21.: Státny Archív v Bytca, Oravsky komposesorat, Thurzovska korespondencia n° 88. 160B. Erzsébet B. Borbálának, Sopron, 1663. máj. 20.: MOL P 1314. n° 3420. (Az adatot Zsámbéky Mónikának köszönöm.) 161 Zsámbéky: Batthyány Erzsébet 233. 162Lobkovicz Poppel Éva levelezése 74. 63. jegyzet. 163Zsámbéky: Batthyány Erzsébet 234. 164Benda: Erdődy 112. 165Benda: Erdődy 113. 166MOL P 1322. Föld. fám. n° 586.; Forgách Zsigmond levele E. M.-nak, Rohonc, 1642. máj. 22.: Merényi: Forgács Zsigmond 453. 167Bártfai Szabó: Forgách 408-409. 168Bártfai Szabó: Forgách 480. 169Iványi: Reformáció 238-241. n° 264.; Magyar: Güssing 101.; Paulik: Genealogia f. 55r, P. É. levele B. Á-nak, Dobra, 1638. máj. 8. Poppel Éva levelezése 186. n° 50. 170Thurzó Szaniszló levele В. Ferencnek, Bécs, 1624. febr. 29.: Takáts: Zrínyi Miklós nevelőanyja 111. 171„életének tizenegyedik hónapjában ... ez vendégfogadó házbul az mennyei társaságra költözött”: B. Ferenc levélfogalmazványai, Németújvár, 1625. jan. 10.: MOL P 1314.

Next

/
Oldalképek
Tartalom