Nemes Gábor - Vajk Ádám (szerk.): In labore fructus. Jubileumi tanulmányok a Győregyházmegye történetéből - A Győri Egyházmegye Levéltár kiadványai. Források, feldolgozások 13. (Győr, 2011)

Hely- és névmutató

Hely- és névmutató 447- érseki helynök l. Rajner Károly- kanonok l. Lippay György- káptalan 210, 214- nagyprépost l. Dallos Miklós; Pálfalvi János- püspök l. Fenessy György; Lippay György; Oláh Miklós; Szuhay István; Telegdi Csanád; Verancsics Antal- püspökség 105- várkapitány l. Fügedy János; Zolthay István Egese l. Nyúl, Egese Egresits Ferenc 244 Egry Márton 219 Egyed, István fia, szentadalberti prépost 408 Egyed, Márk fia, győri nagyprépost l. Tót Egyed Egyházasbük l. Bük Egyházasfalu 259-260, 262-265, 268, 271- 272, 278-285, 287, 291, 360, 366- tanító l. Döbrösy Pál- Dasztifalu 260, 262, 265, 279-280, 282-283- Gógánfa 260, 262, 278-280, 282-284 Egyházaskesző 107, 111, 199 Egyházasrádóc 186 Egyházasszecsőd l. Magyarszecsőd Elek Sándor 189, 191, 193-195, 197 Előhegy l. Nyúl, Előhegy Előtejed l. Ollétejed Endréd l. Fertőendréd Endrédy Zoltán 358, 367 Enese 30 Engel Pál 414, 421-422 Eölbőy Márton 345-346 Eperjes (ma: Presov, SK.) 191 Eperjessi György SJ 225-228 Eperjessy Kálmán 23 Eplowe, W. 362 Ercsi- apát l. Ribics József Márton Erdély 91, 199, 377, 392, 412, 421- püspök 433, l. Benedek; Bornemissza Pál; Pálóci György; Simándi István; Szécsi András; Szentandrássy Csiky István Erdődy cs. 92 Erdődy György 78, 96 Erdődy Tamás 88 Ergelics Ferenc 223 Erőss István 412, 416 Érsekújvár (ma: Nővé Zámky, SK.) 330 Erzsébet (Habsburg), főhercegnő 396 Essegvári Ferenc 179-180 Essegwar, Franciscus de l. Essegvári Ferenc Eßlingen 302 Esterházy cs. 99, 162, 184, 233 Esterházy Ferenc 366 Esterházy Júlia 155 Esterházy László 99 Esterházy Miklós 78, 88-92, 95, 97, 113- 114, 163-164, 232, 327 Esterházy Móric 376 Esterházy Pál 32, 233, 320-321, 353, 361 Esty Miklós 378-380 Eszék (ma: Osijek, H.) 105 Esztergom 45, 49-50, 105, 213, 255, 375, 379, 382, 401, 412, 415, 421, 425, 427-428, 438- főegyházmegye 90, 94, 107- érsek 90, l. Batthyány József; Csáky Miklós; Csernoch János; Boleszló; Forgách Ferenc; Kanizsai János; Ku­­tassy János; Lippay György; Mind­­szenty József; Oláh Miklós; Pázmány Péter; Serédi Jusztinián; Szelepcsényi György; Tamás; Vaszari Kolos; Veran­csics Antal- érseki vikárius l. Drahos János; Lósy Imre- érsekség 105, 237, 415, 424, 430- kanonok l. Lippay György; Pálffy Ta­más; Posgay Miklós; Récsey István- káptalan 427, 432- olvasókanonok l. Dallos Miklós Esztergomi Szaniszló 237 Európa 199, 232 Fabiankovich Lőrinc 359 Fabri, Mathias 138 Fabricius Mátyás 155-156 Fabritius, Paulus 329 Fall Ferenc 288 Faragó Sándor 309-310, 314-315, 322 Farkas András 287 Farkas János József 200

Next

/
Oldalképek
Tartalom