A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. - I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. - B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke

207 25. zászlóaljban. Innen mint százados a honvédelmi minisztériumba ke­rült, majd 1849 január 1-től a 92. zászlóaljban teljesített szolgálatot. Idő­közben súlyosan megbetegedett és 1849 június folyamán meg is halt Ung- váron. (A gárdista, K. József (1788—1843) és nemes Rajner Anna (t 1855) fia, K. Gottlieb (1760—1831) és nemes Hazslinszky Zsuzsa (1765—1808) unokája, az 1754/55-ben Sáros vm. igazolt K. Jakab (1689—1763) és nemes Zimmermann A. Mária (sz. 1738) szépunokája, az 1699 december 11-én címeresnemeslevelet nyert K. Zsigmond dédunokája.) 567. KELTZ ANTAL (Fületinczi). Született 1758 Csákány (Abaúj vm.). 1780 április 1-től hadapród, majd 1783 február 22-től káplár a 19. (D’Alton) gyalogezredben, A testőr­ségnél 1784 november 27-től 1787 október 31-ig szolgált Abaúj vármegye ajánlatára. A gárdától a török háború alkalmával 1787 szeptember L7-én alhadnagyi rangban a 2. (Ferdinánd fhg.) gyalogezredhez került, hol 1788 február 4-én főhadnagy lett. Ekkor rövid időre a szekerészekhez volt be­osztva, azonban 1788 április 12-től már ezrede pótkeretéhez tartozik. A francia hadjárat alatt 1796-ban Kehinél (szept. 18.), majd 1799-ben pe­dig Neckeraunál (dec. 26.), végül Weissenburgnál súlyosan megsebesült. Már mint II. százados halt meg a szenvedett sérülések következtében 1799-ben Heidelbergben. (Címeresnemeslevél és előnév 1568 március 2. A gárdista, K. Antal (t 1800) alispán és Szentmiklóssy Karitas fia, az 1754/5-ben Abaúj vm. igazolt K. (Fületinczi) Zsigmond alispán és Várady Rozália unokája.) 568. KEMPELEN KÁROLY (Kismagyari). Született 1771 július 15 Pozsony. A polgári életből került a testőr­séghez Pozsony vármegye ajánlatára, hol 1790 május 17-től 1793 december 4-ig szolgált. Ez idő alatt beosztva 1790-ben a Lipót fhg. kíséretére Pozsonyba, 1791-ben pedig a prágai koronázásra kirendelt testőrkülö­nítménybe. A gárdától távozva, a polgári pályán helyezkedett el és utóbb fogalmazó az udvari kamaránál. Meghalt 1822 január 8. (Honfiúsítás és címeresnemeslevél 1722 július 15. A gárdista, a híres K. Farkas (1734—1804) és Gobelius A. Mária fia, a honfiúsított K. Engelbert (1680—1761) és Spindler A. Teréz unokája.) 569. KENEDICS GYÖRGY. Született 1801 Kecel (Pest vm.). 1815 június 23-tól közlegény, majd 1816 április 1-től gránátos káplár a 19. (Hessen-Homburg) gyalogezred­ben. A testőrségnél 1823 február 1-től 1827 június 30-ig szolgált Pest vár­megye ajánlatára, mikoris alhadnagy lett a 2. ((Sándor) gyalogezredben. Utóbb pestvármegyei tisztviselő. (Címeresnemeslevél 1792 augusztus 21. A család 1835-ben nemesi bizonyságlevelet nyert Pest vm. A gárdistát, ki az egyik nemességszerző testvér, K. Benjamin fia, Vas vm. is ajánlotta.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom