A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. - I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. - B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke

127 1844 május 29-én távozott 50 forint úti költséggel. 1845-ben önként belé­pett a 7. (Reuss) huszárezredbe, majd 1848-ban ugyancsak alhadnagyi rangban a 11. (Rajner-József fhg.) gyalogezredhez helyeztetett, végül pedig 1849-ben főhadnagy a 2. (Hannover) huszárezredben. 1852-ben lekö­szönt rangjáról. 1859-ben főhadnagyi ranggal a pozsonyi önkéntes zászló­aljhoz került, honnan a 63. (Vilmos) gyalogezredbe osztatott be és ott 1870-ben II. százados, 1875-ben pedig 1. százados volt. 1876-ban vonult nyugállományba. Meghalt 1887 augusztus 20-án Nagyszebenben. (Címeresnemeslevél 1823 november 28. A gárdista, a nemesség­szerző D. József fia.) 249. DEÁK GÁBOR. Született 1812 Tárnok (Zala vm.). 1830 április 8-tól önköltséges hadapród, majd 1831 szeptember 1-től káplár a 48. (Gollner) gyalogezred­ben. A testőrségnél 1834 január 1-től 1838 december 31-ig, az utolsó évben, mint al II. testőrőrmester szolgált Zala vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1836-ban beosztva a prágai koronázásra kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától alhadnagyi rangban került a 32. (Este) gyalogezredhez, hol 1842-ben főhadnagy, 1847-ben pedig II. százados volt. Meghalt 1848 Novara (Olaszország). (Címeresnemeslevél 1665 december 22. A gárdista, D. József (sz. 1764) nemestestőr és István Katalin fia, az 1754/55-ben Zala vm. igazolt D. Gábor és Hertelendy Anna (1741—1803) unokája.) 250. DEÁK JÓZSEF. Született 1764-ben Kehida (Zala vm.). Előzőleg 1782 július 1-től had­apród a 2. (Ferdinánd fhg.) gyalogezredben. A testőrségnél 1784 április 24-től 1787 október 31-ig szolgált Zala' vármegye ajánlatára. A gárdától a török háború alkalmával 1787 szeptember 17-én saját kérelmére az 52. (Károlyi) gyalogezredhez került, hol 1788 május 29-én főhadnagy lett. (Nemességi adatok D. Gábornál. A gárdista, az 1754/55-ben Zala vm. igazolt D. Gábor és Hertelendy Anna (1741—1803) fia, 1). Péter és Zajgár Zsuzsanna unokája.) ( 251. DEÁK LAJOS. (Szépvizi) Született 1809 július 29 Csikszépviz (Csikszék). A wienerneustadti katonai akadémia elvégzése után 1829-től zászlós a 31. (Leiningen-Wester- burg) gyalogezredben. Innen 1830 május 1-től a 62. (Wacquant-Geozelles) gyalogezredhez került, hol 1831 december 9-én alhadnagy, 1838 december 1-én főhadnagy. Végül 1843 július 31-én az 1. székely (utóbb 14.) határőr­gyalogezredhez helyeztetett és itt már 1844 február 16-tól II. százados volt. A testőrségnél 1848 augusztus 17-től 1850 január 8-ig II. testőrőrmes­ter s közben 1849 október 7-től gárdasegédtiszt. A testőrségtől az 1. csend­őrezredhez osztatott be és ez alkalommal 200 forint felszerelési átalányt kapott. 1850-ben lett I. százados. 1851 augusztus 1-én nyugállományba vo­nult és Linzben, majd Égerben telepedett le. (Nemességi adatok D. Alajosnál, kinek testvérbátyja.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom