A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. - I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. - B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke

92 Született 1751 Berzevice (Sáros vm.). A polgári életből került a test- őrséghez Sáros vármegye ajánlatára, hol 1773 június 18-tól 1776 december 31-ig szolgált. Ez idő alatt, 1774-ben beosztva a milánói testőrkülönít­ménybe. 1777 január 1-től alhadnagy a 9. (Nádasdy) huszárezredben, hol 1783-ban főhadnagy, 1789-ben II. kapitány, 1790—99-ig pedig I. kapitány volt. Mint nyugállományú őrnagy halt meg 1829 február 11-én Sáros­patakon (Zemplén vm.). (Nemességi adatok B. Ambrusnál. A gárdista, az 1754/55-ben Sáros vm. igazolt B. István és Horváth Mária fia.) 120. BERZEVÍCZY MIKSA (Berzeviczi és Kakaslomniczi). Született 1812 Balázsvágás (Sáros vm.). 1829 november 14-től köz­legény, majd 1831 április 11-től káplár a 60. (Wasa) gyalogezredben. A test- őrségnél Sáros vármegye ajánlatára, 1833 augusztus 1-től 1838 július 31-ig az utolsó évben mint al II. testőrőrmester szolgált. Ez idő alatt 1836-ban beosztva a pozsonyi országgyűlés tartamára kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától alhadnagyi rangban a 2. (Sándor) gyalogezredhez helyeztetett, de 1841-ben kilépett. A szabadságharcban 1849 február 1-től március 31-ig gr. Vécsey tábornok alsótiszai hadseregénél, hadipénztámok volt. (Nemességi adatok B. Ambrusnál és Imrénél. A gárdista, B. Jeromos és Jankovics Anna fia, B. András hétszemélynök és Vitkóczy Julia uno­kája. B. László és Korniss Zsuzsa szépunokája.) 121. BERZEVÍCZY SÁNDOR (Berzeviczi és Kakaslomniczi). Született 1767 Berzevice (Sáros vm.). Vármegyei aljegyző volt. A testőrségnél 1790 május 27-től 1795 május 26-ig szolgált Sáros vármegye ajánlatára. Ez idő alatt 1791-ben beosztva a nádor mellé kirendelt testőr­különítménybe. 1794-ben, a br. Splényi testőralkapitány elleni panaszirat­nak a magyar királyi udvari és az erdélyi kancelláriához juttatók egyike volt, amiért utóbb 8 napi fogságbüntetést kapott. A gárdától 150 forint végkielégítéssel távozott és a helytartótanácshoz került. 1830-ban titok- nok, utóbb pedig több vármegye táblabírája. (Nemességi adatok B. Ambrusnál. A gárdista, az 1754/55-ben Sáros vm. igazolt B. Dénes és Rozgonyi Katalin fia.) 122. báró BÉSÁN KÁROLY (Dunaszekcsői). Született 1773 Dunaszekcső (Baranya vm.). 1789 február 25-től had­apród, majd 1789 június jl-től zászlós a 6. (Jacquemin) vértes lovas­ezredben. A török háborúban Belgrádnál kitüntetvén magát, 1790 május 16-tól alhadnagyi rangban a 2. (Waldeck) dragonyosezredhez, onnan pedig Baranya vármegye ajánlatára rövidesen a testőrséghez került, hol 1790 június 9-től 1794 július 23-ig szolgált. Ez idő alatt 1791-ben beosztva a prágai koronázásra, 1792-ben és 1793-ban pedig a nádor mellé kirendelt testőrkülönítménybe. A gárdától a francia háború alkal­mával saját kérelmére alhadnagyi rangban a 3. (Este) huszárezredhez helyeztetett, mely alkalommal 200 forint felszerelési átalányt kapott. Az ezrednél 1797 július 1-én főhadnagy, 1801 március 1-én pedig II. kapitány. 1805-ben az olasz háború folyamán megmentette br. Vécsey Siegbert ezre­119. BERZEVíCZY MIKLÓS (Berzeviczi és Kakaslomniczi).

Next

/
Oldalképek
Tartalom