A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918

A magyar testőrségek névkönyve 1760-1918. - I. A magyar nemes testőrség állománya 1760-1850. - B) A gárda összes felvett tagjainak névjegyzéke

128 252. DEÁK MIHÁLY. Született 1811 ^ Tárnok (Zala vm.). 1827 április 1-től önköltséges hadapród a 48. (Radivojevich) gyalogezredben. A testőrségnél 1881 január 1-től 1835 december 31-ig, az utolsó évben, mint al II. testőrőrmester szolgált Zala vármegye ajánlatára. A gárdától alhadnagyi rangban a 4. (Spiegel) vértes lovasezredhez került, hol 1837-ben főhadnagy, 1845-ben II. kapitány, 1850-ben I. kapitány. 1851-ben őrnagy az 1. (Császár) vértes lovasezrednél, 1854-ben pedig alezredes az 5. (Radetzky) huszárezredben. 1855-ben vonult nyugállományba és Badenben telepedett le. (Nemességi adatok D. Gábornál, kinek testvérbátyja.) *'* 253. DEDINSZKY ANTAL (Nemesdedinai). Született 1796 Alsólaps (Szepes vm.). 1819 február 18-tól hadapród a 60. (Gyulay Ignác) gyalogezredben. A testőrségnél 1820 március 1-től 1825 február 28-ig, az utolsó évben, mint al II. testőrőrmester szolgált Szepes vármegye ajánlatára. A gárdától alhadnagyi rangban az 58. (L’Espinie) gyalogezredhez került. Innen 1827-ben átlépett az 1. (Coburg) ulánusezredbe, hol 1828-ban főhadnagy, 1832-ben II. kapitány, 1836-ban pedig I. kapitány. 1837 október 1-én nyugállományba vonult, de utóbb még rangjáról is leköszönt. A szabadságharcban 1848 július 20-tól nem­zetőrőrnagy, elébb a Bácskában, majd Besztercebányán, végül 1849 feb­ruárig határvonal parancsnok Palánkán. Aradon 1850 március 14-én 3 évi várfogságra ítélve ^ugyancsak Aradon raboskodott, azonban rövidesen kegyelmet kapott. (Adománylevél 1355 november 12. A gárdista, D. András és Andreánszky Anna fia, az 1754/55-ben Árva vm. igazolt D. András unokája.) 254. DEMELICH JÁNOS (Panyovai). Született 1802 Panyova (Temes vm.). 1820 augusztus 26-tól önkölt­séges hadapród, 1822 február 1-től pedig káplár az 1. (Császár) huszár­ezredben. A testőrségnél 1825 május 1-től 1830 április 30-ig, az utolsó évben, mint al II. testőrőrmester szolgált Csanád vármegye ajánlatára. A gárdától alhadnagyi rangban került a 2. (József fhg.) huszárezredhez, hol 1832-ben főhadnagy, 1840-ben II. kapitány, 1846—50. pedig I. kapitány volt. Meghalt 1881. (Címeresnemeslevél 1796 augusztus 26. Előnév 1812 május 8. A gárdista, ki a nemességszerző D. Tódor és Prendics Anna fia, 1821 február 28-án igazolta nemességét Csanád vm.) 255. DEMKOYICS ISTVÁN-RAFAEL. Született 1746 Veszprém. A polgári életből vétetett fel a testőrség­hez Slavoniából, hol 1764 április 26-tól 1775 április 11-ig szolgált. Ez idő alatt 1766 és 1769-ben beosztva a pozsonyi testőrkülönítménybe. A gárdá­tól, mint sóhivatali tisztviselő került Üjhelyre. (Címeresnemeslevél 1725 március 11. A gárdista felesége br. Weien- berg Jozefa (fl813 Pest.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom