Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1947)

Lexikon-rész

A kórházi üzemi bizottságok tagjai; Szent Rókus központi közkórház: Elnök: dr Durkó Dezső. Alelnök: Medveczky Ferenc. Jegyző: Molnos József. Rendes tagok: dr Antal Pálné, Zeidler Sándorné, Blaskovits János, Pál Ferenc, Tömpe Zoltán, Lechmayer Jánosné, Gianotti Mária. Póttagok: dr Antal Pál, dr Molnár Ferenc, Bodó Kibédi Gyuláné, Oláh Sándor, Krupa Károly, Heim Anna, Kólyi István. Kán-utcai és Alföldi-utcai fiókkórház. : Elnök : Éri István. Alelnök : Horváth Margit. Tagok : Kertész István, dr Gyöngyösi Ferenc, Gyergyák Júlia, Póttagok : Éri Istvánné, Fekete Károly, Aranyi Mária. Eötvös Lóránd rádium- és röntgenintézet: Elnök : dr Lehoczky Győző. Alelnök : Farkas Géza, Jegyző : Baranyai Margit. Tag : Bogdán Margit. Póttagok : Cservai László, Maráczi János, Kun Gyula. Szent István közkórház: Elnök: Terdik Ferenc, Alelnök : dr Kőszegi Alfréd. Jegyző : Szabó Róza. Ü. B. megbízott: Bálint Pál. Rendes tagok : Koczkás István, Meskó Károly, Németh Frigyesné, dr Korényi Károly. Póttagok : Kubányi Károly, Horváth János, Marton Ferenc, Gróth Sándor, Palik Imre, Mészáros Irma, dr Bognár András, dr Busztin Anna. Bajcsy-Zsilinszky közkórház: Elnök : Steckbauer Lajos, Alelnök : dr Kertész Tivadar. Rendes tagok : Simonfalvy Lajos, Szabó Lajosné, Hajdú József. Kelecsényi Vazul. Póttagok : Schéda József, dr Budai István. Gizella királyné szülő- és nőbeteg­osztály : Elnök : Saskó Erzsébet. Alelnök: Szilágyi Lajosné. Jegyző : Minik Mária. Rendes tagok : Baranyai István. Póttag : Réz Ilona. Szent László közkórház : Elnök : Lesznik Károly. Alelnök : Ranga Sándor. Jegyző : Somogyi Erzsébet. Rendes tagok : Pintér Erzsébet, dr Borboía Vilmos, Klein Margit, Kusicza József. Póttagok: dr Kneiszl Ferenc, Raska Béla, Bajádi Mária, Végh Mihály, Enyedi László. Szent János közkórház: Elnök: Bak Erzsébet. Alelnök : dr Wallen­stein Árpád. Jegyző : dr Reinits Lászlóné. Rendes tagok : Hassmann Jánosné, Belle István, Molnár Sándor, Tőzsér József, Somlói Erzsébet, dr Simon László. Póttagok : Török Erzsébet, Kurcz Ferenc. Szent Margit közkórház: Elnök : Benedek Margit. Alelnök : Dömötör Júlia. Rendes tagok : dr Lőrincz László, Maróti Péter. Bánát-utcai segélyhely : Elnök : dr Szálkái Géza. Alelnök: Herczog Antalné. Rendes tagok : Trassi Mária, Hajnal József. Póttagok : Takács Pál, Kurtz Jánosné. Korányi Frigyes és Sándor közkórház: Elnök : Seregi Jenő. Alelnök : Varga István. Jegyző : Szabó István. Rendes tagok : Hatolkay Szaniszló, dr Kovács József, Bódi Sándorné, Vidmán Jánosné. Póttagok : Kovács István, Molnár Mihály, Bertha József, Virág Istváríné. ________ Közm unkakötelezettség. A 4.000/1945. és a 11.310/1946. M. E. számú rendeletek értelmében minden 18—-'60 éves férfinak és 18—50 éves nőnek havi 4 napon át természetbeni közmunkát kell végeznie. A közmunkakötelezettség közmunkaváltság fizetésével megváltható. A közmunka­kötelezettség alól csak a hivatkozott rendeletek 3. §-ában felsoroltak mentesek, vagyis az 50%-os és ezen felüli hadirokkantak, a teljesen munkaképtelenek, akik emellett jövedelemnélküli szegé­nyek, ugyanígy a vakok, ezenkívül a terhes- és gyermekes anyák, ha csupán szolgálat és munka- viszonyból álló jövedelmen kívül más jövedelmük nincs; a legalább 25 lélek által lakott házak ház- és háztömbmegbízottai, továbbá a magyar államrendőrség és honvédség legénységi állomá­nyának tagjai. Közmunkatanács. Lásd : Fővárosi Közmunkák Tanácsa c. a. Közmunkaváltság. Lásd : Adók c. a. Közmunkák ajánlati feltételei. Lásd: Ajánlati feltételek a fővárosi versenytárgyalá­sokon c. a. KÖZMUNKA ÉS KÖZÉRDEKŰ MUNKASZOLGÁLAT ALÓLI MENTESSÉG JOGCÍME ÉS IGAZOLÁSA A mentesség csak arra az időtartamra szól, ameddig az arra okot szolgáló körülmény fennforog. A mentesség igazolása ott, ahol annak módja külön nincs előírva,.a mentesség okául szolgáló körülmény bizonyítására általában alkalmas irattal történik. A mentesség címe : Anyák (L. Nők) Állatorvos Ápolószemélyzet Deportált Egyetemi hallgatók Diakonissza Élelmiszerkereskedő Fegyverviselésre jogosult alakulat tagja Közmunka alól : Közérdekű munka alól: nem mentes nem mentes c<>ak természetbeni km. alól, visszatérésétől számított 2 hónapig, amennyiben a km. váltságot pontosan fizeti mint a tanulók ugyanúgy, mint a szerzetesek nem mentes csak természetbeni km. alól, ha a km. vált­ságot pontosan fizeti mentes, ha igazolja, hogy gyakorlatot folytat mentes, ha igazolja, hogy gyakorlatot folytat ideiglenesen, mint a közmunka alól nem mentes nem mentes mentes, ha hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nélkülözhetetlen mentes 322

Next

/
Oldalképek
Tartalom