Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1947)

A székesfővárosi közigazgatási alkalmazottak szolgálati sorrendje

Név Szül. Főváros szolgálatába év lépett Reiner Jenőné ....................... ....... 191)1 19 45 szept. 25 Rejtő Erzsébet...................... ....... 1908 19 45 aug. 6 Ro’knich Teodóra.................. ....... 1924 19 45 okt. 29 Rónaszéky Margit ................ ....... 1926 19 44 ápr. 29 Ronchy Margit..................... ....... 1916 19 45 aug. 24 Rostás Istvánná.................... ....... 1914 19 46 márc. 1 Sárospataki Miklós................ ....... 1919 19 43 nov.5 Sárvölgyi István.................... 1943 okt. 23 Schalliuger Károly ................ ....... 1925 19 4o okt. 1 Schauschek János .................. ....... 1906 19 40 nov. 15 Schreil Győző ....................... ....... 1918 19 44 jan. 20 Dr Simándi Lászlóné............. ....... 1901 19 45 aug. 13 Skriván Júlia ....................... ....... 1919 19 45 okt. 1 Sipos Tibor ........................... ....... 1924 19 45 szept. 20 Solt Éva ............................. ....... 1925 19 45 nov. 1 Sóskúti József ........................ ....... 1925 19 43 szept. 28 Staudt Lajos......................... ....... 1924 '1 944 máj. 23 Szabó János ......................... ....... 1926 19 44 máj. 19 Szabó Károly ............. ....... ....... 1923 19 45 okt. 29 Szabó László......................... ....... 1927 19 45 szept. 25 Szabó Tibor.......................... ....... 1913 19 44 jún. 15 Szántai Ilona......................... ....... 1923 19 45 szept. 5 Szekeres Emma .................... ....... 1929 19 45 okt. 1 Szentgyürgyi Tiborné ........... ....... 1913 19 44 febr. 21 Szentkuti Emil...................... ....... 1922 19 40 júl. 4 Szenttoronyi János ............... ....... 1921 19 42 júl. 1 Szigeti Józsefné .................... ....... 1927 19 45 okt. 20 Szigetvári József.................... ....... 1925 19 45 aug. 24 Dr Sziklai Pálné.................... — 19 46 márc. 1 Szimán Károly...................... .... — 1946 jan. I Sztricha Lászlóné.................. ....... 1922 19 45 jún. 30 Tabajdi Kun Ida .................. ....... 1914 19 45 szept. 5 Tárnoki Tivadar.................... ....... 1920 19 45 aug. 6 Tichler Hildegard.................. ....... 1927 19 45 aug. 13 Tihanyi András..................... ....... 1922 19 41 márc. 5 Torma Ernő ......................... ....... 1926 19 45 szept. 20 Tóth Ildikó ........................... — 19 45 okt. 15 Tóth Klára ........................... ....... 1902 19 46 márc. 11 Tóth Margit ......................... ....... 1925 19 45 nov. 1 Töreki Károly....................... ....... 1926 19 45 szept. 20 Törzsök Andor ...................... ....... 1921 19 44 jan. 12 özv. Turcsányi Béláné ......... ....... 1922 19 46 márc. I Ujfaludy Sándor.................... ....... 1913 19 45 aug. 6 Lfrhcgyi Endréné.................. ....... 1906 19 45 okt. 7 Vajda Gizella ....................... ....... 1924 19 45 aug. 6 Dr Vargha Dénes.................. ....... 1913 19 43 febr. 24 özv. Vargha Ernőné............. ....... 1916 19 45 okt 1 Varga István......................... ....... 1925 19 44 szept. 27 Varga István ......................... ....... 1926 19 45 okt. 29 Varga Tihamér...................... ....... 1924 19 45 aug. 6 Vass Istvánná....................... ....... 1925 19 43 aug. 23 Vágvölgvi Vendel.................. ....... 1925 19 45 okt. 29 Várhelyi Endréné.................. ....... 1916 19 46 márc. 1 Vásárhelyi Mihályné ............. ....... 1920 19 45 nov. 1 Végh Ilona ........................... ....... 1913 19 45 okt. 22 Villányi Józsefné .................. ....... 1902 19 45 aug. 13 Vincze Károly ...................... ....... 1919 19 44 márc. 17 Dr Viszket Mihály................ ....... 1921 19 40 jún. 1 Wagner Gyula ...................... ....... 1917 19 40 júl. 27 Weitz Pálné ......................... ....... 1925 19 45 nov. 15 Werb Ilona ........................... ....... 1918 19 43 dec. 3 Zolnay Klára ....................... ....... 1928 19 45 nov. 15 Zoltán Róza ......................... ....... 1916 19 45 szept. 5 Főváros Jelenlegi Név Szül. szolgálatába fiz. fokozatba év lépett jutott NÉPMŰVELÉSI KÖZPONT. (Tiszteletdíjas alkalmazottak.) Népművelési főigazgató. (IV. fiz. oszt.) Dr Faludi János ......... 1903 1929 febr. 18 1946 jún. 1 Né pművelési igazgató. (IV. fiz. oszt.) Dr Szőke Imre Sándor . 1905 1927 márc. 23 1945 aug. I Népművelési aligazgató. (V. fiz. oszt.) Dr Léderer Emma__ 1897 1945 júl. 1 1945 aug. I Né pművelési osztályvezetők. i(Vi. fiz. oszt.) Berdin Mária............... 1900 1922 1945 aug. 1 Ta nay Magda................ 1901 1933 1945 aug. I Dr Dombi József ......... 1910 1940 1945 aug. I Népművelési szakelőadók. (Vili—IX. fiz. oszt.) Dr Korenchy Lászlóné .1911 1940 máj. 1 1945 aug. 1 Bálint Marcell............... 1911 1945 aug. 1 1945 aug. I Dr Kiss István............... 1921 1945 aug. 1 1945 aug. I Dr Pogány ö. Gáborné 1945 aug. 1 1945 aug. I Volly István .............. 1907 1928 1945 aug.! Né pművelési gyakornokok. Hanisch Mária ............ 1918 1945 aug. 1 1945 aug. 1 Mi kó Pálné ................. 1920 1945 aug. I 1945 aug. I Gö nye Gabriella......... 1925 1945 aug. 1 1945 aug. I Ho rváth Katalin ....... 1945 aug. 1 1945 aug. I Ke zelőfőtiszt. (IX. fiz. oszt.) ' Müller Károlyné......... 1901 1945 aug. 1 1945 aug. I Ke zelőtisztek. (X. fiz. oszt.) Vukovári Pálné ...___ 1917 1945 aug. 1 1945 aug. I Ru bin Péterné ............ 192Q. 1945 aug. 1 1945 aug. I Sz erőczey Ilona........... 192Í 1945 aug. 1 1945 aug. I Va rga Gézáné.............. 1923 1945 aug. 1 1945 aug. I Sc hlederer Ilona........... 1945 aug. 1 1945 aug. 1 Ke zelőnők. Pados Klára................ 1919 1945 aug. 1 1945 aug. I Gá lik Gáborné ............ 1921 1945 aug. 1 1945 aug. I Hu szák Eszter........... 1921 1945 aug. 1 1945 aug. I Si ska Klára................. 1923 1945 aug. 1 1945 aug. t Lo vász Klára .............. 1923 1945 aug. 1 1945 aug. I 48* i

Next

/
Oldalképek
Tartalom