Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1946)

Lexikon-rész

közül 7140 közöskórtermi ágy, 613 különszobai ágy. Ezek az ágyak az egyes kórházak között a következőképen oszlanak meg : Szent Rókus-közkórház 578 közöskórtermi ágy, 52 különszobai ágy, Kun-utcai fiókkórház 206 közöskórtermi ágy, 5 különszobai ágy, Alföldi-utcai szülő- és nőbetegosztály 82 közöskórtermi ágy, 5 különszobai ágy, Madarász-utcai csecsemő- és gyermek­kórház 189 közöskőrtermi ágy, 18 különszobai ágy, Eötvös Lóránd rádium- és röntgenintézet 79 közöskórtermi ágy, 21 különszobai ágy, Szent István-közkórház 1380 közöskőrtermi ágy, 112 különszobai ágy, Bajcsy-Zsilinszky-közkórház 525 közöskőrtermi ágy, 36 különszobai ágy, Gizella királyné szülőotthon 70 közöskórtermi ágy, 10 különszobai ágy, Szent Lászlő-közkőrház 1426 közöskórtermi ágy, 100 különszobai ágy, Szent János-közkórház 1760 közöskőrtermi ágy, 244 különszobai ágy, Szent Margit-fiókkőrház 140 közöskórtermi ágy, 7 különszobai ágy, Alsó- erdŐsori közkőrház 705 közöskőrtermi ágy, 3 különszobai ágy. A háborús események miatt a fönt felsorolt számú ágyak helyett a székesfőváros közkórházai csökkentett — jelenleg csak 5662 — ágyszámmal rendelkeznek. A közkórházakba a közegészségügyi törvény értelmében minden jelentkező beteget, aki a felvételi orvos megállapítása szerint gyógyintézeti kezelésre szorul, személykülönbség nélkül fel kell venni. A felvételt kereső beteg köteles azonban a köz­kórházi ápolási díjat 2 hétre előre lefizetni vagy fizetőképtelenségét szegénységi bizonyítvánnyal igazolni, vagy ha valamely betegsegélyző pénztárnak tagja, az illető pénztár beutaló lapját föl­mutatni. Ezek nélkül a beteg csak akkor vehető fel, ha fertőző betegségben szenved, vagy a felvétel a betegség természeténél fogva sürgős. A betegek elhelyezésének könnyítésére szolgál a központi ágynyilvántartó, amely a közkórházak üres férőhelyeit állandóan számontartja és a betegek szétosztását irányítja. A kórházi üzemi bizottságok tagjai: Szent Rókus központi közkórház: Elnök : dr. Durkó Dezső. Alelnök : Medveczky Ferenc. Jegyző : Molnos József. Rendes tagok : dr, Antal Pálné, Zeidler Sándorné, Blaskovits János, Pál Ferenc, Tömpe Zoltán, Lechmayer Jánosné, Ackermann Ilona. Póttagok : dr. Antal Pál, Bodó Kibédi Gyuláné, Oláh Sándor, Krupa Károly, Heim Anna, Kólyi István. Kun-utcai és Alföldi-utcai fiókkórház: Elnök: Éri István. Tagok : Kertész István, dr. Gyöngyösi Ferenc, Horváth Margit, Gyergyák Júlia! Eötvös Lóránd rádium- és röntgen­intézet : Elnök : dr. Lehoczky Győző. A’elnök : Farkas Géza. Jegyző : Ungár Vera. Tag : Bogdán Margit. Szent István-közkórház: Elnök : Koczkás István. Alelnök : Dömösi József. Jegyző: Szabó Rózsi. Rendes tagok : dr. Németh Jenő, Biró Mária, Nyári Hedvig, Laczkó Antal, Terdik Ferenc. Póttagok : Ehardt István, Horváth János, dr. Korényi Károly, Kubányi Károly, Meskó Károly, dr. Paál János, Székely Józsefné. Bajcsy-Zsilinszky-közkórház: Elnök : Szabó László. Alelnök : dr. Kertész Tivadar. Jegyző : Fekete Antal. Rendes tagok : Steckbauer Lajos, Éitskey Károlyné, Kelecsényi Vazul. Póttagok : dr. Budai István, Simonfalvy Lajos, Horváth Ferenc, Hajdú József, Bartos Erzsébet, Simon Róza. Gizella királyné szülő- nőbeteg osztály : Elnök : Saksó Erzsébet. Alelnök : dr. Busztin Anna. Jegyző : Minik Mária. Rendes tag : Baranyai István. Pót­tagok : Szilágyi Lajosné, Réz Ilona. Szent László-közkórház; Elnök : Lesznik Károly. Alelnök : Asztalos Gábor. Jegyző : Ranga Sándor. Rendes tagok : dr. Szolga Pál, Sperber Jánosné, Klein Margit, Kusicza József. Póttagok : Végh Mihály, Várady Miklós, Tokai Pál, dr. Danis László, Pozsgai Ferencné, Futó Margit, Kovács I. Lajos. Szent János-közkórház: Elnök: Bak Erzsébet. Alelnök: dr. Wallenstein Árpád. Jegyző: dr. Reinits Lászlóné. Rendes tagok: dr. Borcsányi Endre, özv. Kovács Józsefné, Molnár Sándor, Tőzsér József, Somlai Erzsébet. Póttagok : dr. Simon László, dr. Payr Zita, Török Erzsébet, Hassmann Jánosné, Belle István, Réti Jenő, Kurcz Ferenc, Szentkuthy Emil. Szent Margit-közkórház: Elnök: Gazdag István. Alelnök: Benedek Margit. Rendes tagok: dr. Lőrinc László, Dömötör Júlia. Póttagok: Harcsás Ferenc, Maróti Péter. Alsóerdősori közkórház: Elnök : Seregi Jenő. Alelnök : Varga István. Jegyző: Szabó István. Rendes tagok: Hatolkay Szaniszló, dr. Wilheim Dezső, Bódi Sándorné, Vidám Jánosné. Póttagok: dr. Kovács József, Kovács István, Molnár Mihály, Bertha József, Virág Istvánné. Közmunka. Lásd : Közérdekű munkaszolgálat c. a. Közmunkakötelezettség. A 4000/1945. M. E. sz. rendelet értelmében minden 18—60 éves férfinak és 18—42 éves nőnek havi 4 napon át természetbeni közmunkát kell végeznie. A köz­munkakötelezettség közmunkaváltság fizetésével megváltható. A közmunkakötelezettség alól csak a rendelet 3. §-ában felsoroltak mentesek, nevezetesen a teljesen munkaképtelen és emellett jöve­delem nélküli szegények ; a terhes és gyermekes anyák, ha szolgálati viszonyból származó jöve­delmen kívül más jövedelmük nincsen ; továbbá a legalább 25 lélek által lakott házak házmeg- bízottai és a háztömbmegbízottak. Közmunkanyilvántartó hivatal (volt népmozgalmi nyilvántartó hivatal) foglalkozik a köz­érdekű munkakötelezettek nyilvántartásával, a közmunkaváltság befizetésének ellenőrzésével, a személyazonossági igazolványok kiadásával és nyilvántartásával. 244

Next

/
Oldalképek
Tartalom