Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1939)

A kerületi választmányok tagjainak névsora

37 Grünfeld Hermann Sándor, Hirschler István, Grosz Jenő, Wein- traub Jenő. Keresztény Ellenzék(FriedrichPárt) Kruisz Gyula. Keresztény Községi Párt: Laurentzy Vilmos dr., küllői Rhorer Zoltánná. VII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Erdős Dezső, Frey Ottó dr. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Földes Samu, Elek Hugó, Rajcsányi Károlyné, szül. Ferusz Berta, Lévai Miklós. Egye­sült Polgári Ellenzék: Györy Ernő dr., Somló Bernát, Huszt (Heimbach) Egon dr., Weisz Rezső. Keresztény El­lenzék (Friedrich Párt): Vaszy György. Függet­len Frontharcosok, Demokraták, Szabad Pol­gárok és Munkások Blokkja (Szabadság­front): Ehrenthal Jenő, Keményi Adolf. Nemzeti Egy­ség Pártja: Méhes Gyula, Tarján Vilmos, Ferenczi Zoltán. VIII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Schalter Sándor dr., Szalóki Mészáros Gyula, Sárándy Lajos, Horányi (Hechst) Károly, Zimmermann Lajos. M a- gyarországi Szociáldemokrata Párt: Tar- nóczy Mária, Schreiber Ede, Lévay Zsigmondné, szül. Hercz Irma, Marczievicz Lajos. Egyesült Polgári Ellen­zék: Májdik Zoltán, Iványi Lajos, Markovits Gyula. Nem­zeti Egység Pártja: Ságvári Sándor dr., vitéz Kapu- váry Gusztáv, Wagner Gyula dr., özv. Szlovák Jenőné, Neu­bauer Ilona. IX. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Gregersen Lujza, Fényffy Gábor, Vass Béláné, Menich István. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Olasz Lajos, Virág Lajos, Lőwenstein Szilárd, Miskey József. Egyesült Polgári Ellenzék: Patzauer Rezső dr., Lukácsovich Lajos. Nemzeti Egység Pártja: Oláh Imre dr., Budinszky László dr., Krausz Gyula, Sánta Antalné, Burday Ilona, vitéz Zentay Ágoston dr., Kintzler Gyula. X. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociál­demokrata Párt: Erdélyi János, Mérő (Morgenstern) Ignác, Harustyák József, Rácz József. Egyesült Polgári Ellenzék: Nagy Lajos, Wáger János. Keresztény Községi Párt: Pillis Károly, Hoffer Lajos, Ránky (Ránits) Kálmánná dr., Loksay Jenőné, Valkony Ferenc dr. Nemzeti Egység Pártja: Sziberth Imre, idősb Francisci Béla, Ajkay József dr., Jóba László, özv. Lengyel Arthurné sz. Bruck­ner Ilona. XI. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociál­demokrata Párt: Villám János, Karsay Lajos. Egye­sült Polgári Ellenzék: Borbás Gáspár dr., Bartha Károly. Keresztény Községi Párt: Zsögön Béla dr., Kelecsényi Mihály né, Farkas Alberik, izeri Izsák Gyula, Vaits Sándorné, Nagy József dr. Nemzeti Egység Pártja: Mikecz Károly, Tóbiás Kornél dr., Ulmer Ágoston dr.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom