Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1937)

Városházi telefonnévsor

12 Kezelőiroda : Újhelyi Sándor irodavezető irodafőtiszt ....................... 292 Langer Károly irodatiszt. . 454 Sándor Pál irodatiszt ......... 292 Tósoky Károly kezelő. . 454 Hatolkay Szaniszló » . . 454 Soponyai János » . . 291 Zolnay Aurél hetijegyzékes hivatalnok........................ 454 Komorov szky Amália kezelő főtiszt................................ 454 Gim esi Ilona kezelőnő .... 454 Maesády Margit » .. 454 Fogarassy Zoltánné dr. kezelőnő............................ 454 * Polgármesteri IV. (Közjogi, ka­tonai és illetőségi) ügyosztály : Ügyosztályvezető : Szepesváry Pál dr. tanácsnok 104 Illetőségi osztály : Czebe Jenő dr. főjegyző . . 250 Séy-Staub Aladár dr. tan.-j. 251 Nyers László dr. » 254 Sándor Imre fogalmazó 268 Marselek Ferenc dr. » 252 Strommer Róbert dr. » 268 Kálmánczhelyi Béla dr. » 268 Séthy Béla dr. » 257 Huszár László dr. » 254 Bállá János dr. s.-fogaim.252 Jeszenszky István dr. » 254 Ravasz Árpád dr. » Csorna Tivadar dr. » Kölber János dr. fog. gyak. [oxo Waskó Iván dr. » » Mattvasovszky Jenő dr. fog. gyak..................................... Beesky Ferenc dr. fog. gyak. 268 Közjogi osztály : Szvoboda Endre dr. főjegvz. 259 Széehy András tan.-jegyző 253 Nagy Lajos dr. » 263 Alkér Miklós dr. » 263 Pajzs József dr. » 261 Csizéri Ferenc dr. tan.-jegyző 229 Tímár Sándor dr. fogalmazó 261 Szőis Farkas dr. » 265 Molnár Oszkár dr. segédfog. 265 Bártfay Tibor dr. fog. gyak.} Csermák Károly irodafőtiszt Czebe András irodatiszt . . I Németh Gaszton » . . }264 Salamon Tibor » Farkas Géza kezelő .......... Holló kői Gyula kezelő ..... Beszállásolási osztály : Járdek Elemér s. hiv. ig. . . 1 Limbeck Irén ideigl. hiv. . . Ujoncozási osztály : Boér Győző segédhiv. főig. 255 Szathrnárv-Illés Jenő fog. . . 255 Lyachovich Tibor dr. segéd­fogalmazó .......................... Focjyos Zsigmond dr. segéd­fogalmazó ........................... Yir ter Xavér Ferenc dr se­gédfogalmazó ................... Szekér Gyula dr. fog. gyak. Péczelv Gyula dr. fog. gyak. J>256 Ipoly-Keller Imre dr. fog. gyakornok ....................... Szomathfalvy-Majthényi Miklós dr. fogaim, gyak. Szebenvi Miklós irodafőtiszt Soproni Jenő irodafőtiszt.. Bogdán Erzsébet ideigl. hiv. Segédhivatal : Hyross Nándor irodafőtiszt 257 Fehérváry Sándor irodafő­tiszt ................................... 258 Tankó Gábor irodafőtiszt .. 258 Gux Vladimir irodafőtiszt.. 258 Kisbalázs Károly irodatiszt 257 Sárospataky Lajos irodatiszt 258 Vadászfi Mária kezelőtiszt.. 265 Paulovszky Irén kezelőtiszt 252 Kormos Erzsébet kezelőtiszt 252 Antony László számv. gyak. 258 Seidl Béla kezelő .............. 257 Enyvváry No rbert kezelő .. 258

Next

/
Oldalképek
Tartalom