Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1935)

A kerületi választmányok tagjainak névsora

40 V. közigazgatási kerület. Nemzeti Egység Pártja: Zarándv Aladár dr., Géber Mihály dr., Radnothv István. Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt: Török László dr., Hoslinger István, Freudinger Sándorné, szül. Gonda Cecilia. Keresztény Községi Párt: Ortvai Rezső, Rereczky Albert, Magócs Károly. Egyesült Polgári El­lenzék: Heller Béla dr., Schlesinger Miklós, Wilheim Ferenc, Szilvássy István, Lemberger Oszkár, Barta Bertalan, Farkas Pál. VI. közigazgatási kerület. Nemzeti Egység Pártja: Resch Aurél dr., Dóczy Imre dr., Békeffi László. Egyesült Polgári Ellenzék: Kramer Arnold, Komlós Sándor, Weisz Lipót, Eskenázy Gyula, Deutsch Károly. Magyaror­szági Szociáldemokrata Párt: 'Király Vilmos, Grünfeld Hermann Sándor, Hirschler István, Grosz Jenő, Wein- traub Jenő. KeresztényEllenzék(FriedrichPárt) Kruisz Gyula. Keresztény Községi Párt: Laurentzy Vilmos dr., küllői Rhorer Zoltánná. VII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Erdős Dezső, Frey Ottó dr. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Földes Samu, Elek Hugó, Rajcsányi Károlyné, szül. Ferusz Berta, Lévai Miklós. Egye­sült Polgári Ellenzék: Györy Ernő dr., Somló Bernát, Huszt (Heimbach) Egon dr., Weisz Rezső. Keresztény El­lenzék (Friedrich Párt): Vaszy György. Függet­len Frontharcosok, Demokraták, Szabad Pol­gárok és Munkások Blokkja (Szabadság­front): Kiár Zoltán dr., Lengyel Zoltán dr. NemzetiEgy- ség Pártja: Méhes Gyula, Tarján Vilmos, Ferenczi Zoltán. VIII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Schaller Sándor dr., Szalóki Mészáros Gyula, Sárándy Lajos, Horányi (Hechst) Károly, Zimmermann Lajos. M a- gyarországi Szociáldemokrata Párt: Tar- nóczy Mária, Schreiber Ede, Lévay Zsigmondné, szül. Hercz Irma, Marczievicz Lajos. Egyesült Polgári Ellen­zék: Májdik Zoltán, Iványi Lajos, Markovits Gyula. Nem­zeti Egység Pártja: Ságvári Sándor dr., vitéz Kapu- váry Gusztáv, Wagner Gyula dr., özv. Szlovák Jenőné, Neu­bauer Ilona. IX. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Gregersen Lujza, Fényffy Gábor, Vass Béláné, Menich István. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Ölasz Lajos, Virág Lajos, Lőwenstein Szilárd, Miskey József. Egyesült Polgári Ellenzék: Patzauer Rezső dr., Lukácsovich Lajos. Nemzeti Egység Pártja: Oláh Imre dr., Budinszky László dr., Krausz Gyula, Sánta Antalné, Burday Ilona, vitéz Zentay Ágoston dr., Kintzler Gyula. X. közigazgatási kerület. Magyarországi Szociál­demokrata Párt: Erdélyi János, Mérő (Morgenstern) Ignác, Harustyák József, Rácz József. Egyesült Pol g á r i Ellenzék: Nagy Lajos, Wáger János. Keresztény

Next

/
Oldalképek
Tartalom