Budapesti hivatali útmutató (Budapest, 1935)

Választmányok és bizottságok tagjainak névsora

45 Bélaváry Rezső dr., Dorner Gyula, Katona János, Németh Béla dr., Welliseh Andor, Blaskó Artúr, Gyürey Rudolf, Stein- herz Simon, Diószeghy János, Gidró László dr., Reisz Sándor. Közművelődési szakbizottság : Bárczy István dr., Bűben Miklós dr., Halter Károly, Orphanides János, Terbócz Imre, Bednárz Róbert, Divényi Károly dr., Lázár Ferenc dr., Petrovácz Gyula, Ugrón Gábor dr., Bánóczi László dr., Deutsch Jenő, Révész Mihály dr., Boros László dr., Pollatschek Elemér dr. Kegyúri bizottság : Andréka Károly, Apponyi György gróf, Becsey Antal, Bednárz Róbert, Bényi Károly dr., Blaskó Artúr, Gaár Vilmos dr., Homonnay Tivadar dr;, Halmay Zoltán, Harrer Ferenc dr., Kabakovits József dr., Krizs Árpád dr., Lampel Vilmos, Mihalovics Zsigmond, Molnár László, Nagy László dr., Payr Hugó, vitéz Pesthy Müller József Leó dr., Petracsek Lajos dr., Petrovácz Gyula, Rassav Károly dr., Ripka Ferenc dr., Schmidt Richárd, Szántay István, Szőke Gyula dr., Terbócz Imre, Uhlár Béla, Usetty Béla dr., Verebély Jenő dr., Wolff Károly dr., Zsitvay Tibor dr. 17-es (szanálást) ellenőrző bizottság : Bessenyey Zénó dr., Glücksthal Samu dr., Gaár Vilmos dr., Pőzel István dr., Usetty Béla dr., Zsitvay Tibor dr., Csilléry András dr., Homonnay Tivadar dr., Lázár Ferenc dr., Müller Antal, Petrovácz Gyula, Wolff Károly dr., Peyer Károly, Büchler József, Révész Mihály dr., Payr Hugó, Ugrón Gábor dr. Népszínházi bizottmány. Elnök : Szendy Károly polgármes­ter, vagy helyettese ; tagjai : Bánóczy László dr., Bárczy István dr., Harrer Ferenc, Ilovszky János. Koós Jenő, Kozma Jenő dr., Bocsáry-Spúr Kálmán, Pollatschek Elemér dr. Jegyző: Pacher Béla dr. A Székesfővárosi Alkalmazottak Segítőalapja intézőbizott­sága. Elnök : Liber Endre alpolgármester. — A törvényhatósági bizottság által kiküldött hat törvényhatósági bizottsági tag : Andréka Károly ny. rendőrfőkapitány-helyettes, Bednárz Róbert pápai prelátus, apát, esperes-plébános, Büchler József ország- gyűlési képviselő, vitéz Hajnóczy Béla dr. vállalkozó, Kabakovits József dr. ügyvéd, Nagy László dr. ügyvéd. — A Fővárosi Alkal­mazottak Nemzeti Szövetsége Tisztviselő Osztálya részéről : Duday Alajos dr. tanácsnok, Budó Jusztin dr. főlevéltáros. — A Fővárosi Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége Oktató Osztálya részéről : Erődy Kálmán dr. c. tankerületi kir. főigazgató, Dausz Gyula elemi iskolai igazgató. — A Nyugdíjas Fővárosi Tisztvise­lők Egyesülete részéről : Ágh Géza dr. c. tankerületi kir. főigaz­gató, ny. fővárosi leánygimnáziumi igazgató. — A Fővárosi Al­kalmazottak Nemzeti Szövetsége Altiszti Osztálya részéről : Viasz Gyula altiszt. — Hivatalból tagjai a bizottságnak : dorogi Farkas Ákos dr. tanácsnok, Dulácska Jenő segítőalapi igazgató. Csordás Elemér dr. tisztifőorvos, Kaposy Ferenc dr. segítőalapi he _Tes főorvos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom