Fővárosi Közmunkák Tanácsa hivatalos jelentései 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 (Budapest, 1898-1902)

A Fővárosi Közmunkák Tanácsának hivatalos jelentése 1898. évi működéséről - XVI. Statistika

97 — s | Kerü­Helyrajzi Eme­let öO A háztulajdonos neve Utcza vagy tér Jegyzet let O szám u 197 dr. Axaméty Lajos............................................. I. Albreclit-ut 2541 II. 198 i 199 Eckerraaim Ede és Biscara Endre . . Müller testvérek ................................................... 11 . V. Fő-utcza Klotild-Sólyom-u. 2729, 2730 1115-1154 Hl. III. sarokház sarokház 9. 10 /be 2721-3426 „ 200 Q lútúú, IV. Svadló Ferencz....................................... ...... . 11 . Fő-utcza 2427 201 Hamburger és Birckholcz ......................... V. C sáky-utcza 7 1212 III. 202 Biermann Károly............................................. III. Galagonya—utcza 4468-4469 11. 208 Rauscher Jánosné ............................................ II . Fő-út Margit-rak. 2727-2728 III. sarokház 204 Freiberger Sámuel................................ I. Mészáros-utcza 1295, 1295 1 2 III. 205 Kreuzer Károly . . . j VI. Szondy-Epreskert-u 2999 III. sarokház 206 Facsinay Béla , ............................................ I. B ors-utcza 1939 35 III. 207 Kimmel Sarolta................................................... V. Ügynök-utcza 1172, 117S a 4 III. 208 Riffert János......................................................... V. Zápolya-utcza 1297 1 III. 209 Szántkó István ............................................. V. Garam-utcza 1297 3 III. 210 Turkovits Gyula és neje ................................ V. 1297 12 III. 211 Freiberger Dávid...........................• I. Enyedi-utcza 1452 5 III. 212 Piringer János és neje V. Visegrádi-utcza 1227—1232 III. 7 218 Stowasser János............................................. II. Lánczhid-Ontöház-utcza 2247 III. sarokház 214 Kiss Ferencz örökösei ...................................... I. L ógod i-utcza 1834, 1835 111. 215 Leltért Emil . II. Battliyány-utcza 3350 I 1. 4 216 Sziklai Zsigmond és neje................................ II. Zsigmond-utcza 3568 11 . 217 Bauer János ......................................................... I. A lkotás-utcza 1 959 > 11. 218 br. Podmaniczky -Gyuláné ..... I. Tárnok-utcza 2180 III. 219 Kugler Ferencz ...................................... II . Zsigmond-utcza 3172-3473 III. 220 Scbanczer Iffnácz............................................. o V. Sziget-utcza 1282/3 5 III. 221 n n ............................................ V. V isegrádi-Sz'get-utcza 1282/2 5 III. sarokház 222 ti n ................................................................................. V. C sáky-Sziget-u. 1282 4 5 III. sarokház 223 Weinreb és Soie^el . . . V. Csáky-utcza 1282 5 III. 5 221 T) V 11 ...................................................................... V. V isegrádi-utcza 1282/1 5 III. 225 Bergi Mór ... I. Alkotás-Enyedi-u Enyedi-u. 1450 III. Hl. sarokház 226 I. 1 1450 2 227 Bloch és Holitsclier VI. Nagy-János-u. 4193/a 2 3792 II 1 22£ Schweiger Gyula ...................................... VI . Révay-utcza III. 229 Íj Herz Ödön ............................... ... I. Mo zdony - Alkot ás-u. 1390, 1400 1 1 11. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom