A magyar ipar almanachja (Budapest, 1930)

II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] - Budapest

170 műhelyét 1921-ben nyitotta meg. 1 se­gédnek ad állandóan munkát. Műhelye széles körben örvend jó hírnévnek. Ve­zetőségi tagja a Herminamezői Kath. Klubnak. A világháborúban több mint 3 évet különböző frontokon töltött. Kit.: kétszer br. v. é. és K. cs.-k. Neje: Boha- nek Malvin. Gyovay János Gyöngyössy Dezső Gyöngyössy Dezső', férfiszabó m., Prá­ter u. 66. Szül. 1881-ben Jászapátin; szab. 1900-ban u. ott. Mint segéd Cegléd, Karcag és a főváros műhelyeiben fej­lesztette szakismereteit. Önálló műhelyét 1916-ban nyitotta meg. Eddig 3 tanulót szabadított, akik a szakmában jól be­váltak. 1913-ban nőül vette Herczig Annát. Gyurkovics István, férfiszabó m. Alsó­erdősor u. 18. Szül. 1891-ben; szab. 1908- ban Budapesten. Pápa, Eger és a fővá­ros műhelyeiben szerzett mint segéd megfelelő gyakorlatot. Üzletek részére dolgozó műhelyét 1919-ben nyitotta meg. Jelenleg 1 segédet foglalkoztat. Neje: Tóth Julia. Haáry Ferenc, férfiszabó m., Vér­mező u. 16. Szül. 1894-ben Budapesten; u. itt szab. 1912-ben atyja, H. Ferenc műhelyében. 1921-ben történt önállósí­tásáig a főváros jó mestereinek oldalán dolgozott. Az atyjától átvett jóhírnevű műhelyt nagy szaktekintéllyel vezeti to­vább. Elvégezte a szabászati tanfolya­mokat. Tagja több szakegyesületnek. A világháborúban részt vett. Neje: Schtaubach Rozina. Habanda Ferenc, férfiszabó m., Kőfa­ragó u. 8. Szül. 1898-ban Budapesten; szab. 1916-ban Gyöngyösön. Sgeédideje alatt Budapest műhelyeiben tökéletesí­tette magát a szakmában. Üzletek ré­szére dolgozó önálló műhelyét 1928-ban nyitotta meg, 1 tanulót alkalmaz. Neje: Lichtblau Margit. Harcsa Béla, férfiszabó m., Városház ucca 16. Besztercebányán szül. 1882-ben; szab. Budapesten 1898-ban. 1919-ben történt önállósításáig Wien, Budapest, Debrecen és Székesfehérvár műhelyeiben tökéletesen elsajátította szakmáját. Üze­mében 22-segéd talál munkát. Az Ipt.-nek 1922 óta elől járósági tagja; elnöke a Rákosszentmihályi Sport E.-nek és társ­elnöke a rákosszentmihályi házt. egyesü­letének. Neje: Horváth Mária. Hajdics Hajdár Henrik, férfiszabó m., Bulcsú u. 19. Szül. 1892-ben Boszniában í szab. u. ott 1909-ben. Zágráb és Budapest műhelyeiben töltötte segédidejét. Első­rangú munkát készítő műhelyét 1928- ban alapította. 1 segédet foglalkoztat. A világháborúban rövid orosz harctéri szolgálat után hadifogságba került; 3V2 év után jutott haza. Neje: Árba Mária. Hajdú Mihály, férfiszabó m., Ráday u. 34. Szül. 1882-ben Jászó közsgben, szab. 1901-ben Kassán. Mint segéd kizáróan a főváros legelőkelőbb műhelyeiben dolgo­zott. 1924 óta vezeti önálló rendelésre dolgozó úri szabóságát. A világháború­ban az orosz és olasz frontokon küzdött. Hosszabb ideig volt olasz hadifogságban. Kit.: br. v. é. és K. cs.-k. Neje: Fritsch Vilma. Harkányi József, férfiszabó m., Dob ucca 92. Halász József, férfiszabó m., Árpád út 7. Szül. Kunszentmártonban 1889-ben, szab. u. ott 1904-ben. Brassó, Arad, Fiume, Abbázia segédeskedésének főbb állomásai. 1923-ban alapította rendelésre Gyurkovics István Hanák Mihály Habanda Ferenc Harcsa Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom