A magyar ipar almanachja (Budapest, 1930)

II.-III. rész. Az iparos társadalom. [Névjegyzék] - Budapest

115 Szabó Oszkár, cukrász m. I. Bercsényi u. 10. Szül. 1884-ben Tumszeverinben (Románia), felszab. 1899-ben Budapes­ten. A főváros legnagyobb üzemeiben, majd Becsben, Drezdában és Münchenben bővítette szakismereteit. 1914-ben önálló műhelyt nyitott, amelyben speciális cuk­rászáruk készülnek. A Budapesti Cuk­rász Dalkör egyik alapító tagja és ál- elnöke. A világháborúban résztvett. Neje: Hepka Antónia. Szekrényi József, cukrász m. VI. Szon- ■dy ucca 36. Tel. A. 140-50. 1893-ban szül. és 1909-ben felszab. Budapesten. Műhe­lyének 1919-ben történt megnyitásáig Budapesten, továbbá Németország és Ausztria nagyvárosainak műhelyeiben dolgozott. Motorral felszerelt üzemében 8 segédet és 3 tanoncot foglalkoztat. Az Ipt. elülj, tagja. A világháborút végig- küzdötte. Neje: Lieb Gizella. Szalay István, cukrász m. V. Lipót körút 7. Tel. A. 228-68. Strinyi Ferenc, cukrász m. Kemény Zsigmond u. 4. Szül. 1902-ben Jánoshá- zán, felszab. 1921-ben Budapesten. Se­gédéveit ugyanitt töltötte. 1925-ben ön­állósította magát. Műhelyében prima áru készül viszonteladásra. 1921-ben nőül vette Holecska Idát. Tárnok Lajos, cukrász m. VIII. Ba­ross u. 127. Szül. 1901-ben, szab. 1917- ben Budapesten. Segédéveit Budapesten, Romániában és a vidék nagyobb városai­ban töltötte. 1929-ben lett önálló. Műhe­lyében öccse közreműködésével szakmája elsőrangú cikkei készülnek. A Cukrász Dalkör és Sport Egylet működő tagja. Neje.: Bácsik Anna. Tóth Ferenc, cukrász m. Szenthárom­ság u. 7. Tel. A. 608-20. Szül. 1889-ben Székesfehérváron, felszab. 1906-ban Bu­dapesten. Mint segéd a főváros előkelő üzemeiben működött. 1920-ban önállósí­totta magát és átvette Ruszwurm Vilmos 1827-ben alapított műhelyét, melyben je­lenleg 2 segédet és 2 tanoncot foglalkoz­tat. Szorgalmának gyümölcse Alkotás uccai háza. Ipt. vál. póttag, az I. kér. Iparoskor vál. tagja. A világháborút az ■orosz fronton küzdötte végig. Kit.: K. cs. k. Neje: Boldag Ilona. Tyirilov Teofil, a „Hindu” csokoládé­gyár tulajdonosa. VIII. Szvetenay u. 20. Tel. J. 458-95. Szül. 1892-ben Nagyki- kindán, felszab. 1908-ban Temesvárott. Ugyanitt és Budapesten segédeskedett. 1916-ban alapított üzemét mint társas­céget vezette. 1925 óta önállóan vezeti. Csokoládékülönlegességek előállításával foglalkozik. Az üzemben 1 segéd és 25— ,30 segédmunkás dolgozik. A világhábo­rúban a montenegrói fronton teljesített szolgálatot. Neje: Cotely Eugénia. Varga István, cukrász m. VI. Szondy u. 41. Tel. A. 120-73. Szül. 1904-ben Budapesten, felszab. 1921-ben ugyanott. Mint segéd Budapesten, Ausztriában és Párizsban dolgozott. Üzemét 1925-ben nyitotta meg. Motorikus erőre van be­rendezve, 1 segéddel és 3 tanonccal dol­gozik. 1927-ben a Nemzetközi Reklámki­állításon ezüsérmet és oklevelet nyert. A T. T. C. boxolója volt. Velinszky Ferenc, cukrász m. Váci út 162. Ősi lengyel nemesi családból szár­mazik. Szül. Előszálláson 1892-ben, fel­szab. 1912-ben Székesfehérváron. Szak­tudását az ország nagyobb városaiban fejlesztette és 1919-ben alapította önálló műhelyét, amelyben a szakma speciális cikkei készülnek. Szorgalma és tudása által küzdötte fel magát mostani pozi- ciójáig. Nagyüzemek állandó szállítója. A világháború alatt a katonaságnál is folytatta szakmáját. Neje: Klinszky Rózsi. Veljánof Lázár, cukrász m. VII. Aréna út 48. Szül. 1880-ban Priszovjaniban, fel­szab. Törökországban. Segédidejében Budapesten és vidéki városokban dolgo­zott. Üzemét 1917-ben alapította. Cu­korka, fagylalt és minden szakmábavágó cikk előállításával és árusításával fog­lalkozik. A világháború alatt a bolgár hadseregben küzdött a román fronton. Neje: Horváth Borbála üzemében segítő­társa. Verebélyi Józsefné, szül. Él Anna. cuk­rász m. Víg u. 5. Felszab. 1923-ban Bu­dapesten és műhelyében fagylaltot és cu­korsüteményt állít elő. 2% lóerős motor­ral ellátott üzemében 1 üzemvezetőt és 1 segédet foglalkoztat. Körülbelül 60 uccai árust lát el árúval. Veress Lajos, cukrász m. III. Lajos u. 74. szám. Vince István, cukrász m. VIII. Kisfa­ludy u. 21. Szül. 1894-ben Szalkszentmár- ton községben, felszab. Budapesten Ger­8* Tárnok Lajos Varga István

Next

/
Oldalképek
Tartalom