Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - P

Pécs Ráck József. Rechnitzer Lajos, Kossuth u. 13. Richter Ignác, Papnövelde u. 10. Ring Ernő, Rákóczi u. 57. Rudolf János, Mátyás FI. u. 13. Sarbak János. Schenk János, Kossuth L. u. 7. Scherman János, Szigeti orázágut. Schlag I. és Fia, Városház u. 1. Schlesinger Mór, Márton u. 11. Schxnider András, Szőlő u. 18. Schmidt András, Ferenciek u. 35. Schmiedt János, Siklósi u. 9. Schmidt Nándor, István u. 5. Schóbert József. Schöffer István, F. Puturluk u. 7. Schulteisz Henrik, Mária u. 47. Schwartz J. fia, Ferenciek u. 19. Schvartz Zsigmond. Id. Steiner M., F. Malom u. 16. Ifj. Steiner Márkusz, Márton u. 8. xSteiner Simon, Városház. xStern Mór utóda Wizler Henrik, Király u. 1. Stigrad Gáspár, Ágoston tér 3. Stritrky Antal, Nyil u. 41. Szabó József, Kossuth L. u. 43. xSziebert Fülöp, Széchenyi tér 14. Sziebl Antal. Szirmai Nándor, Árnád u. 9. Szűcs Lajos, Barátur környék 55. Tancsik István, Sándor u. 21. Teixler György, Ferenciek u. 40. xTenczer Miksáné. Tiglman Károly, F. Balikány u. 30. Ungár Ignácné. Ungár Manó. Ury János, Zsolnay V. u. 20. Verner István. Vidákovics Imre, Zsolnay V. u. 9. Walter Jenő, Majláth u. 5. Wéber József, Citrom u. 16. Weirei Éliás. Weisz Ignác, Irányi D. tér 25. Weldin Ferdinánd, Hatház u. 20. Wiesler Henrik, Király u. 1. Wolf György, Kálvária u. 28. Wolfram Ernő, Attila u. 4. Zugfiel Ferenc, Antónia u. 11. Szállítók Spediteure xFischer Testvérek, Ferenc J. u. xFleischner és Társa. xSzállitási és kereskedelmi r.-t. Ferenc József u. 30. Szállodák Hotels xDunántuli szállodai és élelmsizer- üzemi r.-t. (Pannónia), Király u. xHamerli Imre. Krausz Dávid, Király u. 46. Ladányi József. Nagy János, Majláth tér 7. Szappanfőzők Seifensieder Grosszman József, Siklósi u. 4. xJankovits Hugó, Zsolnay V. u. 61. Katona József, Siklósi u. 47. xSchützer S. és Fia, Szigeti or­szágút 64. Szappangyár Seifenfabrik ’“Schützen S. és Fia. Szigeti országút 14—16. Szaruáru Hornwaren "Industrla Részvénytár­saság szárú áru gyára, Rákóci ut 13. Szatócsok Krämer lásd élelmiszer-, fűszer- és vegyes- ker. alatt is xBarker Hermanné. ’“Braun Mátyás. xGrünwald Dávid. xKönigstein Mári. xMautner Mór. xMühlhofer Paula. xPank Lipót. xSchwartz Mór. xSpitzerné Schwarcz Gizella. Székkészitők Sesselmacher Pillér A., Szigeti országút 57. Pillér Péter, Irányi D, tér 7. Rambuszek József, A. Havi u. 18. Rambuszek József, A. Hari u. 18. Szabó József. Szén- és mészkereskedő Kohlen- u. Kalkhändler xBokor Ede, Citrom u. 5. Szerelők Monteure Singer Béla, Percei u. 28. Spitzer Mihály és Társai. Szerkovács Zeugschmied xSchmidt József. Szesznagykereskedő Spiritusgrosshändler xKrausz Ábr. Fia, Irgalmasok u. Szíjgyártók Riemer Friedmann Károly, Megyeri u. 29. Halthausz A., A. Balokány u. 75. Himmelsbach János, Majláth tér 6. Horváth F,, Pécsváradi országút. Jaczkó Mátyásné, Rákóczi ut 18. Kovács Antal, Zsolnay V. u. 19. Kozma János, Szigeti országút 42. Lampek József, Szigeti országút 13. Mayer József, Ferenciek u. 10. Papp István, Hold u. 5. Rostás Géza, Tűzoltólaktanya. Rumbach Károly, Siklósi u. 19. Schmiedt József, Irgalmasok u. 16. Sugár Gusztáv, Papnövelde u. 23. Szedlák Károly Ferenc, Zsolnay V. u. 11. Takács Sándor, Rákóczi u. 48. Wesztl János, Harangöntő u. 4. Szikvizgyár Sodawasserfabrik xPécsi egyesült szikvizgyárak r.-t. Szitakészitők Siebmacher Eiter Sándor, Zsolnay V. u. 27. Ernhaft Ferenc és Fia, Szigeti or­szágút 87. Szobafestők Zimmermaler Ábrahám Lipót, Ferenciek u. 37. Dobó Mihály, Sörház u. 17. Jarolin Károly, Zsolnay V. u. 8. Jäger János és Gadó, Király u. 35 és Lánc u. 25. Kaszánovics Imre, Katalin u. 6. Keil György. Kelemen Gy., Szigeti országút 109. Kiss Márton, Kisboldogasszony ut 181/6. Klement Gyula, Kálvária u. 60. Lichtblain Ágoston, Xavér u. 16. Martinék József, Mária u. 17. Marxreiter B., Szigeti országút 13. Marxreiter Emil, Deák u. 1. Nagy József, Márton u. 19. őry J., Zöldfa u. és Sörház u. 17. Pivnicskó János. Popp Ágoston, Ferenciek u. 4. Schlagetter Jakab, Zsinkó u. 16. Szalay Károly, Dom dántelep. Tóth Béla, Makár u. 6. Vadász Béla, Vilmos u. 3. Virághalmi Á., Széchenyi tér 16. Vörös János, N. Flórián u. 7. Weisz István, Mindszent u. 4/2. Szobrászok Bildhauer Brogli János, Vilmos u. 5. Dr. Engel Róbertné, Rákóczi u. 54. Farkas József, Ullmann telep. Kálmán Ede, Balokányi tópart. Resner János. Sarkadi Gyula, Kossuth u. 7. Szőnyegszövő T eppichweber xFei*istán Rt.. Rákóci ut 13. Szövet áruk Tuchwaren xKrausz Arnold, M. Flórián u, 8. Szövetkezetek Genossenschaften xBaranyai és Pécsi Gazdák Szesz­főző szövetkezete, Batthyány u. 4. XB aranyai kisgazdák hitel- és gaz­dasági szövetkezete, Széchenyi u. 9/10. xFutura magyar szövetkezeti köz­pontok áruforgalmi r.-t., baranya- vármegyei kirendeltség, Rákóczi u. 45 és Széchenyi u. 7. xMagyar kir. kaposvári katonai körlet jóléti szövetkezet. xMagyar köztisztviselők fogyasz­tási, termelő és értékesítő szövet­kezet fiókja, Irányi Dezső tér 6. xMáv. fogyasztási szövetkezet pécsi fiókja, Munkácsy M. u. 4. xMecsek fogyasztási, termelő és értékesítő szövetkezet, Boltivköz. xMéhtenyésztők szövetkezete. xMunkás fogyasztási szövetkezete, Munkácsy M. u. 4. xPécsbaranyai fillér szövetkezet, Széchenyi tér 17. xPécsbaranyai Hangya keresztény termelő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet, Jókai tér 11. xPécs Baranyamegyei mészárosok bőrértékesitő szövetkezete. xPécsi asztalosmesterek szövetke­zete, Kossuth L. u. 24. xPécsi épitőmunkások termelő szö­vetkezete. xPécsi ipari és gazdasági hitel- szövetkezet (O. K. H.). xPécsi iparosok szövetsége jóléti csoportja, mint szövetkezet, Rá­kóczi u. 28. xPécsi katonai jóléti szövetkezet. xPécsvidéki mezőgazdasági szesz­gyári szövetkezet. xSopiana mezőgazdasági szeszgyá­rak szeszíinomitó szövetkezet, Batthyány u. 4. xSzaban Tejszövetkezet. Szűcsök Kürschner Kertész Rudolf, Teréz u. 1. Kohn Jakab, Percei u. 34. Läufer Ignác, Deák u. 5. xMandl Ármin, Irgalmasok u. 1. Pelczer Márkusz, Ferenciek u. 24. Sudás Jánosné. Udvardy András, Széchenyi u. 8. Walcz Ferenc, Árpád u. 23. Szülésznők Hebammen özv. Benczenleitner Józsefné, In- ezédy D. u. 3. Burgies Gyuláné, Kaszárnya u. 21. özv. Csojday J.-né, Kálvária u. 28. özv. Csojday Jakabné, Kálvária u. 28. Csordás M.-né, Kardos K. u. 3. Czigler Katalin, Ágoston u. 31. Czindery Teréz, Sándor u. 26._ Féhér D.-né, Szigeti országút 215. Feierrtheln Péterné, F. Balokány u. 22. Hoffmann Györgyné, Siklósi a. 19. Kapornoki J., Petrezselyem u. 51. Koelsz Lőrincné, F. Yámház u. 26. Komáromi Józsefné, Makár u. 68. Kovács Ferenc, Siklósi u. 20. Leterovics Katalin, Zidina-kör. 28. Mejer Jánosné, Kiss u. 27. Novines J.-né, Kossuth L. u. 14. Pál Árpádné, Zöldfa u. 20. Peies Sándorné, Siklósi u. 4. Péter Jánosné, Siklósi u. 4. Özv. Polgár T.-né, Kossuth L. u. özv. Rizsovszky Péterné, Petrezse­lyem u. 5. Schweiczer M.-né„ A. Puturluk 3. Serebicsnik A.-né, Ágoston u. 66. Verbai Istvánné, F. Balokány u. 63. Özv. Wittenberg Györgyné, Pap­növelde u. 16. Schneider G.-né, Munkácsy M. u. Takács Weber Hufnagel János, Grundier u. 10. Takarékpénztárak Sparkassen xPécs-baranyai központi takarék- pénztár, Széchenyi tér 17. xPécsegyházmegyei takarékpénztár r.-t., Kardos K. u. 11. xPécsi takarékpénztár r.-t., Szé­chenyi tér 9/10. (Fiók: Budapest, főtelep: Pécs.) xSiklósi takarék- és hitelegylet rt. Tápszergyár N ähr mi ttelfabrik xNotter Jenő. Táskagyár Taschner xSzécsén Dani, Siklósi u. 2. Téglagyárak Ziegelfabriken xDr. Deutsch Zsigmond, Irgalma­sok u. 22. xHochstatter és Társa, Szigeti or­szágút 197. xLauber Viktor, Mária u. 43. xWeisz Ármin és Társa, Pécs-Gyár- városi Mész- és Téglagyár. Tejcsarnok Milchhalle xPécsi tejcsarnok r.-t.. Rákóczi ut 18-20. Tejkereskedők Milchhändler Ackermann Ede, István u. 13. özv. Arnold Györgyné, Irányi Dá- niel-téri piac. özv. prakfalvai Arady Aladárné, Petrezselyem u. 34. Bernát Jánosné, Ágoston u. 13—15. xBiedermann Ottó és Társai, Rá­kóczi u. 20. Bódis József, Klapka u. 2. özv. Borbély S.-né, F. Balokány. Borsó József, Rákóczi u. 47. Bogyai L. bérlő, Damjanich u. 19. Braun Ádám, Ágoston u. 76. Csizmadia József, Halastelep 36. Deutschmann E., Bányatelepi u. 57. Faragó Vilmos, Rákóczi u. 50. Forró József, Zidina-körynék ri. Hahn Katalin, Hegy alj a u. 38. xHunnia Tejgazdasági r.-t., Rá­kóczi u. 36. xNeumann Sándor, Ráth u. 8. xSpitzer Adolf, Mária u. 21. Varga Imréné, István u. 13. Varga Józsefné, Szigeti országút 62. özv. Wascher Alajosné, Ágoston u. 13-15. Werb János, Teltye u. 53. Özv. Zsilka N.-né, Gründler u. 7, Temetkezési vállalatok Beerdigungs-Unternehmen xKrisztián Gyula és Társai, Jókai tér 11. „Kegyelet“, Király u. 24. Öertel A. és Társai, Sörház u 14. Wranitsch Gizella, Ferenciek u. 37. Terménykereskedők Landesproduktenhändler xAscher R. özv. Grőbeldinger Miklósné, Szi­geti országút 63. Gaál György, Katalin u. 16. Gálik János, Ferenciek u. 17. Goldscheider Ferenc, Mária u. 6. Gpflnhut H., Munkácsy u. 41. Grünhut Jakab, Siklósi ut 29 Gyulai Adolf, Légszeszgyár u. 5. Gunda Zsigmondné, Király u. 1. Haasz Samu, Irgalmasok u. 13. Haránt Andor, Lyceum u. 1. Herczeg Izsó, Siklósi u. 17. Herskovics Ignác, Rákóczi ut 37. Herskovics Ignácné, Anna u. 18 Hoffmann Henrik, Deák u. 2. Kohn Béla, F. Vámház u. 33. Kohner Zsigmond, Rákóczi ut 66. Krausz és König, F. Malom u. 21. Krausz Miksa, Deák u. 9. Klein Miksa, Alsó-Malom u. 7/2. Kerese és Társa, Szcitovszky tér 2. Magyar József, Boltivköz 4. Müller Jakab, Irányi D. tér 9. Neischwanger J., Kis Rókus 16/1. xNyitrai Andor, I. Ferenc J. u. 28. Proksch Arthur, Munkácsi M. 23. xPécsi áruforgalmi és terményér­tékesítő r.-t. xPécsi nemzeti áruforgalmi és ter­ményértékesítő r.-t. Rainer V., Szigeti országút 173. Roder Sándor, Széchenyi tér 7. Rosenberg Miksa, Siklósi ut 19. Schlesinger Jenő, Gyár u. 2. Schuller Testvérek, Jókai tér 5. Schwarz Mór, I. Ferenc J. u. 22. xSteinberger Aladár. xSteiner Lipót fia. Szilágyi és Esco, Boltivköz 4. W. Z. Terményforgalmi R.-t., Zsolnay V. u. 3. Ullmann Károly, Makár u. 33, Wallfisch Pál, Apáca u. 2. Zala Miklós, Br. Bánffy D. u. 11/13. Zviebach Lajos, Kaszárnya u. 29. Textiláruk T extilwaren xKIein Gyula, Rákóczi u. 37. Tímárok Lohgerber Bada Ferenc, Mezőszél u. 7. Hülner Rudolf és Hónev József, F. Balokány u. 16/1. xRosinger Károly. Windischman János és Bitteller István. Tojáskereskedő Eierhändler xBrantusa Vince, Siklósi u. 35. Tollkereskedő Federnhändler Braun Joni, Mayláth u. 5—7. Tüzifakereskedő Brennholzhändler xKrisztián Gyula. Tűzijátékok Feuerwerk Vadnai Gyula, Skokó dűlő 1. Útépítés Strassenbau xPécs-Balicsi útépítő és gazdasági részvénytársaság. 1229

Next

/
Oldalképek
Tartalom