Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Karcai» Hiiinar Józsefné, Piac u. 3. Kléner István. Kovács József. Népbank-épület. . Tóth Márki László, Bibicz u. 3241. Mátyus József. Ifj. Mátyus József. S. Nagy Sándor, Epreskert 3105. özv. Sajtos Józsefné, Kisújszállási u. 2499. Sas István. Süveges László, Gymnasium 14. Szél András. Piac u. 5. Szepdrey Lajos. Tóth János, Baross u. 1721. Tóth Kálmán, Sántha u. 2616. Tóth Lajos. Zádor, 872. Tóth László. Hírlap Zeitung Karczagi hírlap. Hitelszövetkezet Kreditgenossenschaft xKarcagi ipari és gazd. hitelszöv. Illatszerkereskedők Parfümerie Bárány László, IV., Kossuth u. 2. Lédermann Sámuelné, Debreceni u. 741. Kádárok Böttcher Lányi Antal, Sánta u. 2666. Sztvelkó Gábor, P.-Ladányi u. 1319 Kalaposok Hutmacher Drapalik Vilmos, Sz. Sugár u. 2148 özv. Juhász Sándornc, Füredi 479. Kályhás Ofensetzer Székely Szűcs Sándor, Erzsébet u. 3036. Kárpitosok Tapezierer Povok Lajos, Kazinczy u. 1086. Teitelbaum Farkas, Kigyó u. 724. Kelmefestők Stoffärber Alcser Ferenc, Sugár u. 2155. Híj. Katona Gyula. Kéményseprők Rauchfangkehrer Kovács László. Báthory u. 2213. Kulhary Antal, Csillagos u. 2202. Képeslevelezőlapkereskedő Ansichtskartenhändler Apfel Márkusz, Széchenyi u. 1327. Kerékgyártók W eigner Bereczki József, Gazdag u. 322. Berki Sándor, Gyár u. 2969. Böjti Péter. Dobray Imre, Bőgömalom u. 1237. Horváth Sándor, Fehér u. 2634, Kardos Sándor. Bethlen u. 2286. Kiss Elek, Szilágyi u. 1114. Kiss Lőrinc, Debreceni u. 831. Lakatos Elek, Kerekes u. 2017. Id. Lakatos István, Kerekes u. 2017 Ifj Lakatos István. Bethlen u. 2295 Nagy Pál János, Rimaszombati 535 V. Szabó Gyula, Báthory u. 1596. Cs. Tóth Sándor, Csokona u.272’. Ugró János, Szegfű u. 458. Zsiga János, Bethlen u. 1787. Kertészet Gärtnerei ^Karcagi tisztviselői kertész-szöv. Kézimunka-előnyomda Handarbeiten-V ordruckerei Szüsz Imréné, Kálvin u. 2483. Kocsifényező Wagenlackierer Szentpéteri László, Madarasi u. 3141 Kocsigyártó Wagner Szentpéteri László. Koresmárosok W irte Bartha József. III., Debreceni u. özv. Csikós Gáborné, V., Csillagos u. 1123. özv. Fischer Péterné, XII.. Mada­rasi u. 3115. Gróf Jakab, Kossuth u. 763. Kovács Julia, Medgyesi u. 782. Kulcsár János, Sugár u. 2138. Sáposi István, Tibucz-korcsma. Máthé Lajos, II., Acs u. 220. Cs. Nagy István, P.-Ladányi 1459. Rimaszombati László. Kátai u. 628. Schwitzer Jónásné, Kossuth u. 5. Kosárfonók Korbflechter Csontos Mihály, Kurgát 3353. Dobóczi István, Upor u. 3341. Kovács Mária, Gymnasium u. 13. Kovácsok Schmiede Agárdi Mihály, Takács P. u. 2006. Antalfi József, Bimbó u. 2999. Ay András, Óvoda u. 2632. Balogh János, Bethlen u. 2420. Boros István,. Debreceni u. 740. Borsós Imre. Borsos István, Takács P. u. 1745. Bődy Mihály. Cseppentő Ferenc. Debreceni u. 819 Csináth József. Báthory u. 2472. Csomós Illés, Csóti u. 1526. Fodor János, Ágota u. 970. özv. Gyöngyösi Ferencné, Kacsó u. 1092. Halász Sándor, Madarasi u. 3132, Ilornyák János Horváth Mihály. Káposzta Mihály, Kacsó u. 794. Kocsis Imre. I. Kovács Imre, Baross u. 1731. Sz. Kovács Imre. Kazinczy n. 1100. Kovács János, Sándor u. 236. Id. Lakatos Sándor, Arany u. 1901. Ifj. Mándi Sándor, Tőkés u. 176. Mariák Kálmán, Debreceni u. 832. Matusek János, Gazdag u. 366. Mátyus Imre, Óvoda u. 2084. Méri Gyula. Mészáros József, Madarasi u. 62. Mile Sándor, Sallai u. 1219. Mold Károly, Széchenyi u. 1950. Nagy István. Papn Imre, Hunyadi u. 2776. Pólya János. Sáfár János, P.-Ladányi u. 1382. Salló Benedek, Rákóczi u. 72. Schiszler Antal. Kerekes u. 2264. Sipos András, Varró u. 2923. Soós Lajos, Sugár u. 1036. V. Szabó Gyula. Szarka Sándor. P.-Ladányi u. 1427. Szele Zsigmond. Füredi u. 545. Kőmivesek Maurer Antal Ferenc, Szabó I. u. 1589. Bácsi Imre. Bácsi Péter. Hunyadi u. 2409. Csikós Lajos. Farkas Sándor. Fekete Mihály. Fodor Sándor, Arany J. u. 1756. Kábái Imre, Sáfrány u. 3238. L. Kiss István, Báthory u. 2215. Kocsis Imre. Kocsis Sándor. Kónya Imre. Kovács András. Kungát u. 3229. Kovács Ferenc, Baross u. 1734. Lantos Mihály. Mátyus Ferenc. Mátyus Sándor, Vasút u. 2064. Medgyen Sándor. Mészáros Imre, Vasút u. 2060. Monori Sándor. Nagy István, Debreceni u. 81S. Nagv P. István. Sz. Nagy József. Paulovics Mátyás. Vörösmarty 2756 Sáfár László. V. Szabó István. Balog u. 1490. Szarka József. Verbőczi u. 1360. Szecskó István. Seres László. Váczi András. Varga László. Könyvkereskedők Buchhändler Nagy és Kertész, Piac u. 2. Köszörűs Schleifer I. Erdős Mihály, Sallai u. 1365. Kötélgyártók Seiler Fodor Lajos, Kerekes u. 2017. G. Kiss László, P.-Ladányi ut._ Kuszta Lajos, Gymnasium u. 17. Simon Sándor, Széchenyi u. 2144. Tompa Lajos, Rákóczi u. 87. Közmüvek Öffentliche Werke xKarcag rt. város közmüvei. Malmok M iihlen Balog András (szél, Wind). Özv. Barna Józsefné (szél. Wind). xBuchelt Gusztáv (gőz, Dampf). Cseppentő Imre (szél. Wind). Csontos Imre (villany, Elektr.). Debreczeni Sándor (kézidaráló. Ilandschrotmühle). Éliás Jakab (gőz, Dampf), özv. Fodor Andrásné (szél. Wind). ^Hengermalom és tárház rt. (főz, Dampf). xHungária egyesült gőzmalom rt. (gőz. Dampf). Jánogsi Gyula (villany, Elektr.). xKása Ferenc, Rákóczi hengerma­lom (gőz, Dampf). Kozma Árpád (villany. Elektr.). Méri Imre (szél, Wind). Mészáros Józsefné (villany, Elektr.) *Rónay és Deák (gőz, Dampf). Rónay István (gőz, Dampf). Somogyi János (gőz. Dampf). G. Szabó László (kézidaráló, Hand- schrotmühle). Váradi Józsefné (szél. Wind). Vidra László (villany, Elektr.). özv. Zemka Jánosné (szél, Wind). Marliakereskedő Viehhändler Ehrenfcld Jakab, Széchenyi u. 804. Mérnök Ingenieur Flórih Gyula, Széchenyi u. 769. Mészárosok Fleischer Flamm Emil — Gutman Jenő — Moró Károly, P.-Ladányi u. 2163. — Kiriák Béla — Kiár Gábor, őrsi málom 3262. — Klikker Mik­lós — Kovács József, Krausz Gyula, Kisújszállási u. 4497. — Krausz Vilmos, Gymnasium u. 18. — Mezei Lajos, Debreceni u. 5. — Moró Károly — özv. Sajtos Jó­zsefné — özv. Tóth Áronné — Tóth Kálmán. Mész- és cementkereskedők Kaik- u. Zementhändler Szecskó István, Debreceni u. 739. K. Horváth Lajos. L, Rákóczi u. Molnár Ármin. Széchenyi u. 1328. Mezei Lajos. Csillagos u. 1124. Steiner Ignác, P.-Ladányi u. 1383. Mézeskalácsosok Lebzelter Ador Ferenc — Ador Mária — Ador Sándor — Cseppentő Lőriiic- né — Hajnal Mihályné — Kis Béla — Mészáros Margit — K. Nagv Istvánná — Nemes Józsefné — B. Pető Erzsébet — Sós Jó­zsefné — Vadai Imréné. Mezőgazdasági társaság Landw. Gesellschaft xMezőgazdasági, ipari és keresk. rt. Mozgóképszínházak Lichtbild theater Karcag r. I. város mozgófénvkép- szinháza. Műhimző Kunststicker Staisics Julia, Kis A. u. 2174. Műlakatos Kunstschlosser Majer Péter. Kisújszállási u. 2518. Műszaki cikkek és vasáruk Tech. Artikel u. Eisenwaren xHalász Ignác és Fia. Nőikalapok Damenhüte Schwartz Hermina. Kossuth u. 761. Nyersbőrkereskedő Rohhäutehändler Zimmerman Rezső, Baross u. 1595. Nyomdák Druckereien Nagv és Kertész. Klein Mór. Órások és ékszerészek Uhrmacher u. Juweliere Benjamin Vilmos, P.-Ladányi u. 2164. Deutsch Emil, Gymnasium u. 18. xDeutsch Józsefné. Grünwald József, L, Kossuth u. 4._ Salamon Mór, Vasút u. 1816. Schich Ármin, L, Kossuth u. 4. Vigler Áron, Debreceni u. 761. Viegler és Zucker. Papirkereskedő Papierhändler xGleichmann Hermanne és Társa­Paprikakereskedők Paprikahändler özv. Cinege Györgyné, Ágota 96J„ Druga Ignác, Bibicz u. 1138. özv. Pádár Istvánná, Kazinczy u. Szendrey Klára. Kazinczy u. 1089.. Papucskészitők Pantoffelmacher Daka Antal — Fekete Ferenc — Fisch Sándorné — Turzö János. Pékek Bäcker Atanász Ilarizankó, Sugár u. 2132- Czirbus János. Sugár u. 805. Hein János, Gymnasium u. 16. Hein József, Piac 768. Kátai Janek János. Klein Ferencné. Füredi u. 432. Rab János. Vasút u. 1812. Scheiber Gyula, P.-Ladányi u. 2186; Tőkés Sándor. Baross u. 1361. Pénzintézetek, bankok és takarékpénztárak Geldinstitute, Banken und Sparkassen xNagykunkarcagi takarékpénzt. xKarcagi mezőgazdasági takarék­pénztár rt. xKarcagi népbank rt. xKarcag városi takarékpénztár. xKözgazdasági bank rt. xSzarvasi hitelbank fiókja. Rőföskereskedők Schnittwarenhändler Bcnyovits Péter, Debreceni u. 5_ Grósz József. Debreceni u. 761. Gyurjancsik Vince, Főtér 2. Hegyeli Erzsébet. Füredi u. 494. Kiss Lőrinc. P.-Ladányi u. 1240. Klein Mór, Kossuth u. 1336. Krausz Soma, Kossuth u. 4. Leitmann Gyula, Széchenyi u. 2íő'> Neumann Lajos, Gymnasium u. 13- Neumann Mór. Kossuth u. 5. Schneller László, Kossuth u. 1. Steiner Simon. Kossuth u. 761. Unterberger Mór. Gymnásium v. 17" Weisz Miksáné, Gymnasium u. 9. Rövidárukereskedők Kurzwarenhändler Kelemen Ferenc, Kossuth u. 763. Neumann Adolfné, Debreceni ut 754; özv. Schwartz Jakabné. Arany .1 u. 1912. Sonnenfeld Gábor, Gymnasium u. 92. Sugár Vilmosné, Debreceni u. 784_ özv. Szabó Ferencné, P.-Ladányi u.. Ruhakereskedők Kleiderhändler özv. Mészáros Imréné, Polgári u 1174. Kóta Sándor, V.. Bibicz u. 1144- Kovács Péterné. V., Bibicz u. 1144- xRosenberg Johanna Sajt- és turógyár Käsefabrik Tima Tibor, Fecske u. 1368. Seprügyártó Besenmacher Bak Sándor, Fecske u. 1398, Sörn agykereskedő Biergrosshändler xSchwitzerné és Gróf. Szabók Schneider Balogh István. P.-Ladányi u. Balogh József. Füredi u 517. Baráth Gábor, Kisújszállási u. 2472 Baráth Péter. xCsathó Róza. Cseppentő Lőrinc. Csókái Imre, Sánta u. 2508. 923

Next

/
Oldalképek
Tartalom