Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

HANOMAG-GYÁRTMÁNYU ft § I I ft ft GENERALVERTRETUNG WD-EKÉK ÉS WD-TRAKTOROK I I ■ ■■ ■ ■ DER HANOMAG’SCHEN WD-PFLÜGE VEZÉRKÉPVISELETE / In I UND WD-SCHLEPPER MEZŐGAZDASÁGI GÉPKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LANDWIRTSCHAFTLICHE MA SC Hl NEN HANDELS-AKTIE NGESELLSCHAFT IRODA - BUDAPEST I, HORTHY MIKLÓS UT 9 - BUREAU ÜZLETHELYISÉG - BUDAPEST V, ALKOTMÁNY UTCA 31 — GESCHÄFTSLOKAL SÜRGÖNYCIM - "LIGORT" BUDAPEST - TELEGRAMMADRESSE TELEFON: Ä JÓZSEF 88-16 VONTAT Minden talajon és emelkedésen. HAJT “IKARUS“ HŰTŐ- ÉS FÉMÁRU R.-T. * KÜHLER- & METALLWAREN A.-G. IRODA — BUDAPEST Vili, KISSTÁCIÓ UTCA 11 - BUREAU GYÁR — BUDAPEST V. ORSZÁGBÍRÓ UTCA 26 B. - FABRIK SÜRGÖNYÖM “.IKARUS“ BUDAPEST TELEGRAMMADRESSE TELEFON JÓZSEF 53-47 TELEPHON AUTOMOBIL- ÉS R E P Ü LŐ G É P H Ü T Ő K BENZINTARTÁN YOK, JAVÍTÁSOK, fémáruk, bádogaruk, tejtransport­KANNÁK, JÉGCELLÁK, ZÁRAK, LAKATOK, VERETEK rr VECSEY JENŐ OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK MŰSZAKI IRODÁJA BUDAPEST Vili, KISSTÁCIÓ UTCA 11 TELEFON: JÓZSEF 39-02, JÓZSEFI 51—99 F*S GOLYOSCSAPAGYAK ACÉLGOLYÓK + TORPEDÓAGYAK Minden mező­és erdőgazdasági munkához és vontatáshoz. SZÁNT

Next

/
Oldalképek
Tartalom