Cégmutató Budapest bejegyzett működő cégeiről 1921. (Budapest)

II. rész.Társas cégek

Felkcsr Henrik .(ih. képv, isj, Magyarorsz. h. „ képv. Stark Béla. Tisztv., pp. Ernst Rezső. Főt Wien. Fiókt. <Bp„ VI., Városligeti-fasor 24. Cégj. 2 igt. V. 1 igt. és 1 tisztv. v. 2 tisztv. által együt­tes. Hirl. Wiener Zeitung,. Bej. T. 64/308. Okt. 2646. Irt. Cg. 1014. 13468/6 Egyesült wermstadti és győri ’textilipar részvény- társaság (1905 X1/12.J Alapt. 9,000.000 K. 45.000szer 200 K bemut. szóló részv. Igt. Fleissig Sándor, Nádas Gyula, Székely Ferenc, nagyhán- tai dr. Dobay Aurél, Krausz Simon, Drucker Géza, Zinner Ármin, Déry Kálmán. lg. h, tisztv. Brefld! Miksa, Hatschek Siegfried. Tisztv. pp. Stein József. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. (vezérig., ügyv. lg. stb.) által együttes. Főt, Bp., Vilmos császár-ut 32. Fiókt. Wien, Leitmeritz Hirl, Budapesti Közlöny. Bej^T. 41/62 Okt. 1363. Irt. Cg. 1823. 8109/25 „Egyetértés“ magyar mozgóképszínháztulajdono­sok filmválldata részvénytársaság (1918 VTi/i3.) Alapt. 300.000 K. 600szor 500 K névre szóló részv. Igt. Rákosi Jakab, Redő Lipót, Feldmann Izsó, Weiser Kálmán, May Rezső, Armuth Náthán. Tisztv. Rákosi Béla. Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt, Bp., VII., Rákóczi-ut 50. Hirl. Budapesti Közlöny. Bej. t! 77/126. Okt. 3410. Irt. Cg. 8046, 15634/3 Egyeztető és árnbank részvénytársaság felszámo­lás alatt (1909 VI./ll—1915 XI/17.) Félsz. dr. Bochkor Károly, dr. Wílheím Adolf, Rotter Lajos. Cégj. együttes. Főt. Bp., VI., Nagymező­utca 19. Hirl. Budapesti Közlöny. Hej, T 51/195. Okt. 1859. Irt. Cg. 3150. 10350/3 Ehrenberger és Petrích (1916 IV/24.) Társt. Ehren­bürger Mihály, Petrích László vaskereskedők. Cégj. a céget egyedül Ehrenberger Mihály társ- tag jegyzi. Főt. Bp., VIII., Bérkocsis-utca 41. Bej. T. 67/205. Irt. 1914/380. 14036 Efarenléld és társa (1915 11/13.) Társt. Ehrenfeld Géza, Bátori Géza bél- és húsipari kellékekkel kereskedők. Cégj. a céget egyedül Bátori Géza társtag jegyzi. Főt. Bp., VII., Hernád-utca 11/a. Bej. T. 68/268. Irt. Cg. 775. 14319 nueafeld Sándor és fia J1920 XI/17.) Társt. Ehrenfeld Sándor, Ehrenfeld Mór épület-, ha­szon- és szerszámfakereskedők. Cégj. önálló. Főt. Bp., VII., Vörösmarty-utca 13 Bei T 87/207. Irt Cg. 12858. 17451 !hrenwerth és Boskovíts {1912 III/9.) Társt. Ehrenwerth Henrik, Boskovits Aladár csillár- készítő, femáru- fémöntőüzlettulajdonosok. Cégj. együttes mindkét társtag vezetéknevével, hőt. Bp., VII., Szövetség-utca 3. Bej. T 61/69 Irt. Cg. 1912/286. 12536 ] brBch és Fischer (1910 VII/26.) Társt. Ehrlich Nándor, Fischer Jenő fournir, görléc és asztalos­kellékekkel kereskedők. Cégv. Tauber Emil új­pesti, Fischer Sándor budapesti lakósok egymás- 1 sál való együttes cégvezetői jogosultsággal. Cégj együttes mindkét társtag vezetéknevével. Főt- Ujpest. Fiókt. Bp., VIII,, Népszinház-utca 19. Bej. T. 55/230. Irt. Cg. 1910/757. 11195/3 hrlich fűtőanyagkereskedelmi részvénytársaság (1915 VII/3. Alapt. 500.000 K 250szer 2000 K teljesen befizetett névre szóló részv. Igt. Ehrlich í G. Gusztáv (ein. íg.), Ehrlich Klára, Ehrlich Károly, dr. Ehrlich Miksa. Cégj. elnök által ön­álló, v. 2 igt. v. 1 igt. és 1 ig, tisztv. által együt­tes. Főt. Bp., VII., Rákóczi-ut 18. Hirl Buda­pesti Közlöny. Bej. T. 69/24. Okt. 2864. Irt. Cg 2344. 14407/5 — 305 Ehrlich kályhagyár részvénytársaság (1909 X/12.) Alapt. 200.000 K. 200szor 1000 K névre szóló részv. Igt. Ehrlich G. Gusztávné szül. Geiringer Klára, dr. Ehrlich Miksa, Ehrlich Mátyás, tisztv. pp. Ehrlich Károly, Cégj. 2 igt. v. 1 igt. és 1 tisztv. által együttes. Főt. Bp., VII., Dohány- utca 12. Hirl. Budapesti Közlöny.. Boj. T. 52/315. Okt. 1908. Irt. 1909/1102. 10565/4 Eíchner és Fekete (1912 1V/10.) Társt. Eichner Vilmos, Fekete Mihály terményügynökségi és bizományi üzlettulajdonosok. Cégj. önálló. Főt. Bp., VII., Jósika-utca 27. Bej. T. 61/192 Irt 1912/389. 12610 Eíchner és Gyémánt (1920 V/l.) Társt. Eichner Simon, Gyémánt Ignác kézmüáru (textiláru) nagykereskedésével üzlettulajdonosok. Cégj. ön­álló, a cégszöveg kiirásával. Főt. Bp., V., Nagy- korona-utca 3. Bej. T. 83/22. Irt Cg 10776 16696 Eisenstädter Béla és társa (1910 V/18.) Társt. Eisenstädter Béla, Eisenstädter Béláné szül. Molnár Berta kézmüáru ügynökségi és bizományi üzlettulajdonosok. Cégj. önálló vezeték, illetve férjezetti vezetéknévvel. Főt. Bp., V., ' Sas-utca " 12. Bejx T. 54/350. Irt. 1910/247. 11042/3 Eiser Ede (1877 IX/28—1903 V1I/22.) Társt. Eiser Nándor, Eiser Salamon fűszer-, liszt- és ter- ményekereskedő. Cégj. önálló. Főt. Bp., L, Fe- hérvári-ut 9. Bej. T. 35/109. Irt. 1877/344 6928/2 Eiser és Singer (1920 X/12.) Társt. Singer József, Eiser Tivadar bankbizományí üzlettulajdonosok. Cégj. önálló bármelyik társtag által a cégszöveg kiírásával. Főt. Bp., VII., Dob-utca 12. Bej T. 86/214. Irt. Cg. 12604. 17286 Eiser és Weiss (1906 IX/14.) Társt. Eiser Nándor, Eiser Salamon étherikus olajok, eszenciák, fes­tékek és minden e szakmába vágó vegyitermé­kek eladásával és gyári előállításával üzlettulaj­donosok. Cégj. együttes mindkét társtag veze­téknevével és utónevének kezdőbetűjével. Főt. Bp., I., Fehérvári-ut 9. Fiókt. Wien. Bej. T. 43/221. Irt. 1906/713. 8557/3 Eider József és testvére (1907 XII/13.) Társt. j-isler József, Eisler Miksa papirnagykereske- dók, Cégj. önálló. Főt. Bp., V., Béla-utca 2. Bej. T. 47/203. Irt. 1907/979. 9355 Eisder J. és testvérei (1908 X/20.) Társt. Eíssler Henrik, Eissler Móric, dr. Eíssler Herman, Eiss- ler Róbert József telepnélkül fakereskedők, wieni lakósok. Cégj, önálló. Főt. Wien Fiókt. Bp., V., Klotild-utca 22. Bej. T. 49/192 Irt 1908/764. 9883 £kker, Pártos és társa felszámolás alatt (1902 W[29—1918 XII/28.) Félsz. Ekker József, Pár­tos Arthur. Cégj. önálló. Főt. Bp., VI., Kírály- _utca 2. Bej. T. 32/138. Irt/ Cg. 6825. 6427/4 ílastíca gummikereskedelmi részvénytársaság (1920 XI/22.) Alapt. 1,000.000 K. lOOOszer 1000 K bemut. szóló részv. Igt. Kürti Rezső, Schmidt József, Tuszkay Ferenc, Vass Ármin. Cégj. 2 igt. által v. 1 igt. és 1 tisztv. által; együttes. Főt. Bp., IV., Váci-utca 51. Hirl. Budapesti Közlöny Bej. T. 87/235. Okt. 4155. Irt, Cg. 12151. 17465 ülaston vegyészeti gyár, Komáromi éa Meszlényi (1917 X/3.) Társt. Komáromi Artur, Meszlényi Nándor, rugalmas gummiszerü massza előállítá­sával gyári üzlettulajdonosok. Cégj. önálló bár­melyik társtag vezetéknevével. Főt. Bp., I., Kruspér-utca 10. Bej. T. 74/74. Irt, Cg 6Á54 15174/3 — 70

Next

/
Oldalképek
Tartalom