Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - Függelék

Tájékoztató rész, — Dio za orientiranje. 2424 (Orientirungs-Theil. — Information.) Pariióbeereszté8i vállalat. Fussboden - Einlassungs - Unternehmung. Dit rieh stein Mór (lásd ablaktisztító vállalat). Padlófénymáz-gyár. Pus sbodenlack-Fabrik. Remets eh és társai (lásd festékgyár). Pala- és cserépfedö-me8ter. Schiefer- u. Ziegeldecker -Meister. Schwab Gyula, Pala- és cserépfedő - mester. Budapest, VIII., Kisfaludy-utcza 38. Bées II/l. Blumauer-Gasse 8. Alapittatott 1829-ben. - Elvállal mindennemű pala-, cserép-, lemez- és faczement-fedéseket helyben és vidéken. — Schiefer- und Ziegeldecker-Meister, Budapest. Gegründet im Jahre 1829. Uebernimmt alle Arten Schiefer-, Ziegel-, Pappe- und IIolz- Cement-Eindeckungen in Loco u. in der Provinz. Palatábla-gyár. Schiefertafel-Fabrik.. Müller Károly (lásd czementárú-gyár) Palaczkdugaszoló- és töltő-gépek raktára. Flaschen-Kork- u. Füll-Maschinen. Schwöb C. T. (lásd pinczészeti kellékek raktára). Papír-gyár és papirnemű-gyár. Papier- uud Papierwaaren-Fabrik. Péterfalvai papírgyár (Szászsebes mellett, Erdélyben). A nezsideri papírgyártó részvény- társaság tulajdona. Főraktár a magyar korona országai részére : Budapesten, V., Arany János- utcza 10. Vezető : Pludovernig Károly. Készít mindennemű iró-, nyomó-, rajz-, színes- és boritékpapirokat ívben és tekercsben. Távirdai szalagpapir-gyártás a magyar távirdavonalok és a magyar királyi államvasutak összes üzlet­vezetőségei részére. Rigler József Ede, csász. és kir. udvari papir- nemű gyára. Budapest gyár : VI., rózsa-utcza 55. Városi raktárak : V., Erzsébet-tér 19, IV., kecs- keméti-utcza 13. Ausztria részére: Bécsben, I., Kärntner-Strasse 48. Bulgária részére : Bustsuk- ban. — Josip Eduard Bigler ces. i kr. dvorska tvornica papirne rvbe Budapošta. Tvornica : rózsa-utcza 55. Stovarište u gradu : V., Erzsébet-tér 19. IV., kecskeméti-utcza 18. Za Austrijic : Bež, I., Kärntner-Strasse 48. Za Bugarsku u Pustsuku. — Josef Eduard Bigler, k. u. k. Hof-Papierwaaren-Fabrik Buda­pest. Fabrik : rózsa-utcza 55. Niederlage in der Stadt : V., Erzsébet-tér 19, IV., kecskeméti- utcza 18. Für Oesterreich : Wien, I., Kärntner- Strasse 48. — Für Bulgarien in Bustsuk. — Joseph Edouard Bigler. Fabrique I. et B. d’articles de papeterie à Budapest. Fabrique : VI. rózsa-utcza 55. Magasins en ville: V. Erzsébet-tér 19.; IV. kecskeméti- utcza 18. Pour l’autriche : Vienne I., Kärntner­strasse 48. Pour la Bulgarie à Butschuk. Párhuzamos satu-gyár, Zoltán Győző (lásd gépgyár). Parkett-gyár. Parketten - F abrik, Lbwy Dávid és Fiai (lásd gőzfűrész-gyár). Pezsgőbor-gyár. Champagner- Fabrik. Prückler és Társa, franczia pezsgőgyár, saját telepükön, X., Kőbánya; a czég alapittatott 1834-ben, a cs. és kir. udv. szállítói, úgyszinte udv. szállítói József főherczeg cs. és kir. fen­ségének. — Prückler & Comp. Französische Champagner-Fabrik im eigenen Etablissement, X., Kőbánya. Firma gegründet 1834. K. u. lc. Hof-Champagner-Lieferanten, so auch Hof­lieferanten Sr. k. u. k. Hoheit Erzherzog Josef. Braun testvérek. Budapest, VIII., üllői-út 60. Pezsgőborgyár franczia mód szerint, likőr, rum és eczetszeszgyár. Alapittatott 1839-ben. Számos bel- és külföldi kiállításokon legelső érmekkel kitüntetve. Nagy kivitelt űz a követ­kező állam okba : Bosnia és Herczegovina, Szerbia. Bománia, Bulgária, Törökország, Egyptom, Algier, amerikai Egyesült államok, Délamerika, kelet és nyűgöt India, Ceylon sziget és Austrália. — Braca Braun, Budapest, VIII., üllői-út 60. Tvornica šampanjera na francezki način, nadalje likera, ruma najposlie izvrztnog sirčate-etera. Osnovana 1839. Na mnogobrojnih tu-i inozemnih izložbah sa prvim premijama obdaren. Veliki export za Bosnu i Herzegovinu, Srbiju, Bu- meniju, Bulga.iiju, Tursku, Egipat, Alg'riju, za sajedinjene države Amerikanske, Južnu- Ameriku, za iztočnu i zapadnu Italiju, za otok Ceylon te Australiju, — Champagnerfabrik nach französischer Art, ferner Liqueur, Bum und Essigäther. Gegründet 1839. Vielfach prä- miirt. Grosser Export. — Fabrique de cham­pagne d’après la méthode française. Fabrique de liqueurs, de rhum et d’esprit de vinaigre. Fondée en 1839. Honorée des premières primes dans de nombreuses expositions du pays et de l’étranger. Grande exportation en Bosnie- Herzégovine, Serbie, Boumanie, Bulgarie, Tur­quie, Egypte, Algérie, Etats-Unis d’Âmèrique, Amérique du Sud, Indes orientales, Antii les. île de Ceylon et Australie. Pinczészeti kellékek raktára. Lager von Kellerei-Artikeln. Cifka József pinczeberendezések, üvegek, duga­szok raktára. Budapest, VI., Lázár-utcza 3. — Josef Cifka. Lager v.Kellerei-Geräthschaften, Flaschen und Korke (lásd üvegek, dugaszok raktára). Schwöb C. F, Budapest, váczi körút, az uj-utcza sarkán. Legrégibb üzlet pinczészeti czikkekben, nevezetesen: bor- és sörpalaczkok, dugaszok, szalmahüvelyek, pala czkkupakokészárók, gummi- csövek, vizahó'yag, palaczkdugaszoló-, kupa- koló- és töltő-gépek, borszivattyúk és minden­nemű pinczészeti czikkek. Hordódugógyár. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom