Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Fűszer- és gyarmatárú-kereskedök — Trgovci mirodijah prekomorske robe 613 (Spezerei- und Colonialwaaren-Händler — Marchands d’épiceries et de derač °s coloniales) Keszteg, u. p. Élesd (Bihar vm.): Reich József. Keszthely (Zala vm.) : Pető Vilmos, Schleifer Sánd., Rosenberg Manó. Kesztölcz (Esztergom vm.): Hartman Bernát, Mor­genstern Manó. Kéthely (Somogy vm.) : Krausz Sán., Kerekes Géza. Kéthely (Vas vm.) : Tanveber Kár., Hirschler Ant. Kevermes (Gsanád vm.): Iritz Zs. és társa, Szőke János, Szűcs András. Kézdi-Almás, u. p. Bereczk (Háromszék vm.): özv. Műler Teréz. Kézdi-Vásárhely (Háromszék vm.): Barla Ferencz, Balogh Gyula, Benkő Béla, Csiszár Pál, Dávid János, Frenkul Emánuel, Kupán József, Kovács Károly, Mihály József, Politzer Rudolf, Szőcs Károly, Szőcs Sámuel, özv. Szőcs Anna, Tóth László, Török Bálint. Kibéd, u. p. Makfalva (Maros-Torda vm.): Ka­rácsai Miklós. Kiczléd (Vas vm.): Lehner Samu, Lehner János. Király-Helmecz (Zemplén vm.): Pauliczky Bertái. Király-Lehota (Liptó vm.): Werner Márk. Királyfalva (Vas vm.): Schwarz Ármin. Kiripolcz, u.p.Malaczka (Pozsony vm.): Wiesner Láz. Kis-Ar, u. p. Nagy-Ar (Szatrnár vm.): Hegyi Ger- zson, Blum Sámuel. Kis-Barom, u. p. Nagy-Barom (Sopron vm.): Fuchs Mátyás, Müller Ignácz, Szedenik Ferencz. Kis-Bér (Komárom vm.): Koch Béla, Schlesinger Károly, Stern Ármin, Stern Károly. Kis-Czell (Vas vm.): Heimler Adolf, Epstein Józs., Geyer Gyula, Kander Ferencz, Stern Salamon. Kis-Dobra, u. p. Bélv (Zemplén vm.): Gutmann Jak. Kis-Dobsza, u. p. Zemplén-Csanálos (Zemplén vm.): özv. Waisz Mária. Kis-Dorog (Tolna vm.): Lemberger József, Strausz Vilmos. Kis-Garam, u. p. Zólyom-Brezó (Zólyom vm.): özv. Dúcz Ottilia, Windholcz Pinkusz. Kis-Gércze, u.p. Turcz (Ugocsa vm.): MarkovicsJózs. Kis-Hegyes, u. p. Ó-Kanizsa (Bács-Bodrog vm.): Stern Vilmos. Kis-Hódos, u. p. Nagy-Palád (Szatrnár vm.): Ro­senfeld Benjámin. Kis-Höflány, u. p. Kis-Marton (Sopron vm.): Eigner József, Franki Albert. Kis-lratos, u. p. Kurtics (Csanád vm.): Stern Ad. Kis-Jécsa (Torontói vm.): Leidenbor Antal. Kis-Kér (Bács-Bodrog vm.); Berleth Samu, Fal- keustein Károly, Szeene Teotil, Tussing Jakab, Wakk Keresztély. Kis-Királyhegyes, u. p. Apátfalva (Gsanád vm.): Vigh István. Kis-Kolcs, u. p. Krassó (Szatrnár vm.) : Ferenczi Sámuel, Zinger Majer. Kis-Komárom (Zala vm.): Singer .Józs., Berger Sam. Kis-Körös (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Boris Já­nos, Heisler Fülöp, özv. Kovács Julianna, Ko- roknai Jánps, Rosenberg Miksa, Szalvetter Mór, # Szekulecz Ármin. Kis-Kun-Félegyháza (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Bor- hényi Gyula, Fazekas Ágoston, Feuer Bernát, Feuer Adolf, Feuer Sándor és Béla, Feuer Mi­hály, Fried Simon, özv. Horovitz Eleonora, ^'agy Gyula, Nagel L. Lajos, Sonenfeld Sámuel, , özv. Szabó Juszti, Takács Elek, Veisz Sámuel. Kis Kun-Halas (Pest-Pil.-Solt-Kis-Kun vm.): Győrfi József, Hirháger Károly, Horváth Sz. István, Kohn József, Kohn Lipót, Klein Mór, Pajer József, Rajkó Lajos, Rózsa Nándor, Spühler Lajos, Schön József, Schön Lipót, Szilágyi Ján., id. Tóth Endrész Sándor, Weitzenfeld Samu. Kis-Kun-Majsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Gersány Adolf, Hollender Rudolf, Törtelyi Kornél. Kis-Ladna (Sáros vm.): Klein Izsák. K;s-Lévárd (Pozsony vm.): özv. Drach Eleonora, özv. Franki Katalin, Freund Ármin, Taglicht József, Tichy Ignácz. Kis-Lonka, u. p. Nagy-Bocskó (Máramaros vm.): Kratz Lázár, Weinberger Alter. Kis-Mácséd, u. p. Diószeg (Pozsony vm.) : Grün- baum Jónás. Kis-Maros, u. p. Nógrád-Verőcze (Nógrád vm.): Blau Sámuel, Neder János. Kis-Marton (Sopron vm.): Holzer Tivatar, Jarisch Ferencz. Kis-Pereg (Arad vm.): Stengi Ignácz, özv. Lichten­stein Róza, Schenk Mór. Kis-Pest (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Bán Kálmán, Bresslauer Vilmos, Vadász József. Kis-Pritrzsd, u. p. Vradist (Nyitra vm.): Natzler Lip. Kis-Rébra, u. p. Naszód (Besztercze-Naszód vm.): Schaffer Baruch. Kis-Sebes (Kolozs vm.): Knap Izsák. Kis-Solymos, u. p. Székely-Keresztúr (Udvarhely vm.): Czitrom Jakab. Kis-Szeben (Sáros vm.) : Gallé Alajos, Szüszman Rafael, Bohus Nándor és Ede. Kis-Szent-Miklós, u. p. Veresegyháza (Pest-P.-S.- K.-Kun vm.) : Spitzer Jakab, Weisz Ármin. Kis-Szt.-Péter, u. p. Monostor (Temes vm.) : Scliil- song Lajos. Kis-Szöllös, u. p. Kóród-Szent-Márton (Kis-Küküllö vm.): Rédenbücher József. Kis-Tapolcsány (Bars vm.): Greiner Janka. Kis-Teremia, u. p. Nagy-Teremia (Torontál vm.): Guth János. Kis-Terenne (Nógrád vm.): Grünhut Bertalan. Kis-Torák, u.p. Nagy-Tórák (Torontál vm.): Kon­tor Béla, Kassovitz Salamon, Schlesinger József. Kis-Tótfalu, u. p. Siklós (Baranya vm.): Pojet Józs. Kis-Ujfalu, u. p. Szklabonya (Nógrád vm.): Feier- zeig Lajos. Kis-Ujszállás (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Bibó Lam­bert, Gémes Menyhért, Kesztenbaum Sándor, Liszkay László, Kürti Sándor, Morgen József, Niki Endre, Polgár József, Szabó Ferencz. Kis-Várda (Szabolcs vm.): Balkányi Farkas, Bal- kányi Gyula, Marmorstein Fülöp, Östreicher M. Arje, Rothmann Adolf, Steiner Joakim, Stein- bach Adolf, Vadász Mór, Weinberger Ignácz. Kis-Vicsáp, u. p. Pereszlény (Nyitra vm.): Weisz Rezső. Kis-Zombor (Torontál vm.): Klein Henr.,Klein Géza. Kismarton-Várallya, u. p. Kis-Marton (Sopron vm.): Payersteiner Antal. Kisteíek (Csongrád vm.) : Aczél Albert. Kiszelfalu, u. p. Jálna (Bars vm.) : Stotter Ármin. Kiszucza-Ujhely (Trencsén vm.) : Porgesz Bernát, Stern József. Klopódia (Temes vm.): Kohn Adolf. Kocsócz (Trencsén vm.): Fuchs Bernát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom