Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Fűszer- és gyarmatáru-kereskedők — Trgovci mirodijah pre omórske robe 609 (Spezerei- und Colonialwaaren-Händler — Marchands d’épiceries et de dernées coloniales) Farkas Sándor, Hoffer Sámuel, Hirschl Adolf, Hofman Henrik, Herédy Joachim, Horn Sán­dor, Hoffer Mór, Khon Adolf, ifj. Kozmán János, Kozmári Dezső, Keller Antal, Kesztenbaum Da­lid, Klein Ferencz, Klein Miklós M., Klein Miksa, Perlusz Illés, Rezutsek János, Szántó József, özv. Veselovszky Lászlóné. Gyöngyös-Püspöki, u. p. Gyöngyös (Heves vm.): Fischer László, Pollák Gáspár. Gyönk (Tolna vm.): Szommer Ernő. Győr (sz. k. v.): Ackermann Gyula, Deák-u. 1, Alexy Géza, király-u. 20, Armuth Sándor, fe- hérvári-u. 11, Diamant Jakab, fehérvári-út 84, Franki Jakab, hosszú-u. 15, Franki Mór, Te- leky-u. 37, Freund Jakab, kálvária-u. 7, Freund Adolf fő-u. 42, Fuchs Albert, bástya-u. 36, Kalisch Miksa, Kánitz József, fehérvári-út 40, Kiss József, apácza-u. 40, Kojanits Károly, tej- feles-u. 5, Königsberg Salamon, tűztorony-u. 22, Krämer Henrik, fő-u. 54. Kubicsek Adolf, fő-u. 28, LacsnyDezső, fő-u. 17, Lukárdy Ferencz és fia, felső Duna-u. 11, Prettenhoffer József, megyeház- utcza 2, Puntigám Rezső, fő-u. 68, Ritter Pál, Teleki-u, 9, Rosenberg Lajos, felső Duna-u. 3, Rosenheim Gábor, tüztorony-u. '21, Simon Fe­rencz, városház-u. 53, Szinger Mór V., hosszú- u. 7, Spitzer Salamon, kálvária-u. 1, özv. Szalzer Farkasné, király-u. 17, Szax Lajos, alsó Duna- utcza 8, Szűcs Lajos, Kazinczy-u. 16, id. Schan- nen Alajos, felső Duna-u. 9, Tálos Imre, király- utcza 9, Ylaszati János, király-u. 8, Vollnhofer Ferencz, felső Duna-u. 16, Wellisch Mór, me- gyeház-u. 28, Wittman Sándor, fő-u. 35, Zitt- ritsch Mátyás, Széchényi-tér 4. Győr-Szent-Márton (Győr vm.): Reichenfeld Pál. Győrsziget, u. p. Győr (Győr vm.): Csillag Géza, Goldstein Lipótné, Salczer Ignácz, Salzer Samu, Steiner Albert. Györtelek (Szatmár vm.): Szábel Ábrahám, Fried­man Salamon. Gyula (Békés vm.): Diósy Béla, Dicirtes Antal, Féhn Béla, özv. Ferenczy Alajosné, Goldstein Mór, Grünbaum Ármin, Heczler Alajos, ifj.Koll- mann Ferencz, Kutschera Jakab, Kutschera Nándor, Lusztig Adolf, Moldován Alajos, Metz- ner Manó, Némedi Eszter, Reiszner Zsigmond, özv. Reiszner Amália, Szilberstein József, Wolf Zsigmond. Gyula, u. p. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.): Braun Rézi. Gyula-Fehérvár (Alsó-Fehér vm.): Blum Simon, Fingerhut Jakab, Fingerhut Fülöp, Kuhn An­drás, Klein Vilmos, Leopold József, Ludvig Miksa, Lobstein Salamon, Mandl Izrael, Wein­berger Lipót. Gyulafalu, u. p. Neczpál (Turócz vm.) : Rund Albert. Gyulafalva, u. p. Kernyája (Bács-Bodrog vm.) : Kungli Kálmán. Hajdú-Böszörmény (Hajdú vm.): Áron Dávid, Ber­ger Márton, Ercsey Kálmán, Fisch Lajos, Frei­reich Jakab, Goldstein Sámuel, Gemeinbek Jó­zsef, Grósz Ármin, Heimann Péter, Kesztenbaum Illés, Klein József, Klein Bernát, Klein Kálmán Dávid, Kún Márton, Mező Jenő, Nagy Lajos, Orstein Sámuel, Róthmann Sámuel, Rubinstein Albert, Stenczinger Károly, Szabó Bálint, Vásár­helyi István, Weisz Ferencz. Hajdu-Dorog (Hajdú vm.): Grün Zsigmond, Stein Ignácz, Tóth Pál. Hajdu-Hadház (Hajdú vm.): Fetman Ferencz, Goldstein Ábrahám, Hadházy Ferencz,Reislzrael, Veinstein Gyula és József, Veisz Sámuel. Hajdu-Nánás (Hajdú vm.): özv. Goldstein Eszter, Glüklich Emánuel, Kovács Miklós, Léhman László József, Lux Imre, T. Nagy László, Róth Mózes, Vemcsek János. Hajdu-Szoboszlö (Hajdú vm.): Grosz Ignácz, Kere­kes Kálmán, Kiss Pál, Kovács Miklós, Rosencvei Antal, Soós Lajos, Schvarcz Ignácz, Sztankai Lajos, Tőkés Zsigmond. Hajdu-Vámos-Pércs (Hajdú vm.): Breuer Ignácz, Gelberger Izidor, özv. Orosz Magdolna, Rozen- feld József, özv. Stulberger Anna, Veisz Simon, Veisz József. Haláp, u. p. Mohora (Nógrád vm.): Kohn Száli. Halászi (Moson vm.): Stadler Jakab, Vertál Vencz. Halmi (Ugocsa vm.): Morcztm Mór. Halmos, u. p. Pudmericz (Pozsony vm.): Fleisch­mann Jakab, Reisz József. Handal-Bustyaháza, u. p. Bustyaháza (Máramaros vm.): Medveczky Ede, Wider Izsák. Handlova (Nyitra vm.): Bende Imre, Fischer Gyula, Lang Pál, Pósz János, Reif Ignácz. Hankócz, u. p. Margonya (Sáros vm.): Feldmann Bern. Hanusfalu (Szepes vm.): Appel Eber, Gretzma- cher Gyula. Hardicsa, u. p. Tőke-Terebes (Zemplén vm.): Klein Jakab, Weinstein Salamon. Harka (Sopron vm.): Beinhaker Sándor. Háromfa-Agarév (Somogy vm.): Wollák Zsigm. Harsány (Borsod vm.): Klein Sámuel, Nagy László, Veisz Májer. Hásságy, u. p. Pécs (Baranya vm.): Münster Jak. Határfö, u. p. Hamvasd (Vas vm.): Koller Mihály. Hátmeg (Bereg vm.): Ackermann Salamon, Róth Dávid, Rosenblum Jónás. Hátszeg (Hunyad vm.): Bacs János, Borza László, id. Groszek Rezső, Kéméndy Albert, Stern Mór, Süszer testvérek, Szilvássy Miklós. Hatvan (Heves vm.): Dukesz Ede, Ellnbogen Joa­chim, Oesterreicher Jónás, Scheidl Ágoston, özv. Veisz Rozália, Veisz Sámuel. Hégen, p. u. Réten (Nagy-Küküllő vm.): özv. Keul Katalin, Glatz András. Hegybánya (Hontvm.): SchleichardtEde, Weiss Józs. Hegyeshalom (Moson vm.): Nátz János, Rauch Józs. Hegyfalu (Vas vm.): Berger Mihály. Hegyhát-Hadász, u. p. Nádasd (Vas vm.) : Gott­lieb József. Hegykő (Sopron vm.): Neubauer Dávid. Héhalom, u. p. Szirák (Nógrád vm.): özv. Hankisz Emilia, Prelich Ferencz. Hejcze (Ábauj-Torna vm.): Lefkovics Jakab. Helpa, u. p. Pohorella vasgyár (Gömör vm.) : Löwy József. Héreg, u. p. Tardos (Komárom vm.): Fazekas Jó­zsef, Schvarcz Móricz. Herény-Senyefa (Vas vm.): Buchberger Alajos, Hernád-Németi (Zemplén vm.) : Morvay Sámuel. Hervartó, u. p. Richvald (Sáros vm.): Deutsch Haim. Héthárs (Sáros vm )-. Sikorszki István. 77

Next

/
Oldalképek
Tartalom