Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szikvízgyártók és raktárak — Tvorničari i skladišta sode vode , (Sodawasser-Fabrikanten und Niederlagen lbol Eau (je Seltz, fabriques et magasins) Földes (Hajdú vm.): Roth Bernát. Franczfeld (Torontál vm.): Böhmler Arnold. Galánta (Pozsony vm.): Stern Lipót. Galgócz (Nyitra vm.): Mancheim Fülöp, Wein­berger Mór. Gesztely (Zemplén vm.): Feldberbaum Nátán. Gödöllő (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Veiszkopf Ad. Göncz (Äbauj-Torna vm.): Spitzer Mór. Gyoma (Békés vm.): Tescher Adolf. Gyöngyös (Heves vm.): Bukovics Gusztáv, Jelinek József, Löwy Mór, Mandl Rudolf, Schönberg A. Gyöngyösmellék (Somogy vm.): Schlesinger Dávid. Győr (sz. k. v.): Krämer Henrik, io-u. 54, Skro- báneck Péter, városház-n. 12, Szollai Lajos, tüz-u. 24, Weisz Ármin, alsó-Duna-u. 23 (tJJͧr 1. hirdetését a »Hirdetések« részében !). Györ-Szent-Márton (Győr vm.): Steiner Soma. Gyula (Békés vm.): Goldstein Mór. Gyula-Fehérvár (Alsó-Fehér vm.): Herzfelder Sánd. Hajdu-Dorog (Hajdú vm.): Braun Zsigmond. Hajdu-Hadház (Hajdú vm.): Szabó Bálint. Hajdu-Nánás (Hajdú vm.): Sáfár Lázár. Hájó, u. p. Pecze-Szőllős (Bihar vm.): Fischer Á. Hajós (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Szamossy Géza. Hatvan (Heves vm.) : Diekesz Ede, özv. Lember- ger Rozália. Hódmezö-Vásárhely (t. j. v.): Donáth Fülöp, Fe- rencz-u. 2, Pollák Gábor, Kállay-u. 57. Holies (Nyitra vm.): Bondy Gyula. Homonna (Zemplén vm.): Eichler Farkas, Klein M. Húszt (Máramaros vm.): Frenkel József. Igló (Szepes vm.): Bachner Nátán. Illává (Trencsén vm.): Mandl Márk. Ipolyság (Hont vm.): Neuspielcz Jónás. Jász-Árokszállás (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Héber A. Jász-Fényszaru (Jász-N.-K.-Szolnok vm): Krausz D. Jász-Kis-Ér (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Jölei Józs. iász-Ladány (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Grünbaum V. Jászberény (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Szmesán Á., Wohl Rozália. Kaba (Hajdú vm.): Kőkert Gusztáv. Kalocsa (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Deák Ignácz, Grósz Ferencz, Schönwald Lipót. Kaposvár (Somogy vm.): Haj Ede, Ossman Sánd. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.) : Studeny Guszt. Karczag (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): özv. Fein Lina, Fein Sámuel, Rosenberg Sámuel. Károlyfalva (Temes vm.): Feimer János. Kassa (sz. k. v.): Frankfurt Mór, kálvária-u. 27, Lichtig Mór, pesti-út 17, Lőwy Lipót, szepsi-út 22, Moskovitz Mór, Forgách-u. 26. Kecskemét (t. j. v.): Dr. Hacker Lajos, Marschner Ferencz, Czollner-tér 194, Molnár Pál. Keszthely (Zala vm.): Beck Arnold. Kis-Czell (Vas vm.): Koh Antal. Kis-Körös (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.) : Majoros Pál. Kis-Kun-Félegyháza (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): özv. Hoffer Adolfné, Nagy Gyula, Spiller Dávid. KiS-Marton (Sopron vm.) : Gellis Ábrahám, Grüss- ner Ferencz. Kis-Ösz (Torontál vm.): Fogéi János. Kis-Pest (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Fleischmann Mór, Schwarzer Rezső. Kis-Szeben (Sáros vm.): Smilovics Leó. Kis-Tapolcsány (Bars vm.): Benesch József. Kis-Várda (Szabolcs vm.): Frenkel Ármin, Klein J. Kis-Ujszállás (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Reiszer M. Kolozsvár (sz. k. v.): Morár Miklós, csermalom- u. 45, özv. Rotaridesz Mihályné, belmagyar-u. 41, Valutini Adolf, gyár-u. 1, Weisz S. Samu, bel- király-u. 28. Komárom (sz. k. v.): Freyzinger Mór, megye- u. 560, Juhász Juliánná, Rozmaring-u. 392, Kováts Ká­roly, Rozmaring-u. 382, Mézes Zsigmond, ref. temető-u. 1601,Weiszman Sim., Rozmaring-u. 390. Körmöczbánya (Bars vm.): Baukal Károly, Mo- hapel József. Körös-Ladány (Békés vm.): ifj. Biró József, Por- gesz és Biró. Kőszeg (Vas vm.): Kőszegi hegyforrás szikviz- részvénytársaság, Rosenstingl Gy. és Schwarz R. Lakompak (Sopron vm.) : Deutsch Mózes. Léva (Bars vm.): Heiman Ignácz. Liptó-Szt.-Miklós (Liptó vm.) : Kirz Jónás. Losoncz (Nógrád vm.): Schönfeld Simon. Lovasberény (Fejér vm.): Weisz Henrik. Lovrin (Torontál vm.): Reiter Gáspár. LugoS (Krassó-Szörény vm.): Kovács Péter, Krei- ter Károly, Wenczel Albert. Mád (Zemplén vm.) : Blum Izráel. Madaras (Jász-N.-K.-Szolnpk vm.): Brüll Jakab. Magyar Pécska (Arad vm.) : Vojtek Kálmán. Makó (Csanád vm.): Steinfeld József. Malaczka (Pozsony vm.): Wiesner Bernát. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): Bacher Pin- kász, Fried Salamon, Stein Khájem. Maros-Vásárhely (sz. k. v.): Hirsch Manó, szt.- György-u. 18. Máté-Szalka (Szatmár vm.): Gelléri Mór. Medgyes (Nagy-Küküllö vm.): Höchsmann János G. Mezö-Berény (Békés vm.): Bleuer Ármin. Mezö-Csát (Borsod vm.): Dienes Béni. Mező-Komárom (Veszprém vm.): Stern Ignácz. Mezö-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Englender Adolf, Wiener Mór. Miavfi (Nyitra vm.): Grünwald Armin. Mindszent (Csongrád vm.): Büchler Gábor. Miskolcz (Borsod vm.): dr. Gsáthy Szabó István, Feldmann Lipót, Fried Salamon, Frisch Henrik, Heschkovits Ignácz, Kentner Viktor. Mohács (Baranya vm.): Breszlauer Ignácz. Mokrin (Torontál vm.): Szinger Mór. Monor (Pest-P.-Solt-Kis-Kun vm.): Berger Sándor, Hirschl Manó. Moson (Moson vm): Brodszky Ede, Lőwin Viktor. Moravicza (Temes vm.): Leitner Miklós. Nádudvar (Hajdú vm.): Brust Izidor, Fein Dezső . Nagy-Atád (Somogy vm.): Hausner Albert. Nagy-Becskerek (Torontál vm.): Neuman Jakab. Nagy-Berezna (Ung vm.): Rottman Lipót. Nagy Bittse (Trencsén vm.): Fischer Adolf. Nagy-Enyed (Alsó-Fehér vm.): Radivo Ottó. Nagy-Kanizsa (Zala vm.): Rosenfeld Simon, Seid- mann Sámuel, Vucskics János. Nagy-Károly (Szatmár vm.): Farkas Manó, Stein- berger Pinkász, Fried Bernát. Nagy-Káta (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Buxbaum Ká­roly, Verner Lajos, Luzsányi Károly. Nagy-Kikinda (Torontál vm): Woftitzky József. Nagy-Lak (Csanád vm.) : Rosner Izrael. Nagy-Léta (Bihar vm.): D. Nagy István. Nagy-Maros (Hont vm.): Türnbök Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom