Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Könyvnyomdák — Knjigotiskare 1352 (Buchdruckereien — Imprimeries) Cservenka (Bács-Bodrog vm.): Spannágel Samu. Csik-Somlyó (Gsik vm.): Ferenczrendi nyomda. Csik-Szereda (Gsik vm): Györgyjakab Márton. Csongrád (Gsongrád vm.): Schwartz Sándor, Sil­ber Jánosné. Csorna (Sopron vm.): Neumann Samu. Czegléd (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Piros József és társa, Sebők Béla. Debreczen (sz. k. v.) : »'VDebreczen város nyomdája, »Debreczen« nyomda részvénytársaság, Kutassy Tynre, hatvani-u. 1564, Pongrácz Viktor, ifj. Gyürky Sándor, -'5-»Debreczeni Ellenőr« könyv­nyomdája (Vértesi Arnold). Dés (Szolnok-Doboka vm.): Demeter és Kiss, Rosenstein Mayer. Detta (Temes vm.): Heldenwanger J. Déva (Hunyad vm.): Hirsch Adolf, Kroll és társa. Devecser (Veszprém vm.): Rosenberg Zsigmond. Dombóvár (Tolna vm.): Első dombóvári könyv­nyomda és papirszergyár. Duna-Földvár (Tolna vm.): Schvartz Manó. Duna-Szerdahely (Pozsony vm.): Goldstein Józsua. Eger (Eger vm.): -VvÉrseki lyceumi könyvnyomda, Kohn Dávid, Losonczy István. Eperjes (Sáros vm.): Kosch Árpád. Érsekújvár (Nyitra vm.): Winter Zsigmond. Erzsébetváros (Kis-Küküllő vm.): Kotzauer Dán. Esztergom (Esztergom vm.): özv. Buzárovits Gusz- távné, Laiszky János, Tábor Adolf. Fehér-Gyarmat (Szatmár vm.): Klein Izrael. Fehértemplom (Temes vm.): Wunder Gyula. Felsö'-Ör (Vas vm.): Schodisch Lajos. Fogaras (Fogaras vm.) Thierfeld Lipót. Galánta (Pozsony vm.): Német Gyula. Galgócz (Nyitra vm.): Sieiner Adolf. Gnézda (Szepes vm.): Laczko Miksa. Gyergyó-Ditró (Csik vm.): Brassai Imre. Gyergyó-Szent-Miklós (Gsik vm.): Szabó L. Gyoma (Békés vm.) : Kner Izidor. Gyöngyös (Heves vm.): Braun Bertalan, Herzog Ernő Ármin, Kohn L., Kohn Mór. Győr (sz. k. v.): »Pannónia« könyvnyomda (Haar és Baab), fehérvári-u. 5, Fischer István és fia, Galantai Bernát, megyeház-u. 20. Nitsmann József, Polgár Bertalan, megyeház-u. 8, Surányi János, szücs-u. 26. Győrsziget, u. p. Győr (Győr vm.): Gross G. és társa. Gyula (Békés vm.): Dobay János, Kohn Adolf. Gyula-Fehérvár (Alsó-Fehér vm.): Papp György, Püspöki nyomda, Voltz H. Hajdú-Böszörmény (Hajdú vm.) : Maróczy M. Józs. Hajdú-Szoboszló (Hajdú vm.) : Plon Gyula. Hátszeg (Hunyad vm.): Stern Mór. Hód-Mezö-Vásárhely (sz. k. v.): »Hungária« nyomda Kanitzer G., Lévai Fülöp, Zrinyi-u. 4, Maintzer Rezső, Andrássy-u. 4. Holies (Nyitra vm.): Hotascha János. Huszt (Máramaros vm.): Neufeld S. Igló (Szepes vm.): Schmidt József. Ipolyság (Hont vm.): Neumann József. Jász-Berény (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Brünauer Adolf, Hay Géza. Jász-Ladány (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Ernst Ad. Kabold (Sopron vm.): Deutsch Mózes. Kalocsa (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Holmayer Fér., Malatin Antal, Verner Ferencz. Kaposvár (Somogy vm.): Hagelmann K., Jancso- vits László, Kéthelyi Miksa, Magyar J. Kapuvár (Sopron vm.): Buxbaum József. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.): Orehoja Antal, Püspöki nyomda. Karczag (Jász-N.-Kun-Szolnok vm.): Mihalkovics Sándor, Sződi S. Kassa (sz. k. v.): Bernovits Gusztáv, özv. Lippóczy Józsefné, fő-u. 70, Ries Lajos, Werfer Károly. Kecskemét (t. j. v.): »Pannónia« nyomda, Szilády László, plébánia-u. 8, Tóth László, budai nagy- r.tcza 186. Késmárk (Szepes vm.) : Altman Dávid, Sauter Pál T. Keszthely (Zala vm.): Farkas János, Nobel Ignácz. Kézdi-Vásárhely (Háromszék vm.) : Szabó Albert. Király-Helmecz (Zemplén vm.): Klein József. Kis-Czell (Vas vm.): Menyhárd Juli. Kis-Kún-Félegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Renezay József. Kis-Kun-Halas (Pest-P.-S.-K.-Kun vm.): Präger F. Kis-Ma.rton (Sopronvm.): Dick Ede. Kis-Ujszállás (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Jámbor T. Kis-Várda (Szabolcs vm.): Berger Ignácz. Kolozsvár (sz. k. v.): »Ellnnzék« nyomdája, Gámán örökösei, Kádár Sándor, belfarkas-u. 29, »Köz- művelődés« nyomda részvény társaság, Lehmann és Baldi, »Magyar Polgár« nyomda, Poltz Albert, Stratzinger G. Komárom (sz. k. v.): özv. Krausz Ignáczné, Spit­zer Sándor, Merkl Alajos, Duna-u. 36, Zieg­ler Károly. Körmend (Vas vm.): Körmendi könyvnyomda rész­vénytársaság. Körmöczbánya (Bars vm): özv. Jörgens A. Kőszeg (Vas vm.): Feigl Gyula, Feigl Frigyes. Kula (Bács-Bodrog vm.): Berkovits Márk. Kún-Szent-Miklós (Pest-P.-S.-K.-Kún vm.): Bors K. Lajta-Szent-Miklós (Sopron vm.): PiskSám. Simon. Léva (Bars vm.): Nyitrai és társa. Lippa (Temes vm.): Povázsay testvérek, Zách Józs. Liptó-Szent-Miklós (Liptó vm.): Steier Izidor. Losoncz (Nógrád vm.): Kármán társulat (rész­vénytársaság), Róth Simon. Lőcse (Szepes vm.): Reiss József Tódor, Werth- müller J. és fia. Lugos (Krassó-Szörény vm.): Traunfellner Károly, Wenczelly János és fia. Magyar-Övár (Moson vm.): Gz h S. Makó (Gsanád vm.) : Gaál és Gömöry, Neumann J. Malaczka (Pozsony vm.): Wiesner testvérek. Máramaros-Sziget (Máramaros vm.): M.-Szigeti könyvnyomda és kiadói részvény-társaság, Vider Mendel, Viski Balás Lajos. Maros-Vásárhely (sz. k. v.): Ev. ref. collegium nyomda, Grünn Vilmos, N.-Szt.-Király-u. 60. Imre Sándor, Eötvös József-u. 21, Pollák T. Máté-Szalka (Szatmár vm.): Weisz Zsigmond. Medgyes (Nagy-Küküliő vm.): Reissenberger Gusz­táv Albert. Mezö-Túr (Jász-N.-K.-Szolnok vm.): Gyikó Károly. Mindszent (Csongrád vm.): Goldstein Mór. Miskolcz (Borsod vm.): Forster Rezső, Starnberger Bernát, Wesselényi Janka. Módos (Torontál vm.): Steics György, Zeiser J. Mohács (Baranya vm.): Blandl János. Mór (Fejér vm.): Engländer Jakab.

Next

/
Oldalképek
Tartalom