Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

M

332 Mari kova— Marmaros-Sziget (Máramaros-Sziget) Bleiche. Appretur, Fär­berei und Druckerei zu Trumau und Marienthal. Alaptőkéje: 2.500,000 frt, mely 500 drb 5000 frt név­értékű és névre szóló rész­vényekből áll. Igazg.: Aich- ho'zi Miller Vincze lovag, dr. Eltz Frigyes Lajos és Siess Károly. A czég érvé­nyességére két igazg. tag vagy egy és egy a procura aláírással megbízott főtiszt- viselő aláírása szükséges. Marikova Trcncséni törvényszék. Gross Sam., kersk. Marmorstein. Simon, vegy. á. kersk. Steiner. Joachim, vegy. á. kersk. Steiner, Moritz,vegy. á. kersk. Singer, Josef, vegy. á. kersk. Markusfalva (Markus- Csépánfalva). Lőcsei törvényszék. Bachner Manó. szatócs. Woperschal. J., vegy. kersk. Marmaros-Sziget (Má­ramaros-Sziget ) Marmarossziyéti törvényszék. Aherdám Sámuel, vagy Sá­muel Aberdám. építészeti vállalkozó és fakersk. Abrahámovits Száli, Freund Ignáczné, lisztkersk. Aczél Antal, fűszer s vegy. kersk. Adamkovits Károlyné öz­vegy, szül. Halász Katalin üveg-, porezellán- és vegy. kersk. Bányai Róza. rőfös kersk. Bárány Simon, méteres kersk. Batternay Imre, szalonna- kersk. Bendel Gusztáv vagy Gust. Bendel, termény bizományi s ügynöki kersk. Borger Miksa, könyv-, mű-, hangjegy- és papirkersk. Blank Irma, Pollák Áronné, üvegáru kersk. Bocskay János, nyomda- és könyvkötő üz 1 e ttulaj d. Bocskay testvérek könyv­nyomdája. Közk. társ., tag­jai : Bocskay Sándor és Jó­zsef nyomdaiul aj d. A czéget bár melyik tag jegyezheti. Böhm K. I., czégb. Kolb Ida Bőlim Móritzné, fűszer- és vegy. á. kersk. Brandstein D., czégb. Brand- stein Deborah, rőfös-, kelme- és készruhakersk. Brandstein Gyula és T. Ezen betéti társaságnak beltagja Brandstein Gyula, kültagja 4057 frtnyi betéttel Czeisz- ler Benjamin divatáru kersk. Czégv. Brandstein Gyula és Czeiszler Benjámin együttes czégvezetéssel. Brandstein Izrael, szatócs. Brandstein M.. czégb. Brand- stein Mari, divat- és ruha- kersk., czégv. Brandstein Gyula, Brandstein Máj er. órásmester és órakersk. Brozman Gyula, főszer- és vegy. kersk. Bucsinyi István, vagy Stefan Bucsinyi, óra és ékszeráru kersk. György Vilma 1000 frt hozománya bejegyez­tetett. Burger Leopold, bőrkersk. BuzáthBogdán,szalonna-, zsir- s élelmi ezikk kersk. Chaim Káhán özvegye. Közk. társ., tagjai : Káhán Sala­mon és Káhán Amália vas-, fűszer- és vegy. kersk. A társulatot Káhán Salamon és a czégvezető Káhán M. Sámuel fogják együttesen képviselni. Cruzzer Ágoston, czukrász. Csics Antal, vegy. kersk. Csorna Imre, fűszer- és vegy. kersk. Dávidovits Adolf, könyv-, pa­pír-, níirinbergi áru kersk. Dávidovits Adolf, vagy Adolf Dávidovits, szállitmányi és bizományi üzér. Dávidovits Mayer Elia, sza­tócs. Don Ferster, lisztkersk. Eisig, Simon, bőrkersk. Ekker és Társa, czégb. Ekker Gyula és Pontos István, czégv. Ekker Gyula, Ember Mihály, háztulajd, bor-, liszt- és szalonakersk. Fejér Zsigmond fiók üzlete, czégb. Fejér Zsigmond, fű­szeranyag- és vegy. kersk. Festinger, Dávid, lisztkersk. Frid Máj er, üvegkersk. Freund Mózes, bőr- és vegy. kersk. Friedländer Kornél, czégv. Friedländer Lipót. Friedman Hermán, eczetáru- lás és készítési üzlettulaj­donos. Friedrich Léni. Sehvartz Mar- kusné, füszerkersk. Fogalyán János, rőfös kersk. Fuchs Miksa, vagy Max Fuchs, bizományi, szállit­mányi, ügynöki s termény- üzletek tulaj d. Fuló István, vegy. kersk. Fux Hermann, pálinka és szeszkersk. Ganz Golda, férj. Lax Herzl, szatócs. Czégv. Lax Herzl. Gefner Éliás, termény- s liszt­kersk. Gojdl Regina, czégb. Stern Re­gina, Gojdl Jakabné. Groedel testvérek, vagy Ge­brüder Groedel. Közk. társ. Tagjai: Groedel Zadig Za­kariás. Schmiedt Ádám Vil­mos és Groedel Armin kersk. Czégv. Eisenstádt Benő. A czéget minden tag külön, úgyszintén a czégvezető is jegyezheti. Gruber Máj er Hercz. vegyes kersk. Grün J. Burech, vegy. kersk. Grűn Száli. Müller Ignáczné, vegyes- és füszerkersk. Grünwald Hersch Léb. kész­ruha kersk. Gutmann Feibis. termény- kersk. Gutman Zélig, terménykersk. Halpert Náthán, háztulajd.. bőr-, termény- s szállítási üzlettulajd. Hamberg Áron és Oszterei- cher Izsák. Közk. társ., tag­jai : Hamberg Áron és Osz- tereicher Izsák bádogos mes­terek. Hampigel Terézia, vegyes kersk. Handwerker és Fuchs. Közk. társ., tagjai: Handwerker Rubin és Fuchs Izrael Mó­j zes posztó és szövetkersk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom