Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

K

Forgách A., vagy A. Forgách, czégb. Forgách Tivadarné, vas-, fűszer- és vegy. kersk., czégv. Forgách Tivadar. Forgách Ottó, tűzi- és épületfa kersk. Frank Adolf, vagy Adolf Frank, vegy. kersk Frankel. H.. czégb. Frankel Henrik, tűzifa kersk. FreudmannJózsef,papirkersk. Freudenfeld, Anton, husfüs- tölő üzlettulajd. Freyberger, B., czégb. Frey- berger Berta szabómester és ruhakersk. Freyberger, J., czégb. Frey- berger Jakab, szabómester, posztó és gyapjúszövetekkeli kersk. Fried. Marcus,fűszer- és vegy. kersk. Fried Mór, fűszer- és vegy. kersk. Friedman, Adolf, porczellán és üvegkersk. Friedman Adolf, rosoglio-. liqueur-, rum- és punschgyá- ros és vegy. kersk. Friedman Áron, czukrász. Friedman. B., czégb. Fried­man Sámuelné, szül. Gold- hammer Berta, fűszer- s j vegy. kersk. Friedman, Nathann, vegyes- kersk. Friedman Sámuel, vagy Sá­muel Friedman, épületfa- kersk. Friedman & Iliofszky. Közk. társ. Tagjai: Friedman Leo­pold és Iliofszky József élet és főzelék kersk. A vállalat képviseletére egyformán jo­gosultak. Friedmann Dávid, vegyes- kersk. Friedmann Eleonora, vagy Eleonora Friedmann, pi­pere- és divatárus. Friedmann Géza. vegy. kersk. Friedmann, Hermann, vegy. kersk. Friedmann Markus, rövidáru kersk. Friedrich. Anna, czégb. özv. Friedrich Vilmosné szül. Günther Anna, fűszer-, anyag- és vegy. kersk. Fró'lich. Brüder. Közk. társ. | Tagjai : Frölich Adolf és Frölich Móricz disz s nürn­bergi áru kersk. A vállalat képviseletére egyformán jo­gosultak. Frőlich Adolf ne­jének szül. Sonnenschein Klárának 2500 frt hozo­mánya bejegyeztetett. Fuchs Dezső, bizományi iiz- lettulajd. Fuchs, Julius, termény- és bi­zományi üzlet tulajd. Fuchs Mór, élet- és főzelék kersk. Gál Miksa, fűszer- és vegy. kersk. Gaebl József, vagy Josef Gaebl, áru-ügynökségi iiz- lettulajd. Gallik Géza, gyógyszerész. Gans. Kati, czégb. Gans Ja- kabné, szül. Friedmann Kati. fűszer- és vegy. keisk. Gedeon G., vas- és vegyes kersk. Gedeon János, vagy Johann Gedeon, fűszer-, vegyes- és rövidáru kersk. Gedeon. M., czégb. id. Gedeon Mátyásné, szül. Lepesch Magdolna, épitkezés-vállal- kozó, czégv. id. Gedeon Má­tyás. Gedeon Mátyás ifj., vagy Mathias Gedeon junior, útépítési vállalkozó. Geiger, Herman, vendéglős és fiiszerkersk. Geiger József, divat- és vá- szonkersk. Geiger József nejének született Zimmer Emmának 8000 frt hozo­mánya és 3000 frt hitbére bejegyeztetett. Genzovits Alajos, asztalos- mester és parquettgyártó. Gering Károly, vagy Carl Gering, liqueur és rosolio gyára. Glas Katalin, czégb. Glas Já- nosné szül. Jelinek Katalin, divatár usnő. Glatter Mór, terménykersk. Glück Ábrahám, élet, füszer- és vegy. kersk­Glück, Moritz, divatáru kersk. Glück Móritz neje szül. Neu­man Fánninak 4500 frt lio- zománya bejegyeztetett. Glück Pinkász, zsibárus. Kassa Glück & Gottlieb. Közk. társ., tagjai: Glück Bernát és Gottlieb Henrik, kalap-, czipő- és divatáru kersk. A vállalat képviseletére egy­formán jogosultak. Goldberger B., czégb. Gold­berger Bernát anyag-, fű­szer- és vegy. kersk. Goldberger. Moritz, szabó és férfiruha kersk. Goldberger, 3., czégb. Gold­berger Sámuel, életkersk. Goldstein Jakob, vegyes- és fiiszerkersk. Goldstein Mór, vegy. kersk. Goldstrich Henrik, vegyes- kersk. Gombosy Jakab, termény­kersk. Gottfried. R., czégb. Gottfried Adolfné, szül. Jung Róza, fűszer- és vegy. kersk. Gottsegen Miksa, fűszer- és vegy. kersk. Gráner József, szatócs. Grega András, pékmester. Gross, S., czégb. Gross Márkné szül. Strausz Sáli női szabó és kész ruhaárusitó, czégv. Gross Markas. Gross Simon, vagy Sim. Gross, fiiszerkersk. Grossman, J., czégb. Gross- man Jakab, bőrkersk., nejé­nek szül. Friedmann Ber- thának 1500 frt készpénz és 2000 frt hozomány, 200 frt jegyajándéka és 3000 frt hit­bére bejegyeztetett. Gross Adolf, vegyes- és fii­szerkersk Grosz Benci, fiiszer, anyag- és vegy. kersk. Grosshändler, Sámuel, férfi­ruha kersk. Groszman, A., czégb. Grosz- mann Ábrahám butorkersk. Groszmán Jeremiás, ódon könyvkersk. Groszmann Márk, vegycs- kersk. Gruber P., czégb. Gruber Alajosné, Farkas Paula zon­goraraktár és készítési üz­let tulajd. Grün József, teherszállító. Grünn Hermann, ruhakersk. Grünwald H. utóda, vagy H. Griinwald’s Nachfolger, 271

Next

/
Oldalképek
Tartalom