Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

B

158 Budapest Weisz József fia, vagy Josef Weisz’s Sohn, czégb Weisz Arnold,nőiruha-kersk.,czégv. Klein Mór. Weiss, Ludwig, keményítő ké­szítő. Weisz, Leopold, rőföskersk. Weisz M.. vagy M. Weisz, czégb. Weisz Miksa szücs- áru kersk. Weisz. M. G., czégb. Weisz Mátyás György, füszerkersk. Weisz, M. H., szövet és rövid­áru kersk. Weisz. M. I., czégb. Weisz Móricz Ignácz, csipke- és szalagkersk. Weisz Móritz Ignácz nejének szül. Tren- schiner Eleonórának 3000 írt készpénzhozománya be jegyeztetett. Weisz Miksa A., szabóiizlet- tulajd. Weiss Miksa nejének szül. Hirschler Ilonának 1000 frt készpénz hozománya be­jegyeztetett. Weisz Vilmos, vagy Wilhelm W eisz, szabómester. Weisz Zsigmond és Ferencz. vagy Sigmond & Franz Weisz. Közk. társ. Tagjai: Weisz Zsigmond és Weisz Ferencz, fehérnemű kersk. A társulat képviseletére egy­formán jogosultak. Weisz A* Berger. Közk. társ. Tagjai: Weisz Jakab és Berger Dávid papirkersk. A társulat képviseletére egy­formán jogosultak. Weisz & Fleischmann, czégb. Fleischmann Dávid, kézmii- áru kersk. Weisz és Frankfurter, vagy Weisz & Frankfurter.Közk. társ. Tagjai: Weisz Rezső és Frankfurter Ármin sza­lag-, rövid- és szövöttáru kersk. A társulat képvisele­tére egyformán jogosultak. Weisz őc Latzko, czégb. Latzko Henrik, borkersk. Weisz & Lieberman. Közk. társ. Tagjai: Weisz Márk és Liebermann Dávid rőfös kersk. A társulat képvisele­tére egyformán jogosultak. Weisz & Markus. Közk. társ. Tagjai: Weisz J). Adolf és Markus Adolf bőrkersk. A társulat képviseletére egyenlő jogosultsággal bírnak. Weiszkopf, Jacob, liszt- és darakersk. Weiszmann Testvérek, vagy Brüder Weiszmann. Közk. társ. Tagjai : Weiszmann Adolf és Weiszmann Sámuel nyomdaiul ajd. A társulat képviseletére egyedül Weisz­mann Adolf jogosult. Weitzner & Engel. Közk. társ. Tagjai: Weitzner Ja­kab és Engel Lajos fehér- nemíiekkeli kersk. A társu­lat képviseletére egyformán jogosultak. Welimirovits Welimir, sertés- kersk. Kőbányán. Wellisch Alfréd, vagy Alfred Wellisch. építész. Wellisch Bernát, vagy Bernh. Wellisch. kárpitos üzlet- tulaj d. Wellisch Náthán utóda, vagy Nathan Wellisch Nachfol­ger, czégb. Adler József, épületfakersk. Wellisch Sándor és Gyula, vagy Alexander & Julius Welisch. Közk. társ. Tagjai: Wellisch Sándor és Wellisch Gyula építőmester iparosok. A társulat képviseletére egy­formán jogosultak. Weltner Jakab, vagy Jakob Weltner. terménykersk. Weltner József és társa, vagy Josef Weltner & O- Közk. társ. Tagjai: Weltner József és Rosenfeld Miksa bizo­mányi és szállítási kersk. A társulat képviseletére egy­formán jogosultak. Weltner M., vagyM. Weltner, czégb. Weltner Mór, bank-, váltó- és bizományi üzlet­tulaj d. Weninger M.. vagy M. Wenin- ger, czégb. Wein inger Mi­hály, füszerkersk. Wertheim. Anna, czégb. Wertheim Salamonná, szül. Revitz Anna, rövid és kéz- műáru kersk. Wertheim. M.,czégb.Wertheim Mihály, női férfi és divatáru kersk. Wertheim, M. & A.. Közk. társ. Tagjai: Wert heim Mihály és Wertheim Adolf női és férfi divatkersk. A társulat képviseletére együttesen jo­gosultak. Wertheim. E., czégb.Wertheim Manó, vászonkersk. Wertheimer Márk. czipész. Wertheimer, S. & Söhne.Közk. társ. Tagjai : Wertheimer József, Wertheimer Lipót és Wertheimer Samu bőrkersk. A társulat képviseletére egy­formán jogosultak. Wertheimer Wilmos, vagy Wilhelm Wertheimer, vegy. kersk. Wertheimer & Frankl. Közk. társ. Tagjai : Wertheimer Albert és Franki Mór vegy. kersk. A társulat képvisele­tére egyformán jogosultak. Franki Mór nejének szül. Altschul Rózának 8000 frt készpénz hozománya beje­gyeztetett, Wessely Károly, vagy Carl Wessely, fiiszer- és csemege- kersk. W etzer PályagvPaul W etzer, vászonkersk. Wezelka Venanto, vagy Ve- nanto Wezelka, építőmester. Widder Armin, vagy Her­mann Widder, kézműáru- kersk. Widder, D. czégb. Widder Dávid gabona és termény- bizományi iizlettul ajd. Widder Hedvig, vagy Hed­wig Widder, kézműárukersk. ezégv. Widder Ármin. Wieder István, füszerkersk. Wiegner Gustáv, vagy Gus­tav Wiegner. gyarmat és festékáru ügynökségi tulaj d. Wiener Gyula, vagy Julius Wiener, terményekkeli kersk. Wiener Károly, vagy Kari Wiener, gyufa- és zsiradék­áru gyári raktár üzlettu­laj d. Wiese. Friedrich, tűzmentes szekrénygyáros. Wiese Tivadar és társa, vagy Theodor Wiese & Comp., czégb. Ripper Adolf, tűz­mentes vasszekrény üzlet­tulaj d. Wiese és társa, vagy Wiese & Comp., czégb. Pixa József,

Next

/
Oldalképek
Tartalom