Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - F

■ Mftvészeíi Alkotások V. Könnyítse meg a levélkézbesítők munkáját: Fwenczy FIZESSE PONTOSAN a rádióelőfizetési dijakat (lásd az e!6z6 hasábon.) Ferenczy Sándor gazdálkodó, II. Battai-út 22/a. 0364-250 Ferenczy Sándor tisztviselő, XVIII. Pestszentlőrinc, Bokányi Dezső-u. 59. 146-961 Ferenczy Sándorné, I. Kriszti na-krt 141. 161-850 Ferenczy Szabolcs építőmes­ter, II. Budakeszi-ét 39. 164-614 Ferenczy Tibor, V. Szervita­tér 2. 381-413 Ferenczy Zoárd tervező, építészmérnök, VII. Hernád- u. 5. 424-247 Ferenczy Zoltán, VII. Vilma királynő-út 29. 425-228 Ferenczy Zoltánná női divat­szalon, V. Petőfi Sándor-u. 9. 185-522 Férfi- és Női Fehérnemű­készítő Kisipari Termelő Szövetkezet, XIV. Külső Sztálin-út 5. 224-244 Férfiruha Nagykereskedelmi Váll., V. Arany János-u. 27. Személyzeti előadó 310-523 Pénzügyi osztály 314-925 Titkárság, V.Wekerle Sándor- u. 13. 314-144 Főkönyvelés 121-398 Kereskedelmi osztály 328-744 Könyvelés, V.Wekerle Sándor- u. 15. 314-170 Férfiruhaipari váll., XIX. Kispest, Vörös Hadsereg útja 80/82. 146-046 146-260 146-262 Anyagbeszerzés, kalkuláció 346-920 Üzemi Bizottság, Pártszervezet 346-919 Személyzeti osztály 347-170 Tervosztály 347-186 Könyvelés 146-587 XIX. Kispest, Atti!a-u. 47/53. 146-045 Férfiruhajavító és Készítő Kisipari Termelő Szövet­kezet, mint az OKISZ tagja, VI. Anker-köz 2. 226-914 Férfiruhakészítő Kisipari Termelő Szövetkezet, (FÉKISZ) VI. Bajcsy Zsilinszky- ét 39. 310-146 Feri Sándor dr., V. Marko­lj- l/a. 121-454 Fery Antal oki. grafikus-ipar­művész, XI, Sztoczek-u. II. 457-461 Feriáncz József, Vili. Nép- színház-u. 53. 140-198 Feriáncz Lászlószerszám-,gép-, műszaki keresk., XIV. Varsó- u 8. 496-651 Ferihegyi Közforgalmi Repülőtér, lásd Magyar- Szovjet Polgári Légiforgalmi r.-t. Ferjentsik Zoltánné dr.-né gyógyszerész, XIII. Ipoly- u. l/a. 401-890 Perkai János, XI. Budafőki- ét 32/e. 456-353 Ferkai Textil- és Divatüzlet, cégt. Ferkai Tibor, II. Mártírok útja 39. 354-500 Ferkai Vilmos András mű­szaki szerszám- és gépkeresk. VII. Lenin-krt 53 . 225-252 Lakása, II. Keleti Károly-u. 26. 350-671 Ferkó Sándor dr. nőorvos- szülész, egyet, tanársegéd, V. Moszkva-u. 12. 0123-002 Fér met műszaki és villamos- sági keresk., XIII. Sál lai lmre-u. 14/16. 122-145 Fernbach József dr. bel- és idegorvos, v. kórházi főorvos, XI. Fadrusz-u. 4. 258-164 Fernbach Zoltán műbútor-, iroda- és épületasztalos üzeme, V. Gróf Teleki Pál-u. 5. 189-137 Ferrata vas-, fém- és általános műsz. keresk., XIII. Váci- út 146. 0202-596 Ferró János szövet-, textil- és bélésárunagykeresk., VI. Sztálin-út 2. 121-837 Ferroglobus Vasfélgyártmány Értékesítő váll., XIII. Dráva­и. 13/15. 203-720 203-551 202-817 203-244 204-477 •Ferrokémia váll., XIII. Ország- bíró-u. 33. Központi iroda 2Ó3-493 Igazgató 202-884 Telepek: 1. sz. XIV. Bibor-u. 10. 296-220 2. sz. XIII. Üteg-u. 29. 200-519 3. sz. XIII. Csáky-u. 109. 200-594 Ferrometall műszaki és hő­technikai kereskedelmi к. f.t., szabadalmazott Express Heating-kályhák, ügyv. ig. Kutasi Béla, XIII. Pozsonyi­ét 54. 0203-642 Ferrum Vasöntöde, lásd Alacsonynyomású Szerelvé­nyeket Gyártó ES VII/1. sz. telep. Ferum vegyipari váll., Vécsei Endre, VII. Dob-u. 63. 0222-416 Fertőtlenítő és ciánozó váll., férges, molyos bútoroknak speciális gázkamrák, Takács József, XIV. Szőnyi-út 13. 0297-631 Fertőtlenítő Intézet, lásd Budapest Főváros — F — betű alatt. Fertsek Leó dr. ügyvéd, IX. Mester-u. I. 139-083 Ferum, lásd Ferrum. Ferunion Magyar Műszaki Külkereskedelmi váll., V. Mérleg-u. 3. 0*184-970 0*184-980 V. Mérleg-u. 4. *188-910 Vezérigazgató 187-959 Titkárság 185-003 187-958 Propagandaosztály 184-777 Államközi osztály 180-846 (lisd a következő hasábon.) Tervosztály 181-703 Műszaki osztály 189-527 Kompenzációs felelős 185-008 Szállítmányozási osztály 187-952 Deviza-csoport 181-710 Ellenőrzési osztály 187-956 Jogügyi osztály 188-427 Pártiroda 188-219 Szakszervezeti Bizottság 385-126 Export Főosztály: Főosztályvezető 185-011 Kerékpár-, motorkerékpár-, varrógép-osztály 185-085 Tömegcikk-osztály 181-696 182-227 184-455 188-268 Fatömegcikk-osztály 181-704 Zár-, lakat-osztály 181-023 180-847 Szerszám-osztály 181-654 384-512 I rószer-osztály 189-529 Export Főosztály: Főosztályvezető . 184-793 Egészségügyi osztály 188-215 Háztartási cikkek osztálya 187-954 181-058 Üveg-osztály 181- 744 383-303 Import Főosztály: Főosztályvezető 180-848 Fémalkatrészek osztálya 180-206 180-849 182- 225 382-163 Építőanyag-osztály 181-705 187-950 385-133 Ügyviteli Főosztály: Főosztályvezető 180-842 180-844 Pénzügyi-osztály 180-845 Főkönyvelő 187-957 Könyvelési osztály 182-209 Gazdasági osztály 384-514 Ferwagner Antalné, II. Nagyajtai-u. 4/b. 164-363 Fésös László dr. gimn. tanár, IX. Üllői-út 121. 341-467 Fessler Antal, V. Fehérhajó- u. 12/14. 189-159 Festékkereskedők Országos Egyesülete, lásd Magyar Festékkereskedők Országos Egyesülete. Fésűs Arnold gyógyszerész, VII. Rózsa Ferenc-u. 8. 424-256 Fésűs József dr. ügyvéd, VI. Sztálin-út 88. 114-755 Fészek Söröző, túl. Készéi Károly, V. Múzeurii-krt 13. 0187-225 Fészek-vendéglő és espressó, túl. Szőnyi Jenő, IV. Újpest, Árpád-u. 60. 292-749 Fészl József vendéglátó-iparos lakása, V. Irányi-u. I. 388-003 Feszler Antal lakatosmester, «Carbon» hőtechnikai vállal­kozó, XI. Móricz Zsigmond- körtér 3/a. 256-292 Feszler György dr. sebész­szakorvos, egyet, tanársegéd, II. Árpád fejedelem útja 38. 360-799 Feszler Károly női divatterem, «így készül a női ruha» című modern szabászat szerkesztője, VI. Lenin-krt 112. 110-II4 Feszler Lajos dr., I. Kriszti na- krt 143. 360-418 Feszmérő- és hőmérőípar, túl. özvJ Kössler Albertné, Vili. Práter-u. 59. 335^583 Feszti Miklós, IX. Közraktár­uk. 184-108 Feszty Masa festőművész, I. Dísz-tér. 10. 161-800 FETESZ Fehérnemű Készítők Kisipari Termelőszövetke­zet, mint az OKISZ tagja, V. Városház-u. 16. 0189-004 Fetik Károly, XI. Lágymányosi- u. 17/a. 468-281 Fetter Nándor épület-, bútor- és portál-asztalosmester, II. Margit-u. 9. 354-622 Fetzer Ferenc építőmester, XIX. Kispest, Táncsics Mihály- u. 64. 346-248 Feuer Gusztáv és Feuer Gusztávné műszaki főtanácsos, építészmérnökök, V. Wekerle Sándor-u. 19. 113-753 Feuer György dr., szülész­nőorvos, kórházi főorvos, VI. Dózsa György-út 92/a. 420-130 Feuer Jánosné, VII. Rotten- biller-u. 37/c. 212-932 Feuer Jenő, VI. Sztálin-út 94. 111-743 Feuer Klára (MDP alkalmazott) tanár, VII. Elemér-u. 16. 224-594 Feuer Lilla, IX. Páva-u. 4/a. 140-954 Feuer Mihály női szabó, VII. Nagyatádi Szabó-u. 43. 423-432 Feuermann Irma, V. Irány i- u. I. 182-191 Feuerstein Ernő víz-, gáz-, villany-, közp. fűtés-szerelő­mester, IV. Újpest, Munkácsy Mihály-u. 19. 492-066 Feuerstein Imre, XIII. Fürst Sándor-u. 21/b. 312-442 Feuerstein Imre, XIII. Szent István-park 14. 204-969 Feuerstein Manóné, VI. Ó-u.4. 310-621 Feyszényi Tibor művezető­szövőmester, VI. Podmaniczky- u. 27. 310-001 Fiala Albert gimn. ig., Vili. Népszinház-u. 29. 140-197 Fiala Béláné angol és francia női divatterme, VII. Rákóczi- út 32. 420-230 / 118

Next

/
Oldalképek
Tartalom