Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - B

Borsodi mm BOY VAU&UT VII. KIRÁLYI). 21 ISI / Borsodi Imre, VII. Barcsay- u. II. 222-129 Borsodi Lóránt dr. oki. vegyészmérnök, II. Mártírok útja 15/17. 351-435 Borsody Gyula mérnök, XV. Rákospalota, Bem-u. 15. 293-105 Borsody László rádió- és vil­lamossági váll., rádió szak­üzlet, XIII. Pozsonyi-út 10. 325-770 Borsodyné Remete Ilona kozmetikus, VII. Király-u. l/b. 222-725 Borsodnádasdi Lemezgyár váll., V. Apponyi-tér I. 0181-085 0182-394 0186-474 0382-294 Borsody, lásd Borsodi. Borsos Béla István lószerszám- vereték-, szíjgyártókellék keresk., VII. Rákóczi-út 10. 221-184 Borsos Gyula autó- és motor­mechanikai gépjavító üzeme, VI. Hajós-u. 20. 129-260 Borsos Imre műsz. fényképész, V. Múzeum-krt 13. 184-050 Borsos István nyomdafesték­gyára és hengeröntő üzeme, Központi iroda és öntöde, VI. Podmaniczky-u. 24. 122-563 Borsos József, a Fővárosi Mély­építési Beruházóváll. ig. lakása, XI. Bocskay-út 13. 0256-438 Borsos Károly sütőmester, XI. Kosztolányi Dezső-tér 5. 256-016 Borsos Lajos dr. orvos, VII. Dob-u. 46/a. 426-666 Borsos László dr., a Bp. főv. Kékgolyó-utcai kórház reuma­osztályának főorvosa, XII. Alkotás-u. 31. 360-388 Borsos László dr. egyet, rk; tanár, sebészfőorvos, V. Veres Pálné-u. 33. 180-684 Borsos Miklós szobrászművész, főiskolai tanár, XI. Bartók Bélá­ét 16. 268-/76 Borsos Szabó András oki. gépészmérnök, műsz. tanács­adó, IX. Tompa-u. 19. 141-183 Borsos Zoltán, XIII. Kissjózsef- u. 52/a. 404-532 Borsovay István, V. Molnár- u. 30. 380-218 Borsovszky Sándor gép­lakatos mester, VII. Bethlen Gábor-u. 9. 425-036 Borst Rudolf, a m. áll. Opera­ház tagja, XIV. Nagy Lajos király útja 195. 297-752 Borsy István, XII. Tarcsay Vilmos-u. 17. 354-426 Borsy János cipészmester, V. Váci-u. 46. 386-263 Borszéki Béláné és Társa gyöngykötőüzem, II. Forint- u. 5. 151-110 Borszéki László, XIX. Kispest, Petőfi-tér II. 146-975 Borszéky Ferenc operaénekes, XIII. Váci-út 12. 313-617 Borszéky vagyonőrző válla­lat, túl. Borszéky Viktor, VII. Thököly-út 46. 226-767 Bortnyák Zoltán dr. műtő­sebész, v. klinikai tanársegéd, rend. int. főorvos, VII. Akácfa- u. 6. 420-836 Bortnyik Sándor festőművész, főiskolai tanár, VI. Nagymező- u. 3. 225-277 Borvendég Ernő dr. min. tan., XIII. Szent István-park 17. 200- 368 Borvendég Ferenc dr. főv. tanácsjegyző, XIII. Sziget-u. 45. 201- 701 Borvendég Lajos, V. Honvéd- u. 22/24. 310-488 Borvig Józsefné, IV. Újpest, Templom-u. 4. 492-471 Borvoszky Ambrus, XIX. Kis­pest, Dobó Katica-u. 60. 346-412 Bory János közp. fűtés- és víz­vezetékberendezési váll., I. Iskola-u. 47. 155-946 Borza Béla dohánykisárus, V. Báthory-u. 6. 120-754 Borza József cipészmester, Vili. Vajda Hunyad-u. 25. 342-878 Borzás Rezső váll. ig., XX. Pestszenterzsébet, Határ­út 66. 344-236 Borzsák Jenő festő- és ipar­művész, XII. Győri-út 10. 355-615 Bosányi, lásd Bossányi. Bosch Róbert k.f.t. Autó­villamossági vállalat, XIII. Váci- út 22/26. 200-291 200-373 200-581 203-140 Boschán Arthurné, X. Ónodi- u. 5. 148-786 Boschán György oki. gépész- mérnök, tervezőmérnök irodája, XIII. Váci-út 32. 404-544 Boschán Imre X. Liget-u. 40. 348-646 Boschán István tanácsadó gépészmérnök, közp. fűtés, szeli. vízv. tervező irodája, II. Virágárok 18. 164-598 Boschán László, IV. Újpest, Bán Tibor-u. 27. 292-356 Boschán Marianne, VI. Horn Ede-u. 10. 114-236 Bosin Endre, III. Bécsi-út 88. 162-556 Bosits Miklós főv. tisztv., XII. Őzike-út 35/b. 166-343 Boskovits A. Ernő’arariyműves, mester, II. Mártírok útja 69. 155-507 Boskovits Imre, II. Felvinci- út 22. 355-813 Boskovitz Imre, XII. Zsám- béki-u. 4. 150-148 Boskovitz László villany- szerelő, V. Szarka-u. I. 184-264 Boskovitz László dr., V. Váci- u. 84. 0380-573 Boskovitz Oszkár, a Boskovitz O. «Tárna» Bányagépek Ke­resk. Váll. túl., I. Szent János- tér l/b. 361-892 Bosnyák Béla dr. kórh. oszt. főorvos, szülész-nőgyógyász, IX. Lónyay-u. 46. 185-037 Bosnyák Jenő dr. orvos, szülész-nőgyógyász, XIII. Sziget-u. 9. 204-917 Bosnyák József hadirokkant cipészmester, XVIII. Pest- szentlőrinc, Vörös Hadsereg­ül 355. 346-273 Bosnyák László Tamás textiltechnikus, XIII. Pannonia-u. 48. 404-537 Bosnyák Sándor könyvkötő, IX. Kinizsy-u. 33. 186-119 Bosnyákovits Ferenc optikai csiszolómester, XIII. Csáky- u. 44/b. 204-393 Bossán István oki. mérnök, építőmester, II. Szépvölgyi­ül 88/a. 456-512 Bossán Jenő, V. Alkotmány- u. 18. 326-514 Bosányi László, Vili. Múzeum- u. 15/a. 342-801 Bossányi Dénes, a Magyar Ruggyantagyár r.-t. főmér­nöke, XI. Verpeléti-út 12. 459-030 Bossányi Imre, a Schlosser Brandyüzem túl., XXII. Buda­fok, Alsósas-u. 65. 0269-848 Bossányi Kálmán, V. Tolbuchin-krt 6. 385-019 Bossányi Klára, XI. Ábel Jenő- u. 18. 0256-092 Bot Andor dr. ügyvéd irodája, V. Zsitvay Leó-u. 22. 112-360 Both Béla, VI. B^jza-u. 18. 224-567 Bótai Istvánné olajkeresk., VII. Wesselényi-u. 58. 225-379 Botanikus kert, lásd Egyetem alatt. Botár Gyula dr. egyet, m.- tanár, XII. Béla király-út 30/a. 166-002 Botár Zoltán postafőfelügyelő, XI. Bertalan Lajos-u. 19. 258-799 Bothár Vilmos dr. ügyvéd, Vili. Mikszáth Kálmán-tér 4. 135-153 Botfalvy József dr. orvos, Homeopathia, XIII. Budai Nagy Antal-u. 5. 126-355 Botfay László, I. Mihály-u. 12/b. 268-634 Both, lásd Bot. Bothár, lásd Botár. Botka László ügyv. ig., XIII. Fürst Sándor-u. 33. 201-635 Bottka Dénes fűszer-, csemege- és italáru üzlete, V. Irányi- u. 27. 386-746 Bottka Lajos lakatosáru és szellőző berendezési váll., VII. Dembinski-u. 24. 428-194 Bottka Pál fizikus, XI. Bercsényi-u. 7. 456-248 Botkai Imréné, VI. Sztálin­ét 37. 0420-654 Botond Béla dr. ügyvéd, VI. Lenin-krt 68. 420-417 Botond Edit min. titkár, II. Görgey Artur-u. 38/a. 350-622 Botond György dr., II. Csalo­gánya. 45/b. 154-301 Botond Károly OSZH ig. h., XIII. Szent István-krt 22. 113-521 Botond László, VII. Peterdy­u. 32. 228-309 Botond Tibor gépkocsi-szak­értő, XI. Bocskay-út I. 457-086 Botos Ernő dr. orvos és fog­orvos, VI. Lenin-krt 61. 0420-133 Botos János, VII. Landler Jenő- u. 20. 428-446 Botos József, VI. Nagymező- u. 37/39. I 14-311 Bottá László oki. könyvvizs­gáló, XI. Verpeléti-ut 4/6. 256-239 Bottka, lásd Botka. Bottlik András, a Textilipari Fakel léktermelő váll. igaz­gatója, VI. Dessewffy-u. 41. 121-099 Bottlik Józsefné, V. Kossuth Lajos-u. 13. 380-015 Boytha András Lajos dr. fő­orvos, sebész és urológus, Vili. Rákóczi-út 29. 343-078 Bozán Andorné, XI. Fadrusz- u. 5. 458-672 Bozetzky Ferenc üvegvésnök, üvegcsiszolómester, márkás ólomkristályok készítője, Vili. Erdélyi-u. I. 342-421 Bozin János oki. gépészmérnök, ig., XII. Alkotás-u. 39/a. 151-243 Bozó Aladár dr., XI. Dávid Ferenc-u. II. 458-624 Bozó Gyula építész-vállalkozó, XI. Bocskay-út 21. 459-073 Bozó Gyula iparművész, díszlet- és kosztümtervező, V. D^l- mady Győző-u. 3/5. 188-190 Bozó Jenő rádiótechnikus, XIX. Kispest, Hofherr Albert-u. 49. 346-416 Bozóki (Braun) Elemér ruha- keresk., IX. Tolbuchin-krt 15. 0189-356 Bozóki György dr., XIII. Gyöngyösi-út 6. 203-396 Bozóki István úri szabó, Vili. Rökk Szilárd-u. 17. 142-734 Bozóki Mihály, V. Veres Pálné- u. 33. 388-034 Bozóki Mihályné, VII. Landler Jenő-u. 9. 427-276 Bozóky Imre, VI. Benczur- u. 22. 425-677 Bozóky István XII. Zsibói- u. 4. 166-348 50 ÁRUFUVAROZÁS KÜLDÖNC VÁLLALAT B R I IV ÍV E R Király-utca 7, —————— — m

Next

/
Oldalképek
Tartalom