Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - P

Poros Követeléseit^;'^,!'/'""pénzbeszedő szolgálat útján szedheti be Poros Géza dr. vasúti tanácsos, XVI. Rákosszentmihály, Széchenyi-u. 5. 490-777 Porta épületburkoló Anya­gokat Árusító k.f.t., V. József Attila-u. I. 386-147 Raktára, VI. Bajza-u. 58. 312- 806 Porubszky Béla mázolómester, VII. Rózsa Ferenc-u. I. 0224-738 Porubszky Béla mázolómester XVI. Árpádföld, Deák Ferenc­u. 6. Tárcsázza először a 297-340 . számot, azután kérje Árpádföld 2 Porubszky Jenő, XI. Uiászló- u. 28. 259-042 Porubszky Jenőné özv., angol-francia női szabó, VII. Rózsa Ferenc-u. I. ®224-738 Porzig György műszerész, Vili. Rákóczi-út 69. 139-248 Porzsolt Béla oki. gépész- mérnök, II. Mártírok útja 60. 151-283 Porzsolt József dr.,«Ferunion» Magyar Műszaki Külkereske­delmi váll. főoszt. vez., V. Klotild-u. 14/b. 311-545 Porzsolt Miklós dr. ügyvéd, II. Mártírok útja 48. 354-823 Pósa Ferenc korcsmáros, Vili. Gróf Teleki László-tér 6. 135-029 Pósa Jenő oki. gépészmérnök, lakása, XII. Ugocsa-u. 2. 256-876 Pósa Károly könyv- és papír- keresk., XI. Bartók Béla-út 46. 259-270 Pósa Sándor, XIV. Korong­u. 18. 297-536 Pósa Vilmos dr. vegyész- mérnök, XIII. Pozsonyi-út 3. 313- 683 Posár Ede szobrász, sírkő, épületműkő és gipszmunkák váll., X. Kózma-u. (Új köz­temetőnél) 148-738 Posch István, II. Tulipán-u. 2 150-441 Posch Jenő mérnök, VII. Nagyatádi Szabó-u. 38/40. 421-622 Pósch Károly, XIII. Csáky-u. 23. 112-757 Pósfai László szerszámvésnök, XIII. Forgách-u. 32. 201-164 Pósfai Vilmos hites könyv- vizsgáló, VI. Gróf Zichy Jenő- u. 22. 122-871 Posnansky és Strelitz r.-t., aszfalt-, fedél lemez- és kátrány vegyitermékgyár, központi iroda, V. Zsitvay Leó-u.' 13. @121-242 ®l 24-619 ®315-736 313-549 Gyártelep, XX. Pestszent- erzsébet, Dózsa György útja 63. ®* 144-734 Posner Józsefné özv. dohány­áruda, VII. Klauzál-tér I. 220-463 Posner Lázár, Posner és Barna cég beltagja, XIII. Kárpát-u. 3. 404-589 Posner Mór férfiruhakeresk., VII. Király-u. 59/b. 422-418 Lakása,-VII. Nagyatádi Szabó- u. 42/44. 221-500 Pospischill Oswaldné özv. kályhásmester, Vili. Baross- u. 69. 335-041 Pospisil János Vencelné, úri és női fodrászmester, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 55. 313-885 Posszert Jenő, IV. Újpest, Lipták Lajos-u. II. 292-473 Posta Bekény dr. egyet, tanár­segéd, műtősebész, urológus, szakorvos, XI. Bartók Béla- út 64. 258-580 Posta Lajos dr., a Földbirtok­rendezés pénzügyi lebonyolí­tására alakult szövetkezet ig., Vili. József-krt 52. ®343-283 POSTA-TÁVÍRÓ - TÁVBESZÉLŐ - RÁDIÓ: Postafőosztály,, (Közlekedés- és Postaügyi minisztérium IV. főosztálya), XII. Kriszti na- krt 12. ®*350-350 Vezérigazgató 351 -35 I. IV. I. szakosztály vezetője 351-311 IV. 2. szakosztály vezetője 350-730 IV. 3. szakosztály vezetője 350- 700 IV. 4. szakosztály vezetője 351- 300 IV. 5. szakosztály vezetője 350-720 Központi hivatalok és üzemi vállalatok: Alközponti ü. váll., (Táv­beszélő alközponti ü. v.) V. .Tükör-u. 3. *112-000 Hibaelhárító, V. Guszev-. u. 24. *113-800 Anyaghivatal (A posta köz­ponti anyaghivatala), V. Múzeum-krt 31. ®* 185-825 Anyagszertár (A posta köz­ponti anyaghivatalának szertára), IX. Gyáli-út 18/22. *137-160 *137-560 Átviteltechnikai és kábelüzem ,(A posta átviteltechnikai és kábelüzeme), IX. Bajtárs- u. I. 0*342-900 0*343-900 Üzemvezető 139-072 Általános és személyzeti osztály 139-445 Kábelépítő osztály 139-090 Kábelszerelő osztály, építés- vezetők, IX. Dandár-u.'9. 135-357 Átviteltechnikai osztályok és csoportok, VI. Paulay- Ede-u. 65. *420-705 (lásd a következő hasábon.) (lásd az előző hasábon.) Értékcikkraktár (A posta értékcikkraktára) XIII. Váci-út 17. *202-220 Vezető 200-777 Előadó 200-010 Bélyegmúzeum, VII. Dob- u. 75/81. 0*220-220 223- 824 Hírlapiroda (A posta központi húrlapirodája), V. József nádor-tér I. 183-040 Járműtelep (Posta központi járműtelep ü. v.), XIV. Egressy-út 39/45. *297-300 Gépkocsi-igény lések 297-075 Központi garázsügyelet 296-646 . Javítóműhely ü. váll, (Posta központi javítóműhely ü. v.), IX. Gyáli-út 18/22. ®* 137-160 ®* 137-560 Kísérleti állomás (A posta kísérleti állomása), IX. Gyáli-út 22. *136-560 Könyvelőség (Posta központi könyvelősége), XII. Krisztina-krt 12. 0*350-350 Anyagkönyvelés,V. Múzeum- krt 31. 0*185-825 Leszámolóhivatal (A posta központi leszámoló hiva­tala), III. Kiscelli-u. 7/9. 0*162-050 Postai lófogatú szállítási ü. v., XIV. Vorosilov-út 6. *297-230 Postai Tervező Iroda (POTI), Vili. MáriaTerézia-tér 17/19. 0*342-900 0*343-900 Rádióműszaki ü. váll., VII. Murányi-u. 2. Vezető 424-365 Személyzeti csoport 424-145 Főkönyvelő 425-736 Műszaki osztály 424-364 Üzemgazdasági csoport 424-371 Rádió-zavarvizsgáló üzem 181-431 Rádiópanasz bejelentés 224- 224 Rádióműszaki tanácsadás, csővizsgálat, V. Petőfi Sándor-u. 13/15. 185-345 Statisztikai hivatal (A posta statisztikai hivatala Buda­pest), XI. Vásárhelyi Pál- u. 4/6. 0*268-960 Szociális hivatal (A posta szociális hivatala), Vili. Mikszáth Kálmán-tér 5. ®* 139-860 Központi raktára, VI. Nagy- mező-u. 68. 312-344 312-345 ’ostaigazgatóság (budapesti), V. Vád-u. 34. . *184-840 *184-940 , (lásd a kővetkező hasábon.) (lásd az előző hasábon.) Postahivatalok: Fi latéi ia postahivatal, VI. Sztál in-út 53. 420-160 420-194 Fő postahivatal, Központja, V. Városház-u. 18. *184-820 Hivatalvezető 180-050 Hivatal ve^etőhelyettes postai ügyekben 188-564 Hivatalvezetőhelyettes mű­szaki ügyekben 188-060 Felvilágosítás felvételi ügyekben 384-523 Levélkézbesítés 188-006 Rövidített táviratcímek nyilv. tart. 185-718 Táviratdíjelszámolás 182-270 Táviratfeladás 186-463 Táviratfelszólalás 180-467 187-585 Táviratkézbesítés 188-706 Keleti postahivatal, VII. Verseny-u. 3. 0*428-118 Déli pu. kirendeltség, XII. Déli pályaudvar 160-925 Úttörő postahivatal, Szabad­sághegy, 166-449 164-416 1. sz. postahivatal, I. Dísz­tér 15. 161-573 2. sz. postahivatal, I. Fő-u.‘ 4. *161-230 3. sz. postahivatal, III. Kis­celli-u. 7/9. 0*162-050 4. sz. postahivatal helyett lásd Főpostahivatal. 5. sz. postahivatal, V. Nagy Sándor-u. I. Főnöki iroda, főpénztár, csomagfelvétel, rovatolás és leadás 125-942 Vezető 122-055 Fiókbérlő osztály 128-352 Táviratfelvétel 123-209 7. sz. postahivatal, VII. Hársfa-u. 47. 422-566 422-592 8. sz. postahivatal, Vili. József-krt 8. 135-999 9. sz. postahivatal, IX. Ferenc-krt 39. . 137-299 10. sz. postahivatal, X. Füzér­u. 5. 348-183 149-010 • Felvételi osztály 149-011 11. sz. postahivatal, XI. Kelenföldi pu. 468-745 12. sz. postahivatal, Déli pu. indulási oldal, I. Krisztina- krt 103. 151-667 13. sz. postahivatal, I. Pauler­u. 3. 161-403 351-104 15. sz. postahivatal, XII. Költő-u. 8. 166-013 16. sz. postahivatal, II. Vadas­kerti-út 10. . 164-404 17. sz. postahivatal, II. Buda- keszi-út I. 164-070 364-304 18. sz. postahivatal, XII. Alkotás-u. 75. 268-630 19. sz. postahivatal, XI. Bartók Béla-út 112. 468-723 (lásd a következő oldalon.) . 362

Next

/
Oldalképek
Tartalom