Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - K

Művészeti Alkot: sok V K omlós Követeléseit Lego^afan pénzbeszedő szolgálatütJan szedheti be Komlós Antal főv. iskoláig., Vili. Gyulai Pál-u. 6. 142-590 Komlós Béla hentes és mészá­ros, XIII. Szent István-park26. 402-476 Komlós Dezső, VIII. Conti- u. I. 142-799 Komlós Emil dr. nőorvos- szülész, v. nőiklinikai asszisztens, VI. Eötvös-u. 2. 420-584 Komlós Ferenc, XX. Soroksár, Baross-u. 20. 144-361 Komlós Ferenc dr. üveges­mester, üvegezési váll., V. Szent István-krt. 21. 113-640 Komlós férfidivatárukülön- legességek, XIII. Kresz Géza u. 27. 202-514 Kömlós Frigyes, V. Moszkva- u. 25. 311-865 Komlós Géza, XIII. Pannonia- u. 22. I 12-1II Komlós Géza, pongyola­specialista, női ruhavarroda, V. Egyetem-u. 3. 386-736 Komlós György, I. Lógodi- u. 78/b. 351-623 Komlós Gyula, XI. Plósz Lajos-u. II. 256-318 Komlós Gyula villanyszerelő és rádiómester, VI. Lenin- krt 73. 125-280 Lakása, VII. Rákóczi-út 80. 0421-042 Komlós Gyuláné, XIII. Kresz Géza-u. 38. 401-615 Komlós Herbert gépkocsi- vezető, VII. Damjanich-u. 58 225-177 Komlós Imre villanyszerelő, elektro- és világítástechnikai szakértő, VI. Gróf Zichy Jenő-u. 27. 121-410 Komlós István, V. Személynök u. 21/23. 129-242 Komlós Jenőné leányka- és bakii sruhaszabómester, VII Rákóczi-út 8/b. 420-693 Komlós József, XIII. Fürst Sándor-u. 10. 129-120 Komlós Kerámia, VII. Hársfa u. 39. 222-756 Komlós László, Vili. Bezerédi-u. 3. 336-696 Komlós Miklós, VII. Péterfy Sándor-u. 29. 221-761 Komlós Miksa, VII. Nyár-u. 7. 220-316 Komlós Ottó dr., XI. Kende- u. II. 259-480 Kopnlós Pál lakása, XII. Nógrádi-u. 2/b. 366-325 Komlós Sándor, Dél-Budai Téglagyárak váll. ig., X. Jászberényi-út 41007. hrsz. 149-131 Komlós Sándor üzemvezető, XIII. Szent István-park 19. 204-353 Komlós Sándorné, VII. Barát- u. 3. 421-468 Komlós Testvérek, Victoria aut. gyorskopírgépek, a kö­pi rgépekhez szü kséges tekercs­másoló papírok feldolgozó üzeme, speciális javítóműhely, XIII. Kresz Géza-u. 36. 203-660 Komlós Vilmos színművész, VI. Vörösmarty-u. 44/a. 124- 680 Komlós Zoltánné, XIII. Kresz Géza-u. 8. 115-159 Komlós Zsigmondné, Vili. Vas-u. 15/b. 335-008 Komlosán György kefekötő­mester, VI. Szófia-u. 24. 428-016 Komlósi Béla dr. v. egyet, ta­nársegéd, bőrgyógyász-uroló­gus, VI. Sztálin-út 53. @424-399 Komlósi ciánozó és takarítási vállalat, V. Akadémia-u. 7. 123-919 Komlósi Dezsőné özv. dohány- kisárus, IX. Ferenc-krt 44. 385-130 Komlósi Endre, VII. Somogyi Béla-út 21. @422-474 Komlósi Gyula dr. ügyvéd, VI. Sztálin-út 53. 0424-399 Komlósi Jenő, VI. Laudon- u. I. 226-345 Komlósi Károly ált. isk. ig., XIII. Kissjózsef-u. 53. 201-692 Komlósi Károly dr. ügyvéd, V. Szent István-krt 5. 125- 973 Komlósi Pál elektrotechnikai gépműhely, VI. Király-u. 20. 427-196 Komlóssy László oki. mérnök, XIV. Thököly-út 79. 297-792 Komlóssy Teréz színművésznő, • XIII. Csáky-u. 12. 114-579 Kommer Endre ifj., XIV. Angol-u. 23. 297-134 Komnenov Pál, VII. Somogyi Béla-út 5. 427-480 Komondy Zoltán dr. műegyet. nyilv. r. tanár, V. Március 15-e- tér 7. 182-018 Komor Ilona dr. tanár, Vili. Luther-u. l/a.. 342-258 Komor Imre, VI. Lázár-u. 16, 112-519 Komor Istvánná, VI. Aradi- u. 52/b. 314-478 Komor Józsefné özv., V. Múzeum-krt 27. 186-329 Komor Károly dr. belgyógyász­szakorvos, XIII. Csanády-u. 5. 203-262 Komor László oki. gépész- mérnök, V. Személynök-u. 27. 110-166 Komor Ödön, XIII. Szent István-krt 10. 127-106 Komor Sándorné szűcs, V. Kecskeméti-u. 15. 181-112 Komor Szilárd dr. fogorvos, XIII. Szent István-krt 10. 323-795 Komor ViJmos, a m. áll. Opera­ház karmestere VI. Lázár­и. 16. 312-419 Komorné Lakos Júlia női szabó, II. Vérhalom-u. 18/a. 154-711 Komora Elemér dr. orvos, III.'-Lajos-u. 139. 362-204 Komorner Arthur tervező építész, V. Személynök-u. 3. 113-468 Kompasz Lajos dr., XI. Bocskay-út 9. 456-141 Kompolthy Ödön bánya­mérnök, V. Alkotmány-u. 16. 128-980 Komtext Textilkereskedelmi к. f.t., VII. Király-u. l/b. 423-376 Koncser Ferencné özv. ven­déglős, V. Szerb-u. 9. 382-207 Koncz Árpád dr. ügyvéd, VI. Podmaniczky-u. 7. 0122-115 Koncz Ferenc, II. Lövőház- u. 32. 161-735 Koncz Géza államosított mű­szerüzem, III. Lajos-u. 141. 162-824 Koncz Géza műszerész, III. Lajos-u. 141. 162-496 Koncz István oki. gépészmér­nök, XIV. Újvidék-u. 32.222/ 19. hrsz. 496-385 Koncz István vegyészmérnök, XI. Biblia-u. 10. 458-791 Koncz István különleges gépeket gyártó üzeme. Iroda és üzem, XIV. Egressy- út 20/c. 496-972 Koncz Lajos dr. ügyvéd lakása, IX. Bakáts-u. 1/3. 382-286 Koncz László dr. rend. int. főorvos, szülész-nőorvos, XI. Váli-u. 8. 456-270 Koncz Sándor cégv., V. Fáik Miksa-u. 24/26. 112-371 Kondé Gyula MÁVAG műsz. főtiszt., X. Liget-u. 18/b. 348-792 Kondor Aladárné özv., VI. Rippl Rónai-u. 28. 315-829 Kondor Béla gyógyszerész, min. titkár, XIII. Gyöngyház- u. 8. 202-513 Kondor Géza, XIII. Pozsonyi- út 4. 111-782 Kondor Ibolya színésznő, XIII. Jászai Mari-tér 4/b. 310-855 Kondor István, II. Vérhalom- u. 39/b. 468-649 Kondor István, XIV. Ilosvai- tér 18. 0496-798 Kondor István fakeresk., Xlll. Szent István -krt 10. 110-190 Kondor János* mű- és ülőbútor­asztalosmester, XX. Pestszent- erzsébet, Mikszáth-u. 79. 344-531 Kondor József r.-t. ig., VI. Dózsa György-út 96. I i 1-240 Kondor László korcsmáros, Vili. Gróf Teleki László-tér 3. @139-475 Kondor Lipót, a Zeneművészeti Főiskola tanára, VII. Huszár­ai. 8. 220-239 Kondor Pál fogtechnikus, V. Calvin-tér 2. 180-520 Kondor Rezső redőnygyártó üzeme, XIV. Ilosvai-tér 18. @496-798 Kondor Sándor,Vll.Wesselényi- u. 2. 423-682 Kondor Sándor hites könyv- vizsgáló, XIII. Katona József- u. 28. 1 114-586 Kondorosi Ádám dr., XI. Kelenhegyi-út 33. 468-165 Kondorosi István kályhásmes­ter, V. Szerb-u. 8 @184-559 Kondorossy Emil fogászati laboratóriuma, VI. Lenin- krt 62. 224-560 Kondorossy Kálmán fogászati laboratórium, XIII. Raoul Wallenberg-u. 2. 112-912 Kondrád András István magántisztv., II. Zárda-u. 12. 456-648 Kondráth Kálmán, XVI. Rákosszentmihály, Serédi Jusztinián-u. 14. 290-767 Konduktorov Leó dr. tisztv., V. Honvéd-u. 40. 127-540 Konecsny Gyula, Vili. Kabók Lajos-u. 10. 341-206 Konfekció Ipari és Kereske­delmi r.-t., államosított, VII. Somogyi Béla-út 3/c. 227-066 227-068 227-050 227-095 Konfekdós Dolgozók Kis­ipari Ter.melő Szövetke­zete, mint az OKISZ tagja, VI: Bajcsy Zsilinszky-út 15/e. 121-286 Konfekciósok Kisipari ter­melő Szövetkezete, mint az OKISZ tagja, IX. Ráday- u. 32. 188-093 Konkoly Béla dr., XIII. Szent István-krt 2. @114-793 Konkoly Elemér dr. ügyvéd, V. Somogyi Béla-út 18. 386-136 Konkoly Gitta, XIII. Szent István-krt 2. 0114-793 Konkoly Iván ref. lelkész, XX. Pesterzsébet, Kende Kanuth- u. 67. 144-512 Konkoly Thege Pál hites könyvvizsgáló, állandó miniszteri szakértő, XII. Zsámbéki-u. II. 355-641 Konkoly Viktor dr., VI. Sztálin-út 96. 183-074 Konok Ferenc, XIII. Kiss József-u. 17. 115-758 Konoróth Jenő textilnyers- anyagkeresk., VI. Szondy- u. 22. 327-041 Konrád Árpádné dr.-né, VI. Rózsa Ferenc-u. 62. 315-433 Konrád Béla, VI. Aradi-u. 63. 327-059 Konrád Ede, VI. Vörösmarty- u. 38. 329-684 240

Next

/
Oldalképek
Tartalom