Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - F

Állami Hirdető Vállalat Tervszerkesztési osztály, V«9 Apponyi - tér 1. 187-004 Fischer Fiala Géza, XI. Bocskay-út 44. 259-147 Fialovszky László dr. rendelőintézeti főorvos, Vili. Kőris-u. 30. 141-908 Fiát Miklós lakása, VII. Damjanich-u. 28/a. 226-749 Fiat vezérképviselet, Dankó László k.f.t., V. Vörösmarty- tér 3. 0188-533 Fiatalkorúak budapesti tör­vényszéke, II. Fő-u. 70/78. Elnökség ®160-687 Bírák, fogalmazók és segéd- hivatal ®160-679 Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága, V. Markó-u. 25. ®123-077 Fibinger Veronika, V. Királyi Pál-u. 10. 384-335 Fichmann Zsigmond, V. Sas- u.7. 186-655 Ficsor Béláné özv. dohány- kisárus, XIII. Szabolcs-u. l/a. 202-658 Ficz Erzsébet ékszerüzlet, V. Szent István-krt 19. 310-039 Ficzkó Győző, XIII. Pannonia- u. 34. 201-830 Fider István kelme- és harisnya­festő vegytisztító, XIII. Reitter Ferenc-u. 94/b. 201-557 Fiedler Ferenc kesztyűsmester, lásd Barkódy Fiedler Ferenc. Fiers János, XVI. Mátyásföld, László-u. 8. 290-978 Figaro női fodrászat, Kovács .László, Hunfalvi Lajos, VI. Lenln-krt65. 424-053 Figlár László dohánykisárus, III. Timár-u. 32. 162-974 Figyel messy Éva, I. Lógod i- u. 25. 361-763 Figyelő Ujságszelvény-válla- lat, túl. özv. Jünker Gyuláné, XIV. Nürnberg-u. 42.296-534 Fila Károly, IX. Ráday-u. 49. 386-038 Filarszky Zoltán oki. gépész- mérnök, XI. Bartók Béla-út 39. 456-192 File Sándor, XV. Rákospalota, Arany János-u. 128. 292-574 Fllep Kálmánné divat-rövid áru keresk., XII. Királyhágó­tér 10. 351-638 Filep Lajos mérnök, II. Malinovszki-fasor I. 355-675 Filippi Kávézó Étkező, XIII. Pozsonyi-út 53/55. 203-200 Filkoházi János bőrkeresk., Vili. Népszinház-u. 46. 340-471 Filkorn Ede egészségügyi be­rendezési váll., vízvezeték-, központi fűtés- és bádogos­munkák, II. Széli Kálmán- téV 7. 268-561 Filkorn Szilveszter oki. kő­művesmester, kazánbefalazás, gyárkéményépltés, III. Zápor- u. 12. 162-567 Fill Ferenc, XI. Bertalan Lajos- u. 22. 257-593 Filla Béla, V. Belgrád-rkp. 22. 386-110 Fillencz Péter, V. Akadémia- u.7. 313-263 Fillér Ferenc dr., II. Lövőház- u. 10. 268-721 Fiiló-, lásd Filó. Filmalkalmazottak országos szabad szakszervezete, lásd Magyar filmalkalmazottak országos szabad szakszerve­zete. Filmatyp System Turchányi, XIV. Szentes-u. 60. 497-176 Filmgyártó váll., lásd Magyar Filmgyártó váll. Filmnyomda, államosított váll., VI. Lenin-krt 61. 224-419 Fiiló József oki. gépészmérnök, XX. Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos-u. 125. 144-315 Filó Imre fűszer- és csemege- keresk., VII. Dembinski-u. 7. 425-224 Filó István, tápszerüzem, XX. Pestszenterzsébet, Madách- u. 32/a. 344-533 Filó János dr. ügyvéd, V. Fáik Miksa-u. 15. 315-745 Filozófiai Intézet. Igazgatók: Fogarasi Béla, Lukács György és Szalai Sándor egyet. ny. r. tanárok, Vili. Múzeum-krt 6/8. ®139-121 0135-691 Filszeker Zsigmond szűcs­mester, V. Prohászka Ottokár- u. 4/6. ®186-475 Finacsek József szabómester, IX. Ferenc-krt 44. 189-151 Fináczy Béláné dr.-né özv., csiszolópapírok és vásznak, XI. Somlói-út 56. 259-086 Fináczy Ernő dr. főorvos, XI. Somlói-út 56. 256-233 Finály Árpád dr. ügyvéd és Finály Tamás rádió, és vili. cik­kek keresk., III. Lajos-u. 87. 162-566 Finály Ernőné özv., XII. Isten- hegyi-út 2. 154-303 Finály Gyuláné, «Erzsébet pen- sió», VII. Lenin-krt 54. 227-997 Finály István dr. vegyészmér­nök, kísérletügyi főig., II. Pasaréti-út 3. 355-823 Finály Istvánné dr.-né özv., II. Pesthidegkút, Ady-liget, Szent István-út 27. 367-973 Finály Lajos oki. mérnök, XII. Csörsz-u. 10. 457-498 Finály Mária, XII. Német- völgyi-út I. 350-389 Findler Ottó dr. orvos, VI. Vörösmarty-u. 57. 129-712 Finger Gyula, VI. Hajós-u. 41. 110-141 Finiász Sándor dr. orvos, XIV. Thököly-út 85. 497-492 Fink Margit (Ledényiné) francia, angol női szabó, VI. Sztilin-út 83. 228-147 Fink Vilmosné sz. Szabó Erzsébet, V. Vadász-u. 15. 114-333 Finkei Sándor tengerész­kapitány, XI. Vincellér-u. 46. 458-666 Finn Követség, XII. Székács­ig 29. 351-355 Finna Béla dr. üzemkönyvelő, I. Fő-u. 8. 160-752 Finna Géza ifj. tervező tech­nikus, IV. Újpest, Táncsics Mihály-u. 24. 493-047 Finom Bőrök Gyára váll., IV. Újpest, Dr. Gárdijenő-u. 1/13. 492-165 492-534 Finom Konfekció Kisipari Termelő Szövetkezet. Női ruha, blúz és pongyola előállí­tás, V. Deák Ferenc-tér 3. 389-078 Finom Posztógyár, lásd Gyapjúmosó és Finom Posztó­gyár. Finomacélárugyár váll., X. Füzér-u. 46. 148-265 148-875 Telepek: I. sz. IX. Mester-u. 63. 137-449 III. sz. IX. Mátyás-u. 8. 188-575 IV. sz. Vili. Rákóczi-út 61. 137-627 Angyal-utcai, IX. Angyal-u. 15. 343-657 Finomkeramiaipari Központ, V. Zoltán-u. 16. 0*124-270 Finommechanikai és Fotó­cikkeket értékesítő váll., lásd OFOTÉRT. Finommechanikai és Optika Tudományos Egyesület, lásd Híradástechnikai, Finom­technikai és Optikai Tudomá- mányos Egyesület. Finommechanikai gyártmá­nyokat árusító váll. Köz­pontja, IX. Közraktár-u. 20/a. ®* 180-873 Finommechanikai Ipari Köz­pont, V. Váci-u. 18. 180-621 Finommechanikai Külkeres­kedelmi váll., lásd Elektro- impex Villamossági és Finom- mechanikai Külkereskedelmi Vállalat. Finommechanikai Művek r.-t., lásd Magyar Finommecha­nikai r.-t. Finommechanikai Nagy­kereskedelmi váll. Optikai és Fotó raktára, V. Tükör-u. 4. *311-350 Óra osztálya, VII.Wesselényi­ül 4. 227-286 Áruforgalmi főosztály, IX. Közraktár-u. 20/a. 188-426 Finompamutfonó, XIII. Klapka-u. II. 0*202-210 Finszter Ferenc, illatszertár, XXII. Budafok, Dózsa György- tér 18. 469-602 Finta Józsefné fuvaros vállal­kozó, II. Retek-u. 5. 150-952 Finta Károly, I. Aiadár-u. 18. 456-374 Firon András, VII. Lenin-krt 29. 423-821 Fisch Fülöpné, nyomda, Vili. Baross-u. 66. 135-826 Fisch Henrik dr., Vili. Nép­színháza. 49. 342-014 Fisch Jenő, IX. Mester-u. 22. 342-433 Fisch Józsefné házkeze lő-tiszt- viselő, VI. Aradi-u. 60.123-190 Fisch Zoltán és Fisch József baromfi-, vad- és élelmiszer- keresk., IX. Tolbuchin-krt 7. 185-463 Fischbein Dezsőné használt- ruhakeresk., VII. Király-u. 33. 226-072 Fischer Aladár dr. egyet. rk. tanár, VII. Barát-u. 4. 222-476 Fischer Alajos építészmérnök, I. Mészáros-u. 12. 160-772 Fischer Alfréd dr. ügyvéd, XIII. Katona József-u. 28. 329-082 Fischer Andor, XIII. Fürst Sándor-u. 22. 129-226 Fischer Antal drágakőcsiszoló, Vili. Rákóczi-út 27/a. 0136-952 Fischer Antal órásmester és ékszerész, I. Corvin-tér 5. 355-802 Fischer Antal dr. egyet. m. ta­nár, belgyógyász, XI. Bartók Béla-út 32. 458-206 Fischer Ármin banktisztv., VI., Lenin-krt 112. 327-096 Fischer Arnold dr. orvos, XIII. Kartács-u. 27. 200-576 Fischer Arnoldné özv., VII. Damjanich-u. 3l/a. 425-490 Fischer Árpád bankig., VI. Sztál in-út 52. ®329-39l Fischer Árpád fuvarozási váll., XIII. Angyalföldi-út 24/b. 202-556 Fischer Árpád dr. ügyvéd, VII. Lenin-krt 40/42. 222-445 Fischer Árpádné, VI. Jókai- tér 6. ®l 14-140 Fischer Artur könyvelő, VII. Rózsa Ferenc-u. 29. 428-657 Fischer Artur dr. orvos, fog­orvos, VII. Damjanich-u.‘33. ®220-247 Fischer Artur dr. ügyvéd, tör­vényszéki hites tolmács, nem­zetközi fordító irodája, V. Alkotmány-u. 21. ®l2l-326 Fischer Arturné dr.-né, másoló és sokszorosító szakirodája, V. Alkotmány-u. 21. 0121-326 Fischer Barna dr. postatitkár, XI. Kruspér-u. 5. 468-257 Fischer Béla aranyművesmes­ter, VII. Wesselényi-u. 13. 420-964 Fischer Béla bádogosmester, VI. Bajnok-u. 5. 115-902 Fischer Béla keresk., XIII. Katona József-u. 35. 328-725 Fischer Béla, lakás, XIII. Csáky- u. 14. MI-H76 Hirdetéseihez szakszerű tanácsot ad az ÁLLAMI HIRDETŐ VÁLLALAT Tervezési és Szervezési Főosztálya, Budapest, V., Apponyi-tér 1 181*293 SZERVISZ 22-02-02

Next

/
Oldalképek
Tartalom