Budapesti Távbeszélőnévsor 1950. december (Budapest)

A budapesti távbeszélő névsor betűrendje - Cs

Állami Hirdető Vállalat Ä7, 189-544,185-791# 180-271, 185-247 Csillag A/fcZ Ú 1 1 0 ti) 1 Ú DIIU Ú 7m ^^nemcn (1120-22 H LLH III 1 H n U H H Cseres Pál dr. fogorvos, rend. intézeti főorvos, XIII. Fürst Sándor-u. 3. 122-082 Cseresznyési László tisztv., V. Petőfi Sándor-u. 7. 384-434 Cserfalvi Géza dr. kórházi orvos, belgyógyász-szakorvos,! Vili. Rökk Szilárd-u. 41. 336-705 Cserfalvi Tibor m. tisztv., IX.! Lónyay-u. 58. 385-402, Csergő Erzsébet, XIII. Szent István-krt 4. 312-837 Csergő F. Bálint épület- és műlakatos, VII. Jósika-u. 25. 224-541 Csergőffy Sándor adóügyi taná­csos, XI. Edömér-u. 2. 459-065 Cserhalmi Gyula dr., XI. Hamzsabégi-út 32. 256-9951 Cserhalmi István műköipari vállalkozó, XIV. Hungária- krt 115. 496-237 Cserhalmi Miklós, XI. Bartók Béla-út 56. 468-692 Cserhalmi Pál dr. ügyvéd, VII. I Akácfa-u. 7. 221-837 Cserhalmi Vilmos, III. Lajos- u. 141. 162-545 Cserhát A. Frigyes, XII. Király- hágó-u. 2. 155-546 Cserhát Zoltán, II. Trombitás­ét 30. 350-544 Cserháti Emil autófuvarozó, XIV. Miskolci-u. 31/b. 296-689 Cseri és Adler szövet- és textilkeresk., VII. Baross- tér 23. 224-753 Cséri Jenőné, XII. Kálló esperes-u. I. 258-331 Cseri Rezső János építész, | XIV. Limanova-tér 17. 296-975 Csery Miklósné, VII. Madách Imre-út 8. 423-865 Cserkő Árpád tímármester, | IV. Újpest, Batthyány-u. 16.! 492-267 Csermely Ferenc «Prizma» finommechanikai és műanyag Üzeme, XIII. Thurzó-köz 10. 203-426 Csermely Gyula dr. orvos, XIX. Kispest, Petőfi-tér 3. 146-326 Cserna István dr., egyet. m. tanár, kórházi főorvos, V. j Zrínyi-u. 14. 120-196 Cserna O. Kálmánná özv., XIV. Amerikai-út 63. 296-756 Csernai Dániel, VI. Podmaniczky-u. 6. 114-712 Csernay Rezső, VII. Damjanich-u. 26,/b. 420-801 Csernák Jenő koszorús cím­festőmester, Vili. Rökk Szilárd-u. 27. 138-8 1 5 Csernák Lajos dr. szemész­szakorvos, XII. Városmajor- u. 76. 150-349 Csernáth János textilkeresk., VI. Lenin-krt 122. 0128-611 Csernátony Árpád dr. ügyvéd, IX. Lónyay-u. 23. 180-553 Cserneczky Gyuláné, XI. Zsoltár-u. 3. 268-176 Cserneczky József, a malom­ipari főosztály vezetője, IX. Szvetenay-u. 29. 138-349 Csernus Irma dr., férj. dr. Kiss Dezsőné, fogászszakorvos, XIII. Sállai lmre-u. 28. 0200-660 Cserny Győző orvostanhall­gató, fogász, V. József Attila­ti. 16. 186-108 Cserny Sándorné, VI. Eötvös- u. 28. 31 1-452 Csernyák Judit dohánykisárus, I. Atcila-u. 89. 160-918 Csernyák Thyre dr. vegyész, műfordító, XIII. Pannonia- u. 34. 201-610 Csernyánszky Géza vegyész, IX. Ráday-u. 18. 386-684 Csernyei Lóránt töltőtoll­üzeme, IX. Ráday-u. 34. 184-083 Cserő F. Béla (Elektrokémia), XIII. Csanády-u. 22. 0202-008 Lakása, XIII. Légrády Károly- u. 31. 204-291 Cserpataki Emil építési váll., Vili. Bezerédi-u. 10.0135-180 Csertői József r.-t. ig., X. Juhász-u. 37. 136-630 Cservenka Andor dr. főv. fő­mérnök, XII. Németvölgyi­ét 69/b. 256-672 Cservenka János főkönyvelő, XI. Fehérvári-ét 6. 258-005 Cservenka József szabómester, VI. Nagymező-u. 29. 315-254 Cservenka Károly ifj. asztalos- mester, II. Kunfi Zsigmond­u. 14. 150-969 Cservenka Oszkár, VII. Dohány-u. 73/75. 420-682 Cservény Antal dr., az I. sz. női klinika orvosa, V. Mérleg- u. II. 182-395 Cservény István ny. közigaz- tási bíró, XI. Bocskay-út 23/25. 456-21I Cservény Tivadarné ernyő-, bőr-, díszmű-üzlet, XIII. Pozsonyi-ét 7. 115-985 Cserzy István dr., V. Belgrád- rkp. 22. 186-105 Cserzy Mihály dr., II. Mártírok útja 5/a. 468-412 Csete Ferenc oki. elektromér­nök tervező,rádió- és vi lágítás- technikus, XI. Szabolcska Míhály-u. 6. 0256-356 Lakása, XI. Bartók Béla-út 37. 456-397 Csete József irodagép műsze­rész, lakása, XIII. Kissjózsef- u. 38/b. 202-722 Csete Károlyné női divatszalon, j XI. Szabolcska Mihály-u. 5. 0256-356 Csethe Ildikó, V. Nádor-u. 19. 0114-179 Csetényi Erzsi író, I. Szent' János-tér 2. 0361-737 Csetényi József, XI. Mányoki- út 20. 256-161 Csetneki László és Csetneki Sándor szabómesterek, XIV. Szugló-u. 49/51. 496-254 Csetreki Sándor szerszám-, szerszámgépkészítő és játék­áru üzeme, X. Óhegy 41.202/3. hrsz. 149-093 Csettintő vendéglő, a Buda­pesti Vendéglátóipari Vállalat üzeme, VI. Hajós-u. 31. 126-306! Cseuz Gyula vaskeresk., XIII. j Róbert Károly-krt 80. 203-199; Csiba József szobafestőmester, j Vili. Népszinház-u. i8. 143-7431 Csiby Ernő lakása, II. Fillér-j u. II. 150-518 Csics Miklós építészmérnök, hallgató, Vili. Vas-u. 5. 142-567 Csics Vincéné textilkeresk. j VI. Lenin-krt 57. 420-333 Csicsel János szabómester, VII. I Rákóczi-út 6. 422-260 Csicskár Jánosné házfelügyelő, VII. Damjanich-u. 46. 225-163 Csicsmány Károly késesmes­ter, Vili. Farkas István-u. 24. 138-877 Csigás Ede dr. kárpitoskellék és bútorszövet keresk., Vili. Rákóczi-út 51. 341-243 Csigás F. Zoltánné dr.-né, IV. Újpest, Virág-u. 33/a. 292-566 Csigás Ferenc Zoltán dr. bútorkeresk., Vili. Rákóczi- út 51. 141-343; Lakása, Vili. Krudy-u. 12. í 343-29 0 Csige Tibor rádiótechnikai és villamossági váll., XII. Hertelendy-u. 8. 151-124 Csiha Győző, oki. gépészmér­nök, V. Árpád-u. II. 112-182 Csihák Károly, vízvezeték, köz­ponti fűtés, gáz és épületbádo­gos-mester, XII. Krisztiná­ké 73. 355-415 Csihalik László női szabó, VI. Podmaniczky-u. 41. 314-635 Csihi János festékkeresk., HL Csillaghegy, Ady Endre-u. 60. 363-523 EH , fllLflíni A RUHÁI VÁSÁROLJON LLLNŰJNJ ÍGY Hf l Y F m Csík Lászlóné kozmetikai inté­zete, IV. Újpest, Árpád-út 67. 492-27 I Csikány József szabó, V. Wekerle Sándor-u. 4. 180-362 Csikász László, XIII. Kissjózsef- u. 10. II1-967 Csikasz Mihály, Vili. Baross- u. 89. 143-333 Csíki, lásd Csíky. Csikós István dr., IX. Ráday- u. 37. 188-147 Csikosné Szűcs Erzsébet, női ruhakonfekció, VII. Somogyi Béla-út I. 226-441 Csikszenthy Rezső dr. min. tan., VII. Damjanich-u. 40. 425-664 Csikvári Antal könyvkiadó,Vili. Baross-u. 44. 0136-597 Csikvári Ernő sportfelügyelő, II. Bem József-u. 12. 151-903 Csikvári László állatorvos, XI. Fadrusz-u. 6. 457-455 Csíki Jenő lakása, XII. Fohász­lépcső 19. 269-402 Csíki Márta dr. -oki. köz­gazda, XI. Bánk bán-u. II. 468-298 Csiky Ernő, XII. Kapitány-u. 4. 155-91I Csiky György, az Országos Hitelvédő Egyletig., V. Markó- u. l/b. 0129-035 Csiky Imre vállalati ig., XIII. Kresz Géza-u. 27. 201-869 Csiky Mihály szövetkezeti munkavállaló, XI. Bertalan Lajos-u. 22. 268-796 Csiky Pál dr. orvos, XIII. Kárpát-u. 3. 201-524 Csiky Tivadar dr. belgyógyász, szakorvos, XI. Szabolcska Mihály-u. 5. 258-488 Csillag Albert keresk. utazó, VI. Eötvös-u. 39. 313-411 Csillag Állami Áruház, VII. Rákóczi-út 20. 0420-374 0420-393 Csillag Béla, XII. Karthauzi- u. 4/a. 366-283 Csillag Béla oki. gépészmérnök, XIII. Légrády Károly-u. 15. 201-943 Csillag cipőbolt (állami), XVIII. Pestszentlőrinc, Üllői-út 127. 346-229 Csillag Dezső, betegápolási gumiáruk, kötszerek, sérv­kötők, haskötők, VI. Eötvös- u. 42. 314-473 Csillag Dezső műszaki keresk., iroda-raktár, XIV. Amerikai- út 78. 497-137 Csillag Dezsőné dr.-né özv., XIII. Pozsonyi-út 25. I I 1-398 Csillag Ede üzletvezető. VI. Szondy-u. 33. 311-825 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom