Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - F

Fehér fc8i8nie9»»en vékony levélpapírt és borítékot! FAI (Fleischmann) SAndor autókeresk., n. Fő-u. 63/66. 450-875 FAy Adorján dr. orvos, rend. int. főorvos, v. egyet, klinikai tanár­segéd, bőrgyógyász, nrológDS, VT Nagymező-u. 27. 120-518 FAy András gimnázium, IX. kerületi, IX. Mester-u. 60. 0185-891 FAy Dezső, II. Jurányi-n. 6. 850-002 FAy Imre terménykeresk., V. Báthory-u. 9. 128-098 FAy KAlmán dr. tisztiorvos, TX Bakáts-n. 8. 188-421 FAy Károly» XIV. Vorosilov-ftt 17. 290-704 FAy Róbert oki. mérnök, XII. Beck ö. Fülöp-n. 3. 0450-745 Fazakas Lajos hat. eng. villany­szerelőmester, X. Körösi Csorna­it 14. 148-924 Fazekas A.» a Dekor cégtábla és reklámfestő váll. tnl., VI. Podma- niczky-a. 49. 0110-520 Fazekas Anna, V. Pannonia-u. 21. ' 318-031 Fazekas BélAné, VI. Andrássy- it 18. 312-874 Fazekas Dezső dr. ügyvéd, VL Bajcsy Zailinszky-át 81. 125-440 Fazekas Endre dr. ny. törvszéki tanácselnök, V. Szent István-krt 4. 127-827 Fazekas Ferenc fatelepe, XIII. Gömb-u. 23. 0203-030 Lakása, V. Kiss József-n. 28/a. 203-805 Fazekas Frlgyesné antik sty- lusú csillárok, bútoiok és egyéb lakberendezési tárgyak üzlete, VT. Andrássy-űt 25. 220-373 Lakása, V. Pannonia-u. 2ő. 404-539 Fazekas Géza Kas-Dor kötöttáru gyár beltagja, VII. Erzsébet-krt 34. 222-101 Fazekas Géza dr. ügyvéd. VI. Felsőerdősor 12. 424-512 Fazekas György szerkesztő, I. Attila-krt 14/16. 100-739 Fazekas Gyula cipészmester,VII. Hernád-u. 6. 425-128 Fazekas Imre, a Malomszövet­ség ügyv. alelnöke, n. Kapás-u.50. 250-830 Fazekas Imre dr. v. egyet, tanársegéd, belgyógyász, vm. Baross-u. 86. 137-471 Fazekas István, a Ganz Villa­mossági Gyár n. v. vezérig., Kis­pest, Derkovics Gyula-u. 11. 340-990 Fazekas István dr. ügyvéd, V. Gróf Teleki Pál-u. 3. 380-003 Fazekas J. György dr., II. Bem József-u. 8. 350-814 Fazekas János, XI. Nagyboldog- asszony-út 69. 250-103 Fazekas József oki gépészmér­nök, áliamvasdti ig. állandó bíró­sági szakértő, n. Garas-u. 4. 450-934 Fazekas (Fischer) József, vizsgázott fogász, n. Mártírok- úíja 6/b. 0208-810 Fazekas József dr. v. klinikai tanársegéd, szemorvos, VE. József­krt 35. 0343-770 Fazekas József István vegyész, n. Vitéz-n. 16/b. 257-135 Fazekas Károly, könyv-, papír-, írószer- és bazárárukereskedö, in. Zápor-u. 10/b. 802-830 Fazekas László, VI. Bajza-n. 47. 123-258 Fazekas László, XIII. Dráva-u. 6. 201-470 Fazekas László építőmester, XII. Gébics-n. 6/b. 450-457 Fazekas László rádiótechnikus, VI. Benczur-u. 5. 0428-440 Fazekas László dr. tisztiorvos, X. Kendofi-u. 1. 343-901 Fazekas Márton, újságíró, VI. Teréz-krt 43/a. 129-775 Fazekas Mihály gimnázium, állami, VGL kerületi, VE. Bstoss­u. 62. 0137-137 Fazekas Mlklósné özv., dohánykisárus, X. Gergely-u. 29. 148-307 Fazekas Pál dr. OTI ügyész, VI. Király-u. 60. 221-938 Fazekas Rózsi, XI. Bercsényi- u. 32/a. 450-011 Fazekas Sándor «Kas Dór» köt- szővöttáru üzeme, XIII. Gömb-n. 22. 200-507 Fazekas SAndorné (Szilágyi Imréné), VI. Andrássv-út 84. 0312-449 Fazekas Tibor, a Magyar Textil­ipar r.-t. ig., IX. Lónyay-u. 41. 184-255 Fazekasok és Cserépkályha- készítők, Kútcslnálók Ar­tézi es Mttkútfúrók Ipar- testölete, lásd Budapesti Tető­fedők, Fazekasok és Cserépkályha- készítők, Kátesinálók Artézi- és Mükátfdrók Ipartestülete. Fazokas és Társa, gyümölcs nagykeresk., IX. Hentes-u. 9. 139-383 Färber Alfréd, VI. Teréz-krt 81. 112-505 Färber József, n. Nyúl-n. 6. 408-229 Färber Károly szerszám- és mű­szaki keresk., VE. Rákóczi-út 63. 137-498 Färber Károlyné fehérnemű- készítő és Färber Károly, VE. Aggteleki-u. 11. 142-552 Färber Manó űri szabó, IV. Kossuth Lajos-n. 11. 0384-128 Lakása, Üllöi-út 11/13. 184-258 Färber Manóné füzőkellék ke- resk., IV. Kossuth Lajos-u. 11. 0384-128 Färber Oszkárné özv., «Mi tea» gyógynövónykeresk., VII. Dam- janiob-u. 36. 0428-031 Färber Testvérek Slderost- hen-Lubrose Vegyipari és Műszaki Kereskedelmi Társaság, VI. Vörösmar'y-u. 52. 0127-430 0120-514 Färber Zelma dr. férj Szőgyén Béláné orvos, n. Kitalbel Pál-u. 5. 257-112 Fébé Evangélikus Dlakonlsz- sza Intézet, Lelkészi Hivatala és anyaháza, Pesthidegkút, Báthory László-n. 8. 0107-904 Lelkész lakása: Zulauf Henrik vezető lelkész, XII. Heinrich István-út 4. 0304-897 Diakonissza főnöknő: dr. Farkas Mária, XII. Vörös hadsoreg- útja 123/a. 0104-044 Beteg testvérek otthona, XII. Kuroc- lesi-út 16/b. 104-091 Fénysugár-üdülője, XII. Modori­u. 6. 0104-539 Könyv- ég papfrkeresk. nyomdája. VH. Damjanich-u. 28. 428-124 Leányotthona, VE. Krudy-u. 4. 835-129 Fechter Árpád liszt, őrlemény és terményáru nagykeresk., VII. Akácfa-u. 7. 221-144 Fedéllemezgyárak Orszá­gos Szövetkezete, lásd, Magyar Fedéllemezgyárak Or­szágos Szövetkezete Féder Béla lakberendező, kár- pitösmester, IV. Somogyi Béla-ütl6. 184-454 Fedettuszoda, lásd Nemzeti Sportuszoda. FEDOSZ Fehérneműipari Oolgozók Kisipari Termelő Szövetkezete, mint az OKISZ tagja, V. Szent István-krt 13. 127-504 Fegyes Gyula, Budafok, Rákóczi­ét 38 209-700 Fegyveres Makk Ferenc, ny. MABI ig. lakása, VI. Szondy- u. 95. 113-504 Fehér A. Ferenc ruhakeresk., Vm. Népszínház-u. 31. 830-038 Fehér Alice kalapszalón. V Wekerle Sándor-n. 3. 384-202 Fehér Andorné dr.-né Kornis Kató, vi Sziv-u. 14. 228-191 Fehér Ármin, VI. Hunyadi-tér 8. 226-199 Fehér Arthur úri szabó, vi Király-u. 108. 228-756 Fehér Bálint szabómester, VI. Eötvös-u. 44. 112-128 Fehér Béla füszerkeresk.. XJV. Kerepesi-uc 136. 297-531 Fehér Béla ig., V. Pozsouyi-út 4. 127-989 Fehér Béla selyemkeresk. .»kása, V. Csáky-u. 12. 126-848 Fehér Dénes, gyári képv., V. Fürst Sándor-u. 38/b. 201-760 Fehér Dezső gyarmat- és vegyi­áru ügynökség, V. Kresz Góza­u. 42. 203-019 Fehér Elemér dr. fül-, gége-, OTr, fogorvos, speciálista, hang­versenyénekes, VI. Bulcsu-u. 23/a. 203-023 Fehér Erzsébet kozmetikus mes­ter, Vll. Akáofa-u. 7. 425-254 Fehér és Radványl kötszövött­árugyár, V. Mérleg-u. 2. 385-100 Fehér és Társa, fotó és röntgen cikkek raktára, IV. Kossuth Lajos­it. 13. 0185-690 Fehér Ferenc, V. Váci-út 32, 404-766 Fehér Ferenc elektromos finom­mechanikai készülékek gyára, Kis­pest, Vörös hadsereg-útja 64. 383-562 Fehér Ferenc úri szabó és divat- árukeresk., X. Körösi Csoma-út in. 148-930 Fehér Galamb gyógyszertár, XIII. Róbert Károly-krt 60. 200-746 Fehér Géza dr. ügyvéd, V Sallai Imie-n. 15/a. 127-868 Fehér György, VII. Péterfy 8áüdor-u. 16. 424-431 Fehér György dobozüzeme, IX. Calyin-tér 9. 0180-253 Fehér György r.-t. ig ,v Fáik Miksa u. 13. 0328-752 Fehér Györgyné dr.-né,Varga Agaes divattervező, Vm. Rökk 9zi­lárd-u. 6. 0142-338 Fehér Gynla, I. Bécsikapu-tér 8. 360-665 Fehér Gynla papírképviselet la­kása, V. Gergely Győző-u. 17. 401-758 Fehér Gynla töltőtolljavító, író­gép- és fotószaküzlet, IX. Ráday­n. 1. 0180-253 Fehér Hedvig könyvkőlcsönző. V. Sallai Imre-u. 5/c. 123-805 Fehér Ilona, XII. Fürj-u. 12. 456-005 Fehér Ilona dr. orvos, nőgyó­gyász, V. Szent istván-krt 23. 0128-188 Fehér Imre, I. Derék-u. 18. 258-317 Fehér Imre kelmefestő- és vegy­tisztító, XII. Malinovszki-fasor 17/21. 268-329 Fehér Imre dr., orvos. V. Vadász-U 32. 120-584 Fehér István bor-, sör- és pálinka mérése, V. Kiss József-u. 11/a. 310-202 Fehér István Diana divatház, Vll. Somogyi Béla-út 6. 420-827 Fehér István épületíakeresk., V. Akadémia-u. 7. 327-005 Telep, V. Garam-u. 18. 204-822 Fehér István Szentlélek gyógy­szertára, Budafok, Szent ístván-tér. 489-717 Fehér István szücsmester. Bel­városi szőrmeszalón, IV. Város­Láz-u. 14. - 184-393 Fehér István dr., V. Klotild­u. 14/b. 310-657 Fehér István dr. n. v. oszt. vezető, V. Szalay-n. 6/a. 313-819 Fehér Istvánné színházi súeónő, V. Tutaj-u. 1/d. 404-576 Fehér János és Ferenc textil­nyomó, vn. Király-u. 77. 427-243 Fehér*Jeoő, vm. Vas-u. 19. 342-403 Fehér Jolán, VI. BajesyZsilinszky- út 15/a. 325-737 Fehér József cégvezető, y. Csanády-u. 25. 2Ó2-584 Fehér Józsefné, VL Dessewffy- U. 3. 112-317 Fehér Kálmáané dr.-né. 11 Julia-u. 4. 3 60-845 Fehér Károly, XI. Kelenhegyi- út 29/31. 259-581 Fehér Károly női konfekció üzem, VII. Akácfa-u. 18. 226-389 Fehér Kereszt Gyermek- kórház, lásd, Állami Gyermek­kórház. Fehér kereszt gyógyszertár, tnl. Németh Arminnó, IV Töl­ti uehia-krt 14. 185-277 Fehér Katya vendéglő, tnl. Déri Jenő, XI. Bocskay-út 1 0259-303 Fehér Lajos dohánykisárus, H. Retek-u. 18. 151-828 Fehér Lajos sütőmester, VTI üob-n. 52. 421-454 Fehér Lajos dr. szemész főorvos, v. egyet, tanársegéd, VTI Erzsé­bet-krt 56. 222-052 Fehér László, V. Fáik Miksa-u. 6. 111-302 Fehér László. VI. Dózsa György­ül 94. 124-799 Fehér László, VL Gróf Zichy Jenő-u. 6. 329-362 Fehér László, vm. Gyulai Pál­it. 16. ■ 342-244 Fehér László, a »Csepel« n. v. főkönyvelő, főoszrt vezető ig. V. Ipoly-u. 19. 40*4-705 Fehér László gyógyszerész, «Szeut Kereszt» gyógyszertár hatósági kezelője, lü. Vőrösvári­út 60. 0162-037 Fehér László, Mirax vegyi- és kozmetikai laboratórium, Vll. Dob­u-27. 0225-811 Fehér László szállító és fuvaro­zási váll., (Pataki Gynla szállít­mányozó/ IX. Soroksári-út 36. 139-633 Fehér Lászlóné.Király-sörözője, VH. Király-u. 23. 423-909 Fehér M. Miklós, túl. Fehér M. Miklósnó nriszabú, IV. Váei-n. 48. 184-188 Fehér Marcel dr. fogorvos, vi. Teréz-krt 38. 311-054 Fehér Mlhályné özv. textil-ós divatárukeresk., Vm. Baross-u 115. 335-148 Fehér Miklós, V. Kresz Gézá­it 24. 200-429 Fehér Miklós, gyógyszerész, V. Klotíld-u. 17/b. 110-567 Különleges hirdetések: í“«".™,*, 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom