Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - F

fizesse meg eíőre a díját. Filkorn Ferencvárosi Torna Club, EX. Üllői- d . 189. @139-741 Evezős osztály, XIU. Latorea-u. 2. 202- 027 Ferencz, lásd Ferenc Ferenci Lajos, V. Pannonia- u. 36. 202-742 Ferenci Miklós, mechanikai gépüzem, VII, Nyár-u. 16. 422-312 Ferenci Oszkár, XIV. Columbus- u. ío/b. 297-188 Ferenci Pál, V. Sallai Imre- u. 23/b. 204-913 Ferenczl bőrönd és bördísz- mttáru klskeresk., túl. özv. Ferenezi Ferencné, VH. Király­u. 16. 422-401 Ferenczl Endre, n Júlia-u. 4. 457-212 Ferenczl Frigyes, Royal szikvíz- gyár, VHI. Mátyas-tér 8. 136-745 Lakása, HL Üiömi-u. 10. 256-549 Ferenczl Izsó dr. ny. állam­titkár. Xű.Csemegi-u.6. 360-316 Ferenczl Jolán, háziipar, nép­művészet, iparművészet, régiségek, IV. Haris-bazár 2. 189-721 Ferenczl Józsel málna- és gyü­mölcs feldolgozó üzeme, IX. Kop­pány-u. 6. 139-346 Ferenczl Lajos börkeresk., Újpest, Árpád-út 67. 492-399 Ferenczl Marcell, IV Piarista- u. 4. @184-123 Ferenczl Márton, V 8*ent István-park 18. 404-353 Ferenczl Mlbály festék-, illat­szer és háztartási cikkek keresk., Vm. Népszínház-u. 26. 139-290 Ferenczl Nándor böj- és cipész­kellék keresk., Újpest, Árpád-út 98. 292-290 Ferenczl Sándor, a MAVAD n. v. ig., V. Fürst Sándor-u. 47. 203- 306 Ferenczl Tibor, V. Sziget-n. 40. 110-348 Ferenczl Vilmos, V Légrády Károly-u. 32. 202-047 Ferenczy Emil dr. min. tan., XII. Antónia-lépcsö 4. 469-337 Ferenczy Ernöné özv., temet­kezési váll., Rákospalota, Dózsa György-u. 47. 292-322 Ferenczy János eipőkeresk., vin József-krt 48. 135-642 Ferenczy Kálmán dr., ügyvéd irodája, □. Csalogány-u. 4/b. 468-442 Ferenczy Károly dr. egyet. m. -tanár, fogorvos, IV. Kossnth Lajos-n. 1. 385-532 Ferenczy Károly Sándor kocsigyártó üzeme, új és használt kocsik vétele és eladása, VII. Dó­zsa György-út 46. 226-742 Ferenczy László, a m. áll. Operaház tagja, V. Aranv János­it. 15. _ 312-144 Ferenczy Miklós italház, vn. Thököly-út 2. 427-397 Ferenczy Noémi, IV. Deák Ferenc-tér 3. 184-5281 Ferenczy Sándor gazdálkodó, n. Battai-út 22/a. 0364-250 Ferenczy Szabolcs építőmester, V. Kiss József-n. 6. 127-062 Ferenczy Zoltán, VH. Vilma királynö-út 29. 425-228 Férfi- és Női Fehérnemű- készítő Kisipari termelő Szövetkezet, XIV. Külső Andrássy-út 7. 224-244 Férfidivatból! 1. IV. Calvin-tér 3. 182-269 2. VI. Andrássy-út 27. 421-385 3. IV. Váci-n. 8. 184-789 4. V. Dorottya-n. 13. 181-326 FérHrnhalparl n. v., Kispest, Vörös hadsereg-útja 80/82. 146-260 146-262 Könyvelés 146-587 Budapesti üzeme,V. Aranv János­u. 27. 310-523 Mfitex vállpúrnaüzem, TO. Dob­u. 16. 226-325 Férflrubakészítő Kisipari Termelő Szövetkezet, (FÉKISZ) VI. Bajosy Zsilinszky- út 39. 126-410 Férfiszövetek és szabókel­lékek boltja, V. József Attila- n. 20. 181-081 з. IV. Deák FeTeno-u. 17. 182-268 Feri Sándor dr. közjegyző, V. József Attila-n. 16. 181-037 Feri Sándor dr. ügyvéd, V. Markó-u. l/a. 121-454 Ferlánez László szerszám-, gép- müszaki keresk., XIV. Varsó-u- 8. 496-651 Ferihegyi Közforgalmi Repülőtér, lásd Repülőterek Ferkal János, XI. Bndafoki- út 32/e. 456-353 Ferkal Textil- és Dlvattlzlet, eógt. Ferkai Tibor, II. Mártirok- útja 39. 161-510 Ferkal Vilmos András mű­szaki keresk., n. Keleti Károly-u. 26. @350-671 Fermet műszaki és villamos­sági keresk., V. Sallai Imre­и. 14/16. 122-145 Fernbach Józsel dr. bel- és idegorvos, v. kórházi főorvos, XI. Fadxusz-u. 4. 258-164 Fer-nbach Zoltán műbútor-, iroda- és épületasztalos üzeme, V Gróf Teleki Pál-u. 6. 189-137 Ferrata vas, fém és általános műsz. keresk., XIII. Váci-út 146. 0202-596 Ferró János, szövet, textil és bélésáru nagvkeresk., VI. Andrássy­út 2. 121-837 Ferro Textil és Sajtolt Parafalemez Ipar r.-t., v. Váci-út 6. 311-715 Ferro Vas, Műszaki és Autó- felszerelésl r.-t., V. Vadász u. 2. @120-188 Ferrocyan vegyszer és lém- kereskedelml k.f.t., IX. Gát­и. 32. 139-593 Ferroglobus Vasfélgyárt­mány Értékesítő n. v., Xm. Dráva-u. 13/15. 201-567 203-551 202-817 203-244 204-477 Telepe, XIII. Róvósz-u. 8/10. 202-881 Ferroma vas- és fémőrlő, XIII. Csáky-u. 109. 203-711 Ferrometall műszaki és hő- technikai kereskedelmi к. t.Gy Szabadalmazott Express Heating kályhák, ügyv. lg. Kutasi Béla, V. Pozsonyi-út 64. ©203-642 Ferronova Kereskedelmi Vállalat, cégtm. Beifeld Mihály, gördülő csapágyak, VI. Jókai-u 28 122-889 Ferrum Vasöntöde, xm. Jász- u. 76. @203-130 Feróm vegyipari váll., Vécsei Endre, TO. Dob-u. 63. @222-416 Ferster Ernő vendéglős, szeszes­ital szaküzlete, EX. tfllői-út 113. @138-816 Fertőtlenítő és clánozó váll., férges molyos bútoroknak spe­ciális gázkamrák. Takács József. XIV. 8zönyi-út 13. 0297-631 Fertőtlenítő Intézet, lásd Budapest Főváros — F — betű alatt. Fertsek Leó dr. ügyvéd, rx Mester-u. 1. í 39-083 Ferum, lásd Ferrum. Femnlon Magyar Műszaki Külkereskedelmi n. v„ V. Mórleg-u. 3. 0*184-970 0*184-980 Vezérigazgató ©180-844 Vezérigazgató h. 0180-844 Titkárság *180-840 187-958 Sajtó- és Propagandacsoport 0184-970 Államközi és Tervosztály 180- 846 Export Főosztály: Főosztályvezető 189-527 183-303 Kerékpár-, motorkerékpár-, varró­géposztály 185-085 Vas- és fémtömegcikkek osztálya 188-268 187-954 Zár-, lakatosztály 180-847 181- 023 Szerszám-, aluminium- és írószer­osztály 189-529 181-654 Egészségügyi berendezések osztálya 188-215 Háztartási cikkek osztálya, V. Dorottya-u. 9. 180-849 Üvegosztály 0180-849 181-744 181-704 Kompenzációs csoport 385-126 Importfőosztály: Főosztályvezető 180-848 Fómalkatrószek osztálya 181-058 Építöanyagosztály 181-705 Import lebonyolító osztály 187-952 Ügyviteli főosztály: Főosztályvezető 180842 Pénzügyi osztály 180845 Könyvelés 187-957 Gazdasági osztály 187-956 Fessler Antal, IV. FehÓThajé- u. 12/14. 184-631 Festékkereskedők Orszá­gos Egyesülete, lásd Magyar Festókkereskedők Országos Egye­sülete. Festőtparosok Anyagbe­szerző Szövetkezete, TO. Lövölde-tér 2/a. 226-988 Festők Kisipari Feldolgozó Szövetkezete, mint az 0KI8Z tagja, VII. Jósika-u. 13. 224-352 Fésűs Arnold gyógyszerész, VII. ' Rózsa Ferenc-n. 8. 424-256 Fészek Söröző, túl. Készéi Károly, IV. Múzenm-krt 13. ©187-225 Fészek vendéglő és espressó tuL Szönyi Jenő, Újpest, Arpád­u. 60. 292-749 Fészl Józsel vendéglátó iparos, Lakása, IV. Irányi-u. 1. 388-003 Feszler Antal lakatosmester, »Carbon« hótechnikai vállalkozó, XI. Móricz Zsigmond-körtér 3/a. 256-292 Feszler György dr. sebész-szak­orvos, egyet, tanársegéd, Hl. Árpád fejedelem-űtja 38. 360799 Feszler Károly, női divatterem, «így készül* a női ruha» című modern szabászat szerkesztője, VI. Teréz-krt 62. 110114 Feszler Sándor ócskavas- és fém- keresk., XIII. Róbert Károly-krt 96. 204-449 Feszmérő és hőmérőipar, tnl. özv. Kőssler Albertné, VE. Práter-n. 69. 335-583 Feszti Miklós,IX. Közraktár-n. 22. 189-581 FETESZ Fehérnemű Készí­tők Kisipari Termelő Szö­vetkezet, mint az OKISZ tagja, IV. Városház-n. 16. ©189-004 Fetter Nándor, épület, bútor és portál asztalosmester, n. Margit­ig 9. 468-612 Fetzer Ferenc építőmester, Kis­pest, Táncsics Mihály-u. 64. 346-248 Feuer Gusztáv és Feuer Gusztáv- nó műszaki fötanáosos. építész­mérnökök, V. Wekerle8ándor-u. 19. 128-363 Fener György dr., szülész-nő- orvos, kórházi főorvos, VI. Qózsa György-út 92/a. 420130 Fener Jenő, kelmefestő, vegytisz­tító üzem, VI. Bajnok-u.12.127-110 Feuer Jenő szabó, IV. Semmel- weis-u. 4. 380-037 Fener Klára (MDP alkalmazott) tanár, VII. Elemér-u. 16. 224-594 Fener Lilla, IX. Páva-u. 4/a. 136-819 Fener Llpót fémöntő, Rákospa­lota, Vág-u. 96. 492-475 Fener Mihály női szabó, TO. Nagyatádi Szabó-u. 43. 423-432 Feuerstein Ernő víz-, gáz-, villany-, közp. fűtés szerelömester, Újpest, Munkácsy Mihály-u. 19. 492-066 Feuerstein Imre,V. Szent István- park 14. 204-969 Feuerstein Manóné, VI. ó-u. 4. 310-621 Feyszényl Tibor művezetö- szövőmester, VI.Podmaniczky-u. 27. 301-001 Flala Béláné, angql és francia női divatterme, VII. Rákóczi-út 32. 420230 Flala Géza, XI. Boeskay-út 44. 259-147 Fiát Miklós lakása,VII. Damjanich­u. 28/a. 226.-749 Fiat vezérképviselet, Dankó László k.f.t., V. Vörösmarty- tér 3. 0188-533 Fiatal Magyarország kiadó- hív., (Az Egyetemi Ifjúság lapja), IV. Kecskeméti-u. 13. 0381-555 Fiatalkorúak budapesti tör­vényszéke, H. Fö-u. 70/78. Elnökség @160687 Bírák, fogalmazók és segédhivatal @160679 Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága, V. Markó-u. 26. @123-077 Fichmann Zslgmond, V Sas- u. 7. 186-655 Flesor Károly szúcsmester, Pest- szenterzsébet, Nagy Sándor-u. 207. 344-194 Flez Erzsébet ékszerüzlet, V. Szent István-krt 19. 310-039 Flder István kelme-és harisnya- festő, vegytisztító, XHI. Reitter Ferenc-u. 94/b. 203-582 Fldes Kereskedelmi Tuda­kozó, VIL Rákóczi-út 86. ©425-208 Fiedler Ferenc kesztyűsmester, lásd Barkódy Fiedler Ferenc Figaró bölgyfodrászat, Kovács László és tsai, VI. Teréz krt 7. , 424-053 Figyelő Űjságszelvény válla­lat, túl. őzv. Junker Gyuláné. XIV. Nürnberg-u. 42. 296-534 Flla Károly, IX. Ráday-u. 49. 386-038 Filantla virágcsarnok, IV. Váoi-u. 9. 0180-448 Filep Lajos, mérnök, n. Mali- novszki-fasor 1. 456-775 Filkorn Ede, egészségügyi beren­dezési váll., vízvezeték, központi fűtés és bádogos munkák, n. Széli Kálmán-tér 7. 268-561 Filkorn Szilveszter oki. kőmű­vesmester, kazánbefalazás, gyár­kéményépítés, Hl. Zápor-u. 12. 162-567 az Állami Hirdető H.V. 189-544,185-791,180-271,185-247 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom