Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - S

Schön Postai meghatalmazással Schön finom pipereszap­pan. Illatszer- és vegyé­szeti gyér, túl. Bchön Sándor XIV. Hungária-krt 178. 287-457 SctaVn Géza ékszerész, IV. Kecs­keméti-u. 6. 186-040 Schön György, gép- és lóerejü teherfuvarozási váll, XIII. Petne- házy-u. 48. 208-458 Schön Gyula, n. Mónus Illés- rkp. 25/b. 150-902 Schön Gyula egyetemes vili. váll., elektromotor tekercselő., VHL Rökk öeilárd-a. 33. 138-720 Schön János dr., V. Aulich- u. 4/6. 110-928 Schön Jenő iroda, VI. Bajcsy Zsilinszky-út 38. 124-756 Schön Lajos ig., VII. Madách Imre-út 7. 224-485 Schön Ödön fuvarozási váll.. XIII. Csata-n. 88. 200-402 Schön részvénytársaság, gépszállitás. fuvarozás, beraktá rozás, VI. Hunyadi-tér 1. 0420- 569 Schön Sándor, XIV. Mindszent- u.. 14. 496-239 Schön Sándor szappanfőző, IX. Ferenc-krt 41. 342*841I Schön Sándor cipőgyár k.I.t. XIV. Gizella-ftt 59. 0496-164 Schön Tibor, lásd Somlai Tibor. Schönberg László dr. szülész- nőorvos, Vili Rőkk Szilárd-u. 6. 139-812 Schönberger Dezső dr., XI. Budaörsi-ót 34,'b. 256-010 Schönbe rger Oszkár,« And ion» Elektromos és müsz. cég túl., VI. Nagymezö-u. 87/39. 110-106 Schönberger Pál, keresk ügy­nökség, VU. Bethlen Gábor-u. 48. 224-182 Schöner Dezsőné özv. dohány- kisárus, XIV. Amerikai-ót 64. 0296-202 Schöner Sándor, XIV. llosvai- u. 44/b. 296-121 Sohönleld Andor MATE08Z teherau tófuvarozó, Pestszenterzsé- bet, lgló-u. 3. 144-425 Sohönleld Jenő, cipő-, cipész­kellék- es bőrügynökség, VII. Klauzál-n. 31. 422-211 Sohönleld Jenő dr. laborató­riuma. V. Kálmán-u. 14. 0124-487 Schönfeld Károly fűszer- és terménykeresk. cégtől. Schönfeld Dezső, IX Pipa-n. 4. 187-248 Schönfeld Kató (Simon Kató), nói divatszalón. IV Bécsi-u. 3. 0337-060 Schönfeld Nándorné dohány- kisárus, V. Katona József-u. 3/a. 125-908 SehönfeldOszkárné, optikai és fotószak üzlet. VU. Eizsébet-krt 38. ©222-427 Schönfeld Tibor galvanizáló és fémcsiszoló, VU. Szövetség-u. 6. 0421- 276 Schönfeld Zslgmondné özv., a Schönfeld Zsigmond oég túl., n Orgona-u. 8. 457-438 Sehönstál Gyűl óné, vn. Nefelejts-u. 46. 425-234 Schönsteln Lászlóné özv, épí tési anyagkeresk., Eternit gyári lerakat, V. Zoltán-o. 16. 129-185 Lakása, V. Személynök-u. 27. 311-122 Schönsteln Sándor dr. Nővérképző Iskola, VI. Munkácsy Mihály-u. 21. 120-286 Sehöntag Jenő textiláru kis- keresk., VL Teréz-krt 6. 221-868 Sehönwald Éva dr. vegyész' mérnök. VII. Rumbach Sebestyén­u. 12. 427-270 Sehönwald Pál né, nói szabó­mester, VL Király-u. 34. 427-217 Sehönwald vegyészeti gyár r.-t., VIU. Mária-u. 13. 0135-781 Schőnwetter Oszkár, V. Szent István-krt 2. 113-828 SchőpOln Aladár (ró, IV. Királyi Pál-u. 9. 189-134 Schöpflln Endre dr., IV. Bástya-u. 3. 185-119 Schöpflln Gyula, a Rádió ír. n. Fillér-u. 53. 860-595 Sehramek István oki. építész- mérnök, XII. Alkotás-u. 81. 456-280 Schramm Kristóf, lakk és fes- tékg* árak, IX. Soroksári-ót 160. 137-171 Schranz András dr., az Állami Kereskedelmi Főiskola ig., XIV. Amerikai-út 72. 496-052 Schranz Dénes dr. egyet. m. tanár. LX. Üllői-ót 19. 187-677 Schranz Ferenc vendéglős, V. Nagy Sándor-u. 8. 810-607 Sehréger Károly baromfi-,vad- és tojásbizományos, VU Dob- u. 46/a. 421-461 Lakása, Pestszenterzsébet, Baross­u. 61. 144-277 Schreiber Adolfné dr.-né, VU. Madách Imre ót 3. 223-566 Schreiber Ar turné özv., vn. Wesselényi-u. 11. 420-260 Schreiber György papírkeresk., VI. Klrály-u. 10. 427*541 Lakása, VI. Bulosu-u. 21/b 204-855 Schreiber Henrik dr. ügyvéd. V. Pannonia-u. 12. 810-052 Schreiber Ufómé özv., ív Bástya-u. 8 187-188 Schreiber Testvérek gabona- blzomáuyosok, V. Zoltán-u. 16 0121-969 Schreier Andrásné Sályi Magda mozgásmftvészeti tanár, I. Attila-u. 97. 0360-213 Sehreler László, Vll. Izabella- u. 34. 0228-042 Schreyer László tisztv., XI. Himfy-u. 10. 456-059 Schrell Gyula 1IJ. fényképész, fotóriporter, XI. Tétényi-út 37. 256-088 Schrell János, bádogos és sze­relő érckoporsó üzem, IX. Gróf Haller-u. 40. 0348-751 Schreiner János XI. Plósz Lajos-u. 17. 256-448 Scbrelner János dr. If j., XII. Törpe-n. 6. 150-540 Schreiner Mihály tűzoltó szá­zados, XI. Bereck-u. 9. 269-054 Schrenckh Pál dr., XII. Tarcsay Vilmos-u. 5/a. 456-927 Schrettner Mártonná özv. vendéglős, XIV. Gyarmat-u. 42. 296-518 Schreyer, lásd Schreier. Schröder Ágoston, IX. üllői- ót 9 1/b. 185-245 Schröder Emil temetkezési váll., Pestszenterzsébet, Kossuth Lajos- n. 42. 344-086 Schröder Géza, temetkezési és halottszállítási cikkek, II. Malinov- szki-fasor 33. 457-4231 Telep, Pestszenterzsébet, Határ­út 52. 144-084 Schnbaner és Mitlezky, cégtul. Öoliubauer János vésnök és bélyegző- készítők, IV. Dnna-n. 6. 0184-268 Schubauer Ferenc gépészmér­nök, Eselgé ventillátorok, kompresz- szorok, hűtők, szárítók, klímaberen­dezések, UI. Föld-u. 67/b. 862-871 Schnbaner Ferenc kocsmáros, XIII. Országbíró-u. 30. 202-676 Schubert Adolfné MÁV műsz. tan. özvegye,VI. Dalszínbáz-u. 10. 329-386 Schubert Andor, műsz. és gép keresk., VI. Podmaniczky-u. 66. 327-031 Schubert Rlehárd, IV. Galamb­U. 4. ©187-182 Schubert Sándor villamossági cikkek- és rádiókereskedés, VI. Andrássy:út 17. 226*747 Schubert Teherautó Fuva­rozást Vállalat, Újpest, Csányi László-u. 15. 292-302 Subert Zoltán dr. ügyvéd, IV. Tolbuohin-krt 4. OÍ82-276 Sebneh L. utóda Szlávik dísz­műáru és poroellán különlegessé­gek raktára, IV. Kígyó-ji. 4. 384-460 Schulez, lásd Schultz. Scholezer és Schwimmer úri-, nőidivat és fahérnemókeresk., VI. Andrássy-ót 47. 224-349 Scbulezer Józsefné özv., v Fáik Miksa-u. 10. 812-641 Sehulzer Jenöné, textilözlet, IV. Kígyó-u. 6. 0184-251 Sehulek Sándor mftkéses, VII. Király-u. íi. 0422-048 Sehuler Gusztávné. VI. Dal- szinbáz-u. 8. 811-023 Sehuler István és Fial, Magyar Papír- és írószer Szállítási Vállalat, VI. Andrássy-ót 42. 0311-766 Sehuler József r.-t.Első Magyar acélírótoll-, tollszár és indigó má­soló papírgyár, lásdírószergyár n. v. Schuller Rezsőné özv., meny­asszonyi koszorú- és fátyolüzem, VI. Ó-u. 6. 829-211 Schulhof és Társa k.f.t. vegyszerkeresk. és áruügynökség, V Pannonia-u. 10. #125-378 Sohulhot György, VU. Wesse­lényi-u. 60. 224-176 Schulhof Gyula hat. eng. vil­lanyszerelő, rádió- és vili. váll., Vili. Népszínház-«. 16. 135-092 Lakása, VIU. Vig-u. 18. 135-484 Sehulhof Gyula órásmester.» óra - szaküzlet és javítóműhely, VU. Erzsébet-krt 53. 223-298 Lakása, XIV. Törökőr-u. 47. 0496-079 Sehulhof Leóné özv., női divat­szalon, IV. Václ-n. 7. 186-615 Sehulhof Ödön dr. egyet. m. tanár, rhenmatológus, V , Katona József u. 28 0125-518 Schuller, lásd Sohuíer. Schultelsz Rihard váll- vez., VU. Rózsa Fercnc-u. 16. 424-471 Sehulthelsz Ernő oki. mérnök, V. Kresz Géza-n. 27. 202-117 Sehulthelsz Miksa, hites könyv- vizsgáló, ny. BBEV ig. h., IX. Lónyay-u. 14 385-542 Schulez Antal mérnök, műszaru- üzem, VUl. Nagytemplom-n. 4. 139-153 Schulez Árpád, cukrászda, VU. Rákóozi-út 90. 224-672 Schulez Béla hat. eng. vili. és rádiótechnikai váll., IX. Üllői- ót 9i/a. 135-495 Schulez Lajos dr. belgyógyász, Vn. Somogyi Béla-út 21. 422-526 Sohultz Károly bádogos és sze­relő, VU. Izabella-tőr 3. 224-334 Schultz Nyomda r.-t., vm Vig-u. i. 185-094 Schulz Élűdre galvanizáló- és bronzmüvesmester, VL Rózsa Fe. reno-u. 109. 129-383 Schulz Jenő cég, ékszerész és órás, túl. Gergely Miklós, vn. Wesselényi-u. 6. 422-345 Schulz Mihály fűszerkeresk., VI. Szinyei Merse-u. 26. 811-806 Schulze Testvérek, túl. Schulze László és Károly, VU. Almásay-tér 8. 222-045 Sehulzer, lásd Sohulczer. Schumacher Pál, V. Személynök-u. 9/11. 829-288 Schumann Halászkert, vm. Práter-n. 42. 185-650 Schumicky J. Ferenc textil­áru nagy keresk., V. Gróf Teleki Pál-u. 20. 125-463 Schumicky J. Ferencné, n. Orsó-u. 27. 864-227 Schumicky Jenő, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank alig . XII. szarvas Gábor-út 80. 164-347 Schumy Lajos vegyianyagke- resk., VI. Lohel-u. 21/b. 200-348 Schumy Vilmos MATECHZ-teher- autófuvarozó, lakása, Rákospalota, Szamos-u. 46. 292-575 SChupp József, sütőipari gépek Képv , XI. Orlay-u. 2/b 259-419 Schupp József sütőüzem, a Községi Kenyérgyár r.-t. felügye­lete alatt, XI. Bartók Bóla-út 7. 0259-344 Schur Clare, n. Pasaréti-ót 103. 364-975 Schurek Frlgyesné, szücs-sza- lón, VI. Hajós-u. 19. 122-301 Schuschny Aurél dr. szűlész- oőorvos főorvos, VI. Bajcsy Zsi- linszby-ót 16/a. 125-838 Schusdek L. László vizsg. fogász, Pestszentlörinc, Batthyány­it-67. 146-928 Schustek György ig., V. Szent István-park 4. 401-918 Schuster Gyula dr., a bpesti törvényszék ideg-, elmeorvos szak­értője, v. egyet. kiin. I. tanársegéd, idegorvos, VI. Bajcsy Zsilinszky- út 61. 0125-847 Schuster Gyuláné dr.-né, Ara­bs ipari üzemanyag. VI. Bajcsy Zsilinszky-ót 61. 0125-847 Schuster László OSZH osztály­főnök. hites könyvvizsgáló, III. Cimbalom-u. 4/b. 151-960 Schuster Rudolf dr. fúl-, orr-, gégeszakorvos, OTI szakorvos I. Attila u. 89. 161-569 Sehuszter Ferenc dr., ügyvéd, XI. Szeot Korona-útja 31.258-661 Sehuszter Ferencné őzv. vendéglős, EX. Soroksári-ót 72. 136-853 Schusztál György, az Épület- szerelő n. v. müsz. ig., XI. Torna- vár-n. 6. 258-743 Sehuszter, lásd Sobnster. Schück cukrászat, túl. Schück István és özv Klein Józsefné, VU. Kiiá'y-u. 25. 422-500 Schück Imre, XIV. Hungária- krt til/a 296-102 Lakása nyáron, XII. Báró Eötvös­it. 19. 361-904 Schück István cukrászmester, szakíró, lakása és szerkesztőségi irodája, VU. Király-u. 13 422- 920 Schüller és Társa r.-t., fonal- festő-, fehérítő-, kikészítő- és vas- fonalgyártó üzem, XIV. Rods­u. 9&/97. 296-838 296-269 Schüller Ferenc, a Gyapot-» termeltetési n. v. ig., IU. Cimhalom- u. 7/1». 457-262 Schüller Ferenc keresk. iroda, XIV. Nüi-nberg-n. 32. 496-637 Schürger Sándor dr.. Kispest megyei város szülőotthona ig. fő­orvosa, Kispest, Petöfi-u. 31. 0146-344 Schüttler István festék-, ház­tartási és pioerecikkek keresk., VU. Nagyatádi Szab ó-u- 46. 428-908 Schütz Aladár dr. gyermek- orvos, Vn. Madách Imre-út 8. 423- 759 Schulz Jenő cé$, ékszerész és óiás Cégtulajdonos: GERGELY MIKLÓS VII., Wesselényi-u. 6 422-345 256

Next

/
Oldalképek
Tartalom