Budapesti távbeszélőnévsor 1949. december (Budapest)

Pótlás a betűrendes névsor lezárása után beállott változásokról - Budapesti távbeszélő betűrendes távbeszélőnévsor - O

O.li.T. A kapcsolási számot a hallgató felemelése előtt keresse ki o O.ft.T. Országos Tovább« képasit Társastág, ig. Halasi Fischer Ödön, VII. Erzsébet-krt 82. 0426-922 Oázis Ház- és Lakásépítő Szövetkezet, IV. Váci-o. 44. 388-134 Oázis kávézó, túl. Kovács Ist­vánná, XII. Ugoesa-u. 12. 457-508 Obál Ferenc dr.egyet, m.-tanár, ny. közkórházi sebésrfőorvos, Vili. Dllöi-út 34. 138-335 Obál László dr., n. Maiinovs»ki- íasor 41. 257-524 Oberbauer A. utóda, Kenyéri József és dr. Kenyéri László temp­lom borendezö és zászlókészítő váll., ív. váoi-u. is. 381-535 Oberläoder Gyula, gyógyszer­tári és iaboratórinmi berendezések, VII. Nagyatádi Szabó-n 31. 222-885 Oberländer Jenóné és Sohel Broö szers-zámzép-és villanymotor- kerestt., V. Váci-ót 12. 129-787 Oberlánder Jenfiné özv. és Sobel Ernő lakása, V. Váci-ót 6. 327-055 Oberländer Rezsöné, XII. Hegyalja-út 89. 458-381 Obermitnn Testvérek lém- áruttzem, tnl. Obermann József. Lipőt és Ernő, IX. Bokrétá n. 19. 137-972 Obernyik Ede dr., IX. Mátyás­it. 80. 187-172 Obholozer Flórián dr. közkór­házi orvos, nőorves, IX. üllői­át 121. 139 047 Oblat Miksáné 0 ukorkafeoresk. Vll. Erzsébet-krt 16. 222-847 Oblath György szállítási váll., XIV. FUrész-n. 68/70. 290-085 Obláth György dr. oki. köz­gazda, V. Raoul Wallenberg-11. 6. 124-897 Oblath Istvánné özv. tiszt­viselő, VII. Doháuy-u. 1/c. 428-884 Oblath Károly dr. ügyvéd, v Báthory-u. iy. 120-494 Ohláth Leó osztáiysorsicgy fő- elárusító, V. Gróf Toioki Pál-u. 2(5. 122-971 Oblátt Erzsébet dr. (Eqc7i Endréné) belklinikái tanársegéd, V Fürst Bándor-a. ,18/b. (5)201-437 Obialt Lajos, a Marhaértékesítő n. v. főtiszt, vez., V. Katona József­it 35. 126-397 Obrát Jór.sel dr. szűlész-nőorvos, rend. int. főorvos. VI. Podmaniezky­0. 14. 124-085 Óbuda filmszínház, III Belmeci- u. 14/18. 182-913 Óbndai /irpád-híd vasszerkcze- tóuüt állami építés vezetősége, V. Margitsziget @128-828 Óbudai Ctaevra Kadlsa, III. Mókus-u ti. @102-975 Óbudai Dohánygyár n. v. készái a raktára, eladási osztály­ul Polgár-u. tí/10. 362-742 Óbuda? építőanyagraktár, oégtul. Bobön Árminná. (II. Lajos­it. 6. @151-173 Óbudai Faipari Kisipari Termelő Szövetkezet, mint az OKISZ tagja, Hl Béosi-ót 86. 102-893 óbudai fehérítő-, lestö- és Impregnáló-gyár r.-t , m Bécsi-ót 867. #162-190 Qyapjómanipnláció 362-512 Selyemmanipnláció 162-512 Városi lerakat, V Sas-u. 2. 180-423 Óbudai Fonalfestő, UI. Bécsi­ül 137. 162-284 Óbudai hajógyár, TIT. Hajógyári- sziget 162-202 362-348 162-941 Óbudai hegyi málna- és gyttmölcsszörp tizem, Nagy László, Szomolnok-u. 3/a. 0162-226 Óbudai (Külső Bécsiúti) Izr. temető III. Külső Bécsi-út 19.983 hrsz. 0162-937 Óbudai Izraelita Hitközség, lásd Izraelita Hitközség Óbndai óbudai keményítőgyár r.-t., Xin. Balzsam n. 43 201-048 Gyártelep 200-520 Óbudai Kötött és Szövött Ára tizem, III. Bécsi-ót 116 362-335 Óbudai K r Istái yjéggyár r.-t. helyett, lásd Hűtőipari n. v. Óbudai népkert é. n. v., m. Vörösvári-út 131. 182-879 Óbudai Szekérfuvarozók, 1H. 8zentendrei-ót 16. 0362-745 Óbudai Textilnyomó Üzem, ni. Lajos-u. 88 162-573 Ochs (Orbán) József férfi fehér- nemükészítő, V. Bajcsy Zsilinszky- üt 14 @184-021 Ocsenás Lajos fftszerkeresk.. n. Bimbó ót 3 360-201 Ócskavas-, Fém- és Gépke­reskedők Országos Egye­sülete, lásd, Magyar Ócskavas-, Fém- és Gépkereskedök Országos Egyesülete. Ocskay Rezső dr. ügyvéd, Vili. Üllői ót 52/b. 136-664 Ocskay Szilárd postaraüszaki igazgató, XIV. Fftrész-c. 86. 296-053 Ócsvár Rezső oki. mérnök, Pest- szeuterzsébet, Jókai Mőr-n. 35. 144-262 Octan Gyógyszervegyészeti Gyár k.f.t., X. Gém-n. 38.316/3 hrsz. 148-278 OQula optikai szaküzlet, Újpest, Istvőn-út 13. 492-290 Odenta Fogászati Anyag­raktár és mttfogttzem, tnl. Oszmann Sándor, Vili. Aggteleki­n 2 138-587 Odler Pál szabómester,VI. Paulay Ede-u. 33. 427-220 Odol Bolt 1. sz., VH. Rákóczi- út 50. ©225-893 Odolmővek (magyaror­szági) r.-t., X. Hölg-y-u. 14. 0148-411 0148-412 0148-413 Igazgató 0348-778 Oekonomla tüzeléstechni­kai r.-t., V. Pannonia-p. 49/h. 201-499 Oelmacher Anna festőművész, n. Mártírok-útja 64/b- 150-927 Oesterreicher, lásd Öss’/ter- reicber. Oetl Antal vasöntöde- és gépgyár r.-t. helyett, lásd Vasöntöde és Gépgyár n. v. f Oetl-Pálfly Dénes dr-, IV. Petöfi-tér 3. 181-376 Oflenberger Miksa, grafikai szaküzlet, papírimport, IV. Dalmady Győző-11. 7. 185-398 Officina Nyomda és Kiadó­vállalat, VI. Nagymező-u 86. 123-020 Offset-nyomda n. v. grafikai mftintézet, VH. Vilma királynő­ül 49. @#221-075 Vármegye-utcai telephelye, IV. ' Vármegye-n. 11/13. ©189-463 Olner Alfréd dr. vegyészmér­nök n. Darányi Ignác-ti. 3/a­160-957 Ofner Andrásné cukrászüzeme, VI. Csengery-u. 4ő- 127-593 Olner Erzsébet, női divatszalon, V. Kresz Géza-u. 36. 204-504 Ofner László,a Habért és Sigmnnd acél és fémárugyár ig. lakása, IV. Aranykéz-u. 3. 181-215 Olner László dr ügyvéd, V. Pozsonyi-n. 30. 200-387 Ofner Rezső aranyműves, VH. Landler Jenő-üt 37. 424-029 Ofner Sándor dr. ügyvéd, v Zoltán-n. 8. ©123-087 Ofner Sándorné dr.-né, V. Légrády Károly-u. 27. 401-748 Olner Tlvadarné dr.-né szőlő- birtokos, VEI. Baross-n. 47. 139-132 OFOTÉRT Optikai Finom- mechanikai és Fotócikke­ket Értékesítő n. v., vn. Madách Imre-tér 7. Központ ©226-042 220-468 220- 440 Központi könyvelés és közszállítás, VH. Madách Imre-űt 9. 423-750 423-757 Központi raktár, V. Tükör-n. 4. #311-350 Óraosztály, VII. Wessel ényi-n. 4. 227-280 Fiókok: 1. sz. IV. Ferenoiek-tere 2. 184-018 2. sz. IV. Mózenm-krt 2. 135-530 3. sz. Vili. Rákóezi-út 84. 225-809 4. sz. Vll. Erzsébet-krt 12. 422-147 6. sz. VI. Andrássy-űt 31. 425-990 6. sz. VŐ. Somogyi Béla-út 28. 381-160 7. sz. VH. Somogyi Béla-út 14. 389J189 8. sz. VI.' Andrássy-út 2. . 329-392 10. sz. V. Vörösmarty-tér 6. 181-492 11. sz. Csepel, Rákócíi-út 138. 344-132 12. sz. Újpest, Árpád-út 70. 292-603 13. sz. VI. Oktogon-tér 4. 129-391 v 14. sz. VI. Teróz-krt 48. 127-767 16. sz. Vll. Rákóczi-űt 64. 224-215 19. sz. Keskenyfilm, IV. Mózeum­krt 2. 143-019 21. sz. II. Mártírok-útja 6. 150-131 24. sz. vra. Ferenc-krt 13. 138-303 Óhegy-utcal Szegényház Egyesület (Lengyel templom), X. Ohegy-u. 11. 149-080 Okányl Endre mérnök, VI. Benczur-n. 13. 424-467 Oké kávézó, espresso, V. József Attila-u. 1. 180-486 OKH, lásd Országos Szövetkezeti Hitelintézet. Okolttsny-Szahó Zoltán dr. szülése-, nőgyógyász főorvos, IV. Múeenm-krt 3 185-088 Okos Ferencné és Freiberger Armin, fttggöny&nyag, terítő, rövid­áru, IV. Régiposta-a. n. 0186-741 Okos Pál dr. lakása, XII. Böször- ménvi-út 18/b. 151-160 Oktogon Foto, VI. Teréz-krt 3. 221- 208 Oktogon gyógyszertár, Gönczi Gyula, VI Térés krt 3. 421-189 Oktogon szőnyeg Tétel, el­adás, cégtul. Rosehberg Jenő, VI. Teréz krt 11. ©424-434 Oláh Andor, XI. Miasszonyunk- útja 48. 250-182 Oláh András építészmérnök, vn. Kertész-n. 50. 421-434 Oláh Dezső ny. cégv. gépész­mérnök és Erdösi József gimn. tanár, tanulmányi felügyelő, V. Csáky-u. 13. ©110-749 Oláh Emil dr. biintetőiárásbíró, XIV. Szobránc-u. 16. ©297-104 Oláh-Gyárfás Mihály, a balaton lellei «Gyárfás» üdülőtelep tnl., V. Zoltán-n. 11. 124-194 Oláh Gyula dr. ügyvéd, VI. Hajós u. 16. 113-316 Oláh Imre dr., XII. Vércse-u. 31. 459-014 Oláh Imre dr. K. P. M. V. főoszt. 8. szakosztálya. IV. Veres Pálné­u- 31. 188-709 Oláh István hentes-‘és mészáros­mester, XIV. Bzentes-u. 28. 296-390 Oláh Istvánné, V. Bzent István- krt 16. 310-403 Oláh János, V. Szemere-u. 17. 129-338 Oláh József vaskereskedés, XI. Bartók Béla-át 49 258-471 Oláh Lajos, gyári képviseletek, VI. Izabella-n. 83. 123-174 Oláh László korcsmáros, Mátyás­föld, 8zéchenyi-u. 14. 0297-667 Oláh Margit) «Margit női divat­szalon» V. Bztálin-tér 3. 882-130 Oláh Sándor textiláruké- reskedőés hímzőgyár r-t., V Arany János-u. 27. 125-252 Gyártelepe, XIV. Lőosey-út 86. 296-227 Oláh Testvérek fényező üzeme, XIII. Petneftázy-u. 63. 201-710 Oláh Viktor dr., V. Klotild- n. 14/b. 313-414 Olajkár József, műbútorasztalos- mester, Újpest, Aradi-u. 2. 492-039 Olajkereskedők Egyesülete, lásd Magyar Olajkereskedök Lera- katosok és Benzinkutasok Orszá­gos Egyesülete. Olajkereskedők Országos Egyesülete, lásd Magyar Olaj­kereskedők Országos Egyesülete. Olajos József ötvős-múvésnők és ciselleur, arany- és brilliáns be­váltó, Vll Wesselényi-u. 11. 420-240 Olaroma Stern Testvérek vegyipari gyára, X. Halom o. 22. 0148-894 Ol asz Gépkereskedelmi r. -t., V. Bajcsy Zsilinszky-út 76. 0126-095 Olasz Követség, XIV. VotosíIov- út 96 ©297-031 ©297-053 Istitnto Italiano di Cnltnra (per l’Ungheria), VEI. Bródy Bándor­«■ 8. 137-152 Kultúrosztálya 137-512 Olasz László autófényezömester, V, Csáky-u. 79. 0402-059 Olbrich Károlyné dobánykis- árns, II. Fő-u. 7. 100-686 Olbrich Lőrinc szíjgyártó és bö- röudös, VI. Teréz-krt 3. 421-925 Lakása, VII. Erzsébet-krt 68. 223-817 Old Firenze étterem, espresso, I. Táncsics Mihály-u. 25. 100-814 Oldali Béla cégv., n. Lövöház- u. 24. 408-048 OleseherNorbert dr. ügyvéd, a MHBBi ügyésze, VI. Nagymezö- □. 49 127-810 Olga Kalapszalon, túl. Siklós Béláné, n. Mártírok-útja 40. 360-469 Olga kalapszalon, Zádor Frigyesné, Vll. Landler Jenö-n. 20. 0428-275 DÉVAI U.SAROK tel: 203-135.

Next

/
Oldalképek
Tartalom